Hypocrisie in het Zwaard der Gerechtigheid?

DeletedUser77704

Guest
Wat betreft een NAP zou ik 2 situaties onderscheiden:

Strategische NAP: Een NAP van onbepaalde duur om strategische redenen, waarbij je ook een gezamenlijk forum hebt. In dit geval zouden leden die onder aanval van de andere stam liggen uberhaubt niet gerekruteerd moeten worden. Alle spelers in de buurt van de grens tussen beide clusters kunnen niet aangenomen worden in een van de stammen zolang het niet door beide wordt goed gekeurd en vooraf is gecommuniceerd. Wel unilateraal zo'n lid aannemen betekent dat de andere stam niet gebonden is aan de NAP tov dat lid.

Aflopende NAP/wapenstilstand: Een NAP van een week of bvb 10 dagen na afloop van een bg of strategische NAP, ofterwijl een NAP puur om leden van beide stammen zich te laten aanpassen aan de nieuwe realiteit op de kaart. In dit geval zijn de stammen praktisch elkaars vijanden en is er tijdelijk sprake van een koude oorlog. In dit geval geldt wat mij betreft de NAP ook enkel en alleen voor stamleden die op het moment van het sluiten vd NAP lid waren van de stam, en kunnen nieuwe rekruten waar lopende aanvallen opliepen gewoon aangevallen worden.

Zo ben ik het inderdaad ook gewend
 

DeletedUser46239

Guest
De printscreens
Met andere woorden, beide meningen staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat is er dan besproken tussen beide stammen? De achtergrond gebied te zeggen dat de nieuwe recruits van Dante praktisch samenvielen met het ingaan van de NAP. Beide waren namelijk het gevolg van de val van Gertje. Een van deze nieuwe recruits, Xuzo Qra Ngote evenals Seduced by Lies, lag op het moment van joinen toevalligerwijs onder een serieuze aanval van Fix. Xuzo bleek echter niet op de hoogte van de afspraken tussen Fix en Dante dus kan redelijkerwijs niet gezien worden als vluchteling.

Men komt echter wel in een lastig parket, wanneer je een speler aanvalt welke plots (onbewust) naar de stam hopt waar jij een NAP mee hebt. Wat doe je dan? Juist, je stuurt een pm, zie onderstaand:
256h2jq.jpg


Zoals le page (speler Fix) zelf al aangeeft, spijtig dat Xuzo de stam gejoind heeft waar Fix een NAP mee is, maar NAP = NAP (say whaaaaaat) dus zullen wij netjes de aanvallen stoppen. Xuzo geeft echter aan het hier niet mee eens te zijn. Nadien volgende onderstaande conversatie:
qnaejp.jpg

29wqvxk.jpg

Conclusie: Heeft de NAP nu wel of geen betrekking op de join van nieuwe leden? Wat Le Page betreft wel: een NAP geldt op stamniveau, zo wordt deze immers ook afgesloten. Wat Xuzo betreft niet: de NAP vloeide voort uit een BG waar Xuzo en Seduced by Lies niets van wisten dus hoeven ze zich hier ook niet aan te houden. Zoals zichtbaar heeft Le Page dit nadien besproken met de stamleiding van Dante, Act of Divinity. Zie onderstaand voor pm-wisseling.

Ik vind het vooral heel raar dat jij hier dit verhaal komt verkopen terwijl je er precies helemaal niet in mee bent? Dat bewees je vorige beschuldiging aan mijn naam ook al. Ik vind het redelijk storend dat telkens de naam Xuzo weer opduikt in dergelijk forum.

De enige echte reden dat 'le page' afkwam om de nap toch te herstellen, (want zoals je al las was de speler van 'le page' helemaal akkoord met wat ik zei) was gewoon omdat een heel groot deel van hun stamdef + hun hoofdclear en edels gesneuveld waren na de acties die op dat moment al liepen.

