Pushen & Tribal Wars.nl

Duckje

Teamleden
Tribal Wars Team
Community Manager
Reactiescore
2.494
Pushen & Tribal Wars.nl


Beste Community,

Al geruime tijd zijn er gesprekken aan de gang over de zogenaamde regels tegen boosten. De afgelopen maanden hebben we binnen de denktank boosten gefocust op 'wat is boosten nu eigenlijk?' en zijn er een aantal aanzetten geweest in de richting van een van een regelgeving.

Op het punt van regelgeving kan ik zeggen dat we binnen de denktank niet geslaagd zijn om de regels helderder te formuleren. Dit omdat het helderder formuleren ook meteen de creatieve vrijheid geeft aan spelers om een loophole te vinden. Wel heeft de denktank duidelijk gemaakt op welk gedrag we moeten focussen. Hiervoor zou ik me graag mijn dank uitten naar de mensen die deelgenomen hebben aan zowel de publieke als privé denktank. Jullie bijdragen zijn hier van uitzonderlijk belang geweest.

Naast de Community denktank zijn er ook binnen InnoGames gesprekken geweest over Pushing/Boosten en hebben we samen met een aantal Community Managers gewerkt aan een kader voor onze teams. Op deze manier hebben we interne richtlijnen kunnen opzetten om boosten aan te pakken.
Er wordt veel gekeken naar Dorpenuitbouwers, Moraalbrekers, PP-farmers en hoewel elk van dit type spelers een rol speelt op Tribal Wars.nl merkten we over de afgelopen werelden dat spelers bewust met meerdere spelers starten om zo een unfair competitief voordeel te krijgen ten opzichte van anderen. Tribal wars is een leuk spel dat ook veel vrienden en kennissen kan opleveren. Elke actieve speler draagt bij aan het spel. Dat maakt dit spel ook zo leuk omdat jullie als spelers het wereldverloop zelf mee bepalen. Je kan hierin denken aan wereldafspraken die gehouden (of gebroken) worden maar net zo goed aan jullie mening ten opzichte van boosten.
Natuurlijk kan het voorvallen dat een speler te weinig tijd heeft en zijn dorpen wenst af te staan echter realiseer je dat niet al na een paar dagen op een spelwereld. Het is duidelijk dat als je meteen bij de start van de wereld al weet dat je je dorp gaat afgeven aan iemand anders je dit doet om een unfair competitief voordeel te geven aan andere spelers. Tribal Wars is een oorlogsspel en het oorlog voeren met andere spelers hoort hier juist bij.​
We laten jullie ook graag nadenken over de impact van deze handelingen op het spel.
We krijgen veelvuldig de opmerking dat Tribal Wars krimpt maar eveneens de vraag om het uitnodigingssysteem voor nieuwe spelers te deactiveren.
We krijgen de vraag voor grote werelden maar toch spelen er 10 spelers (en dus 10 mogelijke dorpen) op 1 account.
We krijgen de opmerking dat nieuwe spelers niet blijven terwijl de realiteit toont dat nieuwe spelers niet opgewassen zijn tegen een stam en een alliantie
van 30 dorpenuitbouwers + Moraalbrekers en dus ook geen enkele kans maken.
Jullie als spelers bepalen de richting van een wereld en misschien moet er nagedacht worden om plezier te hebben in het spel in plaats van ten koste van alles een wereld te winnen. Tussen de start van een wereld en het einde zit voor elke wereld namelijk een hele reis, laten we daarop focussen.

Waar we in het verleden een 'gedoog-beleid' hanteerden is dit iets waar we vanaf de volgende werelden (Wereld 84, Casual 12 en Classic 30 en verder) tegen zullen optreden. We zullen als team bij de start van een wereld ook actief toezien op het naleven van deze spelregel en op overnames die als 'boosten' gezien kunnen worden. We zullen eveneens de spelregel helderder maken.

Het is verboden om één of meer accounts aan te maken met als hoofddoel om een andere account te onderhouden of daarvan te profiteren ("boosten/pushen"). ("pushen").