Het feit dat een speler van 'le page' dan ook nog eens aangaf dat het dorp sowieso binnen was geweest omdat we zijn edels hadden gesniped en daardoor de muur en TS 35 omlaag was maakte het voor mij zelfs een beetje lachwekkend. Want zoals eerder al gezegd volgde er ook nog aanvallen van hun na onze toetreding. Wanneer je dan beseft dat je er toch niet zo goed voor staat is het inderdaad makkelijk om terug te komen op je eerdere uitspraken.
 

DeletedUser69389

Guest
Terugblik "Mogelijke" Stab #2: Seduced By Lies

Beste heertjes en vrouwtjes,

Eerder vandaag (lees: gisteren) heb ik het topic nieuw leven in geblazen. In navolging van, laten we wel wezen, de betrekkelijk beknopte scoutaanval van Act of Divinity op Fix, kwam er vandaag wat zwaarder geschut binnen. De speler Seduced by Lies, onderdeel van Dante, opende namelijk de aanval op Channel Zero, een speler van Fix. Ik vond deze aanval de moeite waard te posten omdat het om een serieuzere aanval ging, met verschillende clears én edels. Het dorpje is intussen door Dante overgenomen van Fix.

Waarom postte ik dit? Zoals reeds bekend mag zijn is er sprake van een tijdelijk NAP, welke nog ongeveer één week resteert, tussen Dante en Fix. Het moge duidelijk zijn dat een NAP in Jip-en-Janneke-taal staat voor "elkaar niet aanvallen". Dat dit dan wel gebeurde is in het eerste opzicht dan ook vreemd te noemen.

Verhaal van Dante
Dante, bij monde van de spelers Act of Divinity (leider) en Seduced by Lies (speler in casu) stelt dat Seduced by Lies niét onder de NAP viel. Ondanks dat de NAP op stamniveau afgesproken is geldt deze niet voor nieuwe aanwinsten. Enige aanval van Seduced by Lies op een Fix stamlid en vice versa is daarmee dan ook gerechtvaardigd.

Verhaal van Fix
De NAP is afgesproken op stamniveau tussen Fix en Dante. Hierbij is geen melding gemaakt van aanvullende clausules zoals dat de NAP niet geldt voor nieuwe recruits van beide stammen.

De printscreens
Met andere woorden, beide meningen staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat is er dan besproken tussen beide stammen? De achtergrond gebied te zeggen dat de nieuwe recruits van Dante praktisch samenvielen met het ingaan van de NAP. Beide waren namelijk het gevolg van de val van Gertje. Een van deze nieuwe recruits, Xuzo Qra Ngote evenals Seduced by Lies, lag op het moment van joinen toevalligerwijs onder een serieuze aanval van Fix. Xuzo bleek echter niet op de hoogte van de afspraken tussen Fix en Dante dus kan redelijkerwijs niet gezien worden als vluchteling.

Men komt echter wel in een lastig parket, wanneer je een speler aanvalt welke plots (onbewust) naar de stam hopt waar jij een NAP mee hebt. Wat doe je dan? Juist, je stuurt een pm, zie onderstaand:
256h2jq.jpg


Zoals le page (speler Fix) zelf al aangeeft, spijtig dat Xuzo de stam gejoind heeft waar Fix een NAP mee is, maar NAP = NAP (say whaaaaaat) dus zullen wij netjes de aanvallen stoppen. Xuzo geeft echter aan het hier niet mee eens te zijn. Nadien volgende onderstaande conversatie:
qnaejp.jpg

29wqvxk.jpg

Conclusie: Heeft de NAP nu wel of geen betrekking op de join van nieuwe leden? Wat Le Page betreft wel: een NAP geldt op stamniveau, zo wordt deze immers ook afgesloten. Wat Xuzo betreft niet: de NAP vloeide voort uit een BG waar Xuzo en Seduced by Lies niets van wisten dus hoeven ze zich hier ook niet aan te houden. Zoals zichtbaar heeft Le Page dit nadien besproken met de stamleiding van Dante, Act of Divinity. Zie onderstaand voor pm-wisseling.
1g3bwg.jpg


Met hieronder wat aanvullende toelichting van Le Page naar mij persoonlijk toe:
Bekijk bijlage 13132

Resumé
In tegenstelling tot eerdere posts vind ik het moeilijk hier een duidelijk oordeel in te vellen. De zaak blijft namelijk wat "open". Feiten:
- Er is op voorhand géén aanvullende bepaling inzake nieuwe recruits opgenomen in de NAP
- Nadien stelt Fix dat naar onze mening een NAP op stamniveau geldt, ongeacht nieuwe recruits, maar dat de al lopende aanvallen natuurlijk niet meer geannuleerd konden worden.
- Nadien stelt Dante dat naar hen mening een NAP enkel geldt voor de spelers welke indertijd onderdeel van stam waren (even vrij vertaald) en niét voor nieuwe spelers.
- Beide stammen hebben de daad bij het woord gevoegd. Fix heeft de aanvallen gestopt op nieuwe recruits. Dante heeft de aanvallen geopend vanuit nieuwe recruits.

Verdict
Naar mijn mening geldt een NAP, BG, of wat dan ook voor alle leden tussen beide stammen tenzij hier op voorhand duidelijke afspraken inzake uitzonderingen over zijn gemaakt. Dit is geenszins het geval. Achteraf is het de interpretatie over een "standaard NAP" van Fix vs die van Dante. Waarbij eerst genoemde (in haar voordeel) stelt dat de NAP voor iedereen geldt en laatstgenoemde (evenwel in haar voordeel) stelt dat de NAP niet geldt voor nieuwe recruits.

Mede door de basale definitie van een NAP en het ontbreken van initieel opgenomen aanvullende bepalingen inzake nieuwe recruits waar overeenstemming over is bereikt zou mijn mening zijn dat de NAP dus óók voor nieuwe recruits geldt. Meningen achteraf zijn leuk en aardig maar behoren niet tot de initieel gemaakte afspraak. Wanneer de meningen achteraf haaks op elkaar staan zou de initieel gemaakte afspraak, en daarmee de NAP in haar meest fundamentele zin, leidend moeten zijn.

En nu jullie
Ik heb geprobeerd die zo objectief mogelijk te beschrijven en vind het moeilijk hier een duidelijke mening over te vormen gezien het niet zwart-wit is (het welbekende grijze gebied). Echter heb ik deze casus wel persoonlijk naar het AF getrokken, waarbij ik geconfronteerd werd met informatie welke niet in mijn bezit was. Ik ben hier achteraan gegaan en voel mij verplicht om zo open en bloot mogelijk toelichting te geven en niet met de staart tussen de benen weg te rennen. Juist omdat deze casus wat meer in het grijze gebied zit (t.o.v. bijv. de scout van Act of Divinity) lijkt me dit een uitermate geschikte casus voor het forum. Ik hoor graag ieders mening! :)
Ondanks de wollige manier van schrijven verwijs ik je graag terug naar mijn eerdere post en waarmee voor mij de kous is afgedaan.
 

DeletedUser78389

Guest
onderstaand voor pm-wisseling.
1g3bwg.jpg

Het is natuurlijk toch ook wel van de zotte dat er niet op een pm wordt geantwoord, waarin wordt gezegd dat er 3 spelers zich niet aan de nap hoeven te houden. En dan zeg je vervolgens: "ja er zijn geen afspraken over..."

Stel ik spreek een nap met speler X af en diegene zegt het afloop termijn is een week. Ik antwoord niet op deze pm en een week later komt zijn aanval aan. Vervolgens ga ik naar het forum en zeg ik: "X valt mij aan en we hebben een nap." Speler X zegt dan: "ja maar je antwoordde niet op een pm waarin ik zei een week en die dagen zijn nu voorbij." Dit negeer je vervolgens totaal en je begint weer over een stab te spreken...

Het is een beetje moeilijk afspraken maken als iemand niet antwoordt lijkt mij.
 

DeletedUser72076

Guest
Wanneer ga je naar groep 7? Want door gaan op zoiets is gewoon echt kleutergedrag.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser7072

Guest
Op basis van de gebruikersnaam zou ik hem rond 11-12 schatten.
 
Bovenaan