In het kort kan je onthouden dat elke speler verantwoordelijk is voor zijn eigen overnames. Als 'gegeven' dorpen een merkbaar spelvoordeel opleveren voor een speler kan dit leiden tot een permanente uitsluiting uit de relevante spelwereld. Deze bans zullen uitgedeeld worden op alle betrokken accounts. Mocht dergelijk gedrag wereldoverschrijdend / herhalend gebeuren zullen we niet aarzelen betreffende accounts permanent uit te sluiten van Tribal Wars.nl.

Het grootste deel van de overnames binnen Tribal Wars gebeuren zoals het hoort. Wel is er een klein percentage van spelers die op deze manier te werk gaat om een unfair competitief voordeel te krijgen. In deze gevallen zal het Tribal Wars team de interpretatie maken op basis van de richtlijnen opgesteld binnen InnoGames. Dit houdt dus in dat teamleden zullen besluiten op basis van interne richtlijnen of iets wel of niet onder boosten valt. Richtlijnen zullen naar verloop van tijd wijzigen en evolueren om eventueel nieuw gedrag ook aan te pakken. We zullen deze richtlijnen ook niet communiceren. Dit om te vermijden dat spelers omwegen gaan zoeken.

Deze nieuwe aanpak gaat in vanaf vandaag (13/1/2021) vanaf de hierboven aangegeven werelden (Wereld 84, Casual 12 en verder) en het is niet de bedoeling retro-actief te werken. Boost/Pushing gedrag van voor vandaag zal dus niet aangepakt worden.

We hopen op deze manier van Tribal Wars een leuk oorlogsspel te houden.

Veelgestelde vragen

Om reeds meteen enkele verwachte veelgestelde vragen te beantwoorden

Ik wil met een andere speler fuseren - Mag dat?
Elke overname van een andere speler zonder tegenstand (zelfs als deze speler van account overstapt) gebeurt op risico van de betrokken partijen. Mocht hierdoor de eerlijke competitie van een wereld negatief beïnvloed worden kan dit een permanente ban tot gevolg hebben. Niet zeker? Dien dan even een supportaanvraag in.​

Maar wat is nu pushing?
In een concreet voorbeeld: Als bijvoorbeeld de rank 500 constant 'ietsje hoger' komt door 'gedoneerde' dorpen heeft hij/zij geen echt competitief voordeel gekregen van zijn 'pushen'. De regel is niet bedoeld om "geluk" te bestraffen of om spelers te limiteren maar wel om extreem spelvoordeel (dat anders niet behaald kan worden) tegen te gaan.​

Wanneer kan ik een vriend zijn dorpen overnemen zonder me zorgen te maken over een ban?
We publiceren hier voor geen vaste criteria. Maar als de overname mogelijk een unfair competitief voordeel geeft voor de wereld of in je directe omgeving zouden we je adviseren het niet te doen. Als je twijfelt kan je een supportaanvraag indienen.​

Moet ik een supportaanvraag indienen als ik een 'gedoneerd' dorp wil overnemen?
Neen, dit is niet verplicht maar als speler kan je jezelf tot op zekere hoogte wel beschermen voor een ban.​

Ik vermoed dat een andere speler een illegale overname gedaan heeft. Waar kan ik dit melden?
Het heeft geen zin om elke overname aan ons te rapporteren. We houden zelf een oogje in de gaten en kijken actief voor push-overtreders. Daarom vragen we je om niet zomaar een supportaanvraag te openen. Je kan dit wel doen als je meer achtergrondinformatie hebt om een afspraak te bevestigen. Dit kan ons helpen om gerichter te kijken.​
Als je dus gefundeerd bewijs hebt is het verstandig alsnog een support in te dienen zodat we dit mee kunnen nemen in onze controle.​

Wat zullen jullie nog ondernemen tegen boosten?
Naast deze regelgeving zullen we via de wereldinstellingen boosten ook ontmoedigen (vrij versturen van GS uit, geen overnames binnen de stam, uitnodigingsysteem uit. Echter zullen we dit niet elke wereld doen. We merken dat bepaalde functies ook gevraagd worden vanuit de community. Zo krijgen we bijvoorbeeld heel veel supportaanvragen over de deactivatie van het uitnodigingssysteem.​

Waarom is de statement zo vaag gehouden?
De statements zijn bewust 'vaag' gehouden. Dit is om ook geen hulp te bieden om alsnog de regels te omzeilen. We weten hoe sommige spelers zowel nu als in de toekomst creatief zullen zijn met omwegen vinden.We helpen jullie graag in individuele gevallen verder via het support systeem.​

Zijn moraalbrekers toegestaan?

Vlak na de aankondiging hebben we hier het volgende over gezegd​
Moraalbrekers zijn de-facto toegestaan. Wel is er een verschil als je dorpen gaat overnemen van je moraalbreker en hierdoor een competitief voordeel krijgt. (Of als je op een andere manier een competitief voordeel zal vinden).​
We gaan hier graag nog iets specifiekers op in:​
We zijn van mening dat het ‘moraal’ systeem bestaat met een reden. Dit om de kleinere spelers een zekere mate van bescherming te bieden doordat een sterkere vijand meer moeite heeft met kleinere spelers. Indien een speler zo snel groeit dat deze heel snel na de wereldstart al een voorsprong heeft dan is het moraal een beperking die daar tegenover staat. Mocht je dan op consistent basis een andere speler gebruiken om dorpen voor je leeg te maken / voor te edelen of dergelijke dan omzeil je de beperkingen die het spel voor je oplegt.
Als grotere account heb je sowieso een schaalvoordeel dat je kan gebruiken (meer dorpen = meer troepen), als je dan alsnog gebruik dient te maken van een kleinere speler om je te helpen dit schaalvoordeel te compenseren dan heb je een competitief voordeel. Dit competitieve voordeel is later in het spel veel minder van belang. Dit punt bereikt de wereld echter pas na een zekere mate van maturiteit en niet zeer snel na de wereldstart.
Het moraalsysteem bestaat om balans te behouden op een wereld, het gebruik maken van moraalbrekers vroeg in het spel brengt dus ook het spel in disbalans.


Wereldinstellingen moeten boosten tegengaan
We zijn nog steeds ervan overtuigd dat de wereldinstellingen een rol spelen in het tegengaan van boosten echter dienen we hierin een balans te vinden tussen wat er mag vanuit InnoGames, wat gewenst is.vanuit alle spelers en wat werkt tegen boosten.​
Één van de functies die we een aantal werelden gedeactiveerd hebben is het uitnodigingensysteem. Dit is een systeem wat we voor wereld 85 opnieuw zullen activeren vanuit vraag van verschillende spelers. Het idee geopperd hier in het topic om het ratio beschermingssysteem te veranderen zal meegenomen worden in het voorstel naar InnoGames. Het moraalsysteem zal echter niet gedeactiveerd worden, een systeem waarin het moraal sneller stijgt op basis van wereldverloop is wel al een tijdje geleden aangevraagd binnen InnoGames. Alle andere mogelijkheden blijven we overwegen om de balans te behouden.​

Het lijkt willekeur
Er is samen met andere community managers een stappenplan ontwikkeld hieromtrent die het team toepast en verfijnen waar het nodig is. We maken onze beoordeling op specifieke situaties en hierin is elke situatie anders. We begrijpen dat het soms willekeur lijkt echter wordt elke beslissingen grondig overwogen en besproken binnen het team van ervaren moderatoren.​
Voor elke beslissingen die we maken zullen er zowel voor als tegenstanders zijn, onthoud echter dat het team hierin een objectief oordeelt velt.​
Gaat het team nu niet overbelast worden?
Het gedrag dat we willen tegengaan bevindt zich voornamelijk in de beginfase van een wereld en minder late-game. Je kan dus verwachten dat we dan ook beter zullen kijken.​
Verder volgen we de interne richtlijnen die we (helaas) niet zullen communiceren. Beide antwoorden zullen toegevoegd worden aan de aankondiging.​
We herhalen graag dat het grootste deel van de overnames binnen Tribal Wars gebeuren zoals het hoort. Wel is er een klein percentage van spelers die een gedrag stellen om zo een unfair competitief voordeel te krijgen ten opzichte van de eerlijke spelers. Het is deze spelers die we hiermee aanpakken.

Vragen en of feedback?


Voor feedback kan je terecht in dit forumtopic: https://forum.tribalwars.nl/index.p...pic-pushen-tribalwars-nl.207317/#post-6547660

Jullie
Tribal Wars Team
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan