W73: Where did it all go wrong?

Calamity.

Beste offer 20/21
Reactiescore
10.787
1599305453448.png


INTRODUCTIE

Goedendag dames en heren. Hier nog een W73 topic waar ik wat dingen uit het wereldverloop gehaald heb en vanuit mijn eigen perspectief beschreven heb. W73 nadert zijn einde, en ik wou eens goed analyseren waar de wonden van de wereld liggen. Waar ging W73 de mist in, of juist niet? Ik heb hier mijn blik gericht tot alle partijen; Imago, Spread en ook TW zelf. Hopelijk vinden jullie het wat :tongue:

IMAGO: IN THE BEGINNING

De wereld begon op z'n zachtst gezegd tumultueus. Het begon allemaal met het befaamde topic van Roald waar Imago zichzelf in de schijnwerpers speelde en haarzelf een hoge druk toelegde. Al snel werd er een tegengeluid gecreëerd die in de andere regio's gestart waren. Naarmate de wereld vorderde, lag er een vergrootglas op Imago met een hoge dioptrie. Men leek ogen van achteren en voren te hebben aangezien de acties van Imago breed werden uitgemeten. Achteraf was deze kritiek misschien ook te overtrokken, maar de toon werd gezet op de wereld. Imago kende een sterke start en was de onbetwiste nummer één van de wereld. Imago had bij haar start ook de keuze gemaakt om in één continent te starten. Nu is in één continent starten een prima tactiek - kijk maar naar Walk W69 wat ook nagenoeg in één continent startte. Het verschil lag in de groei. Imago's groei stagneerde namelijk hard toen er een "anti-Imago" beweging op gang kwam onder leiding van Wow Who. Hier heeft Imago grootse moeite mee gekend, en dit resulteerde in een groeiachterstand op met name de huidige Spread leden. Juist wanneer je zou verwachten dat je door de compacte start goed als stam je eigen rim kan wegvegen. Bij Spread heeft ieder account bijvoorbeeld een grote rim gehad, als je die niet onder controle krijgt, krijg je het deksel op de neus. Maar bij Imago was dat duidelijk niet goed gelukt en moest leren met de gevolgen.

THE DOMINATION OF SPREAD SPREADED

De eerste reactie op de voorsprong van Imago op de ranglijst was de stammenfusie tussen Spread en Rots, wat in mijn ogen een zeer logische en begrijpelijke stap was. Het voordeel dat de fusie met zich meebracht was dat de leden zodanig breed uit elkaar lagen, waardoor er veel groei lag. In combinatie met de fijne phalanxen die toen ontstonden, heeft Spread erg lang kunnen nagenieten van de gebieden die ontstonden in de rim en leidde dat tot een ongekende groei, met Savior, TAD, Noo-Noo als aanjagers. Echter heeft Spread daardoor een achilleshiel gecreëerd. De flanken, waar ironisch genoeg de wereld uiteindelijk júist werd bepaald, had Spread bijzonder slecht gedekt. Een stam genaamd Exitus terroriseerde de westflank van Spread, en op het oosten lag nog een hoopje neutrale spelers en nog geen grote accounts, waar Spread nog geen controle over had. Als reactie hierop had Spread twee recruits uitgevoerd, waarbij buiten kijf stond dat ze zeer discutabel waren. De eerste recruit kwam uit het kamp Exitus. Kipkalkoentje, later bekend als Anarchist, had eieren voor zijn geld gekozen en verliet zijn rimstam voor Spread. Persoonlijk zag ik de noodzaak ook wel in van deze recruit, maar dit is wel ten gevolge geweest van de brede ligging aannemen die al was afgesteld op een tweestrijd. Als je naar zulke middelen moet grijpen omdat de edellijnen het noodzakelijk achten, dan kunnen er stevige vraagtekens neergezet worden bij het beleid. De andere flank, de oostflank, lag voor Spread ook nog open. Gelukkig voor Spread was dat veelal nog een neutraal gebied, Toch koos Spread voor een in mijn ogen zeer opvallende move door voor Fart Bomber te kiezen, een vijandige recruit. En dat terwijl er nog voldoende potentie in het oosten lag met Kratje, Calamity en Vikanov. Kijk maar hoe deze accounts er nu voor staan / stonden. De accounts hadden de grootte wellicht niet mee, toch heeft Spread in mijn ogen verzuimd om hier een vijandige recruit te omzeilen en vroeg te investeren in één à twee neutrale oost accounts. Over de recruit van Fart Bomber is uiteindelijk veel ophef gekomen, maar om nog even wat nuance toe te voegen: hoe moreel verwerpelijk je het misschien vindt - of juist niet - voor Pit heeft het kwantitatief niet slecht uigepakt. Kratje Grolsch zou immers de tweede keus zijn geweest van Spread, maar dit account heeft Pit versterkt na de join van Fart. Uiteindelijk heeft Kratje het met name Oele erg lastig gemaakt en heeft het gefunctioneerd als een van de sterkhouders van Pit, wat Fart Bomber waarschijnlijk nooit geweest was. Moreel kun je er dus van vinden wat je wilt, maar voor de strijd heeft het geen echte nadelige gevolgen gehad in mijn ogen. In een latere periode werden uiteindelijk ook Vikanov en Calamity bij Spread gehaald om de phalanxen compleet te maken.

BATTLE OF THE WEST FLANK

Nadat Anarchist Spread versterkte, lag de hele westflank op zijn kop. Er ontstond een kettingreactie van recruits, BG's en interns. Melvin nam de regie over op Anarchist en begon met een jump. Want ook na de recruit lag nog altijd een ruim deel van de westrim van Spread open. Als reactie op deze jump profiteerde Imago van samenwerkingsverbanden die ze aanlegden met Exitus, inclusief een nieuwe recruit; Guided by the Light. Via Exitus kroop Imago omhoog. Maar wat ze hiermee lieten liggen was hun buitenste ring. Dit gegeven had Melvin uitgebuit door een drastische maatregel te nemen om met AIE een BG te nemen. AIE lag vol in de rug van Imago en ze hadden een zware pijp te roken. Deels was dit een slecht beleid vanuit de Imago kant, om hun rim niet te dekken. Maar deels verwijt ik het Spread ook dat de samenwerking tot zo'n extreme grootte is gekomen. Zó diep in de rim van Imago kon ook niet de bedoeling zijn geweest. Als gevolg van deze samenwerking had Imago VANS neergelegd ten zuiden van AIE en kwamen er stammassa's op AIE. Hier heeft Spread de boot ook niet afgehouden en is het vol in de verdediging geschoten. AIE leden werden Spread in geschoven om met extra OS maatregelen Imago van (grote) winsten af te houden. Dit is natuurlijk prima om te doen met je BG, maar doordat het zo diep lag werd het toch enigszins misbruikt. Uiteindelijk heeft Imago hier andermaal kostbare tijd mee verloren. Deels door moraal, maar toch ook met een niet al te hoog aanvalsniveau als ik zo bekeek. Ik denk zelf dat Imago dit sterk heeft onderschat en hier veel te laks mee is omgegaan en hierdoor in kwantiteit nog meer naar achteren schoof. Uiteindelijk werd de laatste troef neergelegd, want AIE verloor langzaam maar zeker haar terrein. De hulp van QQ werd ingeschakeld en deze is met behulp van stam GS behoorlijk omhoog gepimpt. Zo werd er een in mijn ogen op een legale wijze een account neergelegd. Wel denk ik dat bijna iedereen het erover eens is dat dit flink tegen het DNA van TW inging. We zien zelfs Innogames zelf ingrijpen door op nieuwe werelden het vrij verzenden van GS naar stamgenoten te disablen. Wat er met QQEEZZ gedaan is, is slim en tactisch, maar is niet de speelwijze dat als normaal beschouwd moet worden.

PITTIG IMAGO

Spread koerste (deels door overbodig recruiten, grotendeels door het outgrowen) op een groot dominantievoordeel af. Hierdoor werden Pit en Imago genoodzaakt hun handen ineen te slaan en samen te werken. Spread kreeg ook lucht van deze onderhandelingen en reageerde met het recruiten van Kratje. Andermaal een vijandige recruit, maar ook hier de nodige nuance. Spread had het kwantiteitsvoordeel voor het grootste deel aan zichzelf te danken, en wilde dit niet in een achterstand omgedraaid zien krijgen. Even afgezien van het morele aspect, het zorgde voor een gezonde balans in kwantiteit. Al is dat met de nodige kanttekening dat de kwantiteit verre van optimaal benut kan worden in een BG-vorm, gezien de lopende OS regel op de wereld. Kratje stond daarnaast zijn halve cluster af en er kwam een lange nap, zodat Pit nog goede phalanxen kon aanleggen. In mijn ogen is dit ook best goed aangepakt, en een leuke eindstrijd leek in de maak.


EEN KETTING IS NIET STERKER DAN DE ZWAKSTE SCHAKEL

De strijd was de afgelopen weken vrij intensief. De eerste Spread massa op Imago had gelijk succes, TLDR en Cabbage werden met de vloer aangeveegd en daarmee werden ook gelijk de poten van de stoel weggezaagd. De westflank van Imago was in één keer verlamd. Imago stelde hier een reeks CF-winsten in de core tegenover. Hierna kwam er een massa op de andere flank, waar Wurm 2.0 geen veer van de mond heeft kunnen blazen. Ook was het duidelijk dat een ongeluk zelden alleen komt en TBIQ / TNP waren algauw de volgende slachtoffers van het vallen van Wurm. Ook al maken ze er nu misschien nog het beste van, de oostflank van Pit is net als de westflank van Imago, verlamd. Tot overmaat van ramp voegde Guided zich toe aan het rijtje slachtoffers. Dit was tot grote frustratie van de core van Pit/Imago, die met lede ogen hebben moeten toezien hoe hun flanken vermorzeld werden. Dat de sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel is bij Imago en Pit wel gebleken. Toch denk ik dat niet alles toe te schrijven is aan die accounts maar er ook collectief gefaald is. Een account als TLDR was bijvoorbeeld een vogel voor de kat, vanwege de BG-vorm met VANS. Dit zorgde ervoor dat TLDR weinig dekking had, met een al moeilijke flankligging. Het nadeel van de flank is de bereikbaarheid van OS, en het feit dat je minder buren hebt die kunnen meesnipen. Dat VANS bleef bestaan kon misschien zoals Roald het verwoordde, een sociale keuze zijn geweest omdat ze Imago eerder hadden geholpen, maar horen dit soort liefdadigheidskeuzes thuis bij een strijd tussen twee zelfbenoemde topstammen? Spread heeft AIE ook niet laten liggen maar snel de zooi ongeregeld vervangen door QQEEZZ neer te leggen. Imago heeft verzuimd hetzelfde te doen met VANS. Noire was een perfecte kandidaat om die rol op zich te nemen. Ook heeft Pit een goed gat in de dag geslapen. De fronten heeft Pit best sterk verdeeld, maar de reden waarom Wurm en TNP met name faalden was het gebrek aan aansluiting met hun front en hun save. Er lag een compleet gat in de oostrim wat heel belangrijk gebied had moeten zijn voor clears en defence. Tijdens de maand NAP is de hand teveel gelicht en kreeg die rim geen aandacht. Hier had Pit hard moeten toeslaan en met z'n allen moeten edelen. Nu konden Wurm en TNP na paar linies verliezen niet meer in hun schulp kruipen en een nieuwe linie trekken, omdat de afstand onoverbrugbaar is.


EDELSPAM: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?

Edelspam, het is een nieuwe meta waar sommige spelers alle duivels uit de hel mee vloeken. Samen met 1Command spam zijn dit onderhand de twee meest gehate tactieken. Maar is edelspam nu daadwerkelijk zo kansloos? Ik hoor mensen regelmatig zeggen dat ze het een aanvalstactiek vinden dat weinig skill vergt. Nu ben ik het daar persoonlijk absoluut niet mee eens. Edelspam is nu eenmaal een intelligentere manier van aanvallen dat veel meer moeite kost. Je kunt edelspam op de korte looptijden doen en dorpen volbombarderen met edels en uitsluitend groene edels sturen. Maar ik denk ook dat bij de goede offers volle splittreinen sturen op werelden als deze verleden tijd is. Want ook splittreinen kun je in edelspam methode smijten, in plaats van vier edels achter één clear doe je nu een split achter élke clear. Voor de verdediger natuurlijk een hel om te verdedigen, maar dit komt met name door het sterk verhoogde aanvalsniveau. Ik denk dat het probleem eerder ligt bij de balans tussen verdediger en aanvaller dat uit elkaar getrokken is. Het aanvalsniveau is zodanig hoger geworden dat het verdedigend voor velen niet te doen is. Wat in mijn ogen daar vooral aan heeft bijgedragen is de nieuwe scripts. Denk aan ConfirmEnhancer, voorheen bestond dit niet en zonder dit tooltje is het vele malen lastiger om edelspam eruit te knikkeren, zeker de intensieve vorm. Ook de nieuwere aanvalsplanners (Walk, Cave etc) hebben hieraan bijgedragen. Men kan nu veel makkelijker van deze planningen maken, waardoor het gebruik van edelspam makkelijker is. Tegenwoordig zijn er ook scripts voor GS sturen, die leiden tot tactieken als edels stacken met de hele stam op fronten waar je wil edelspammen. Dit kon theoretisch gezien altijd al, maar er waren nooit scripts voor. Gelukkig zien we TW-team hier ook op anticiperen en op de nieuwere werelden is GS vrij verzenden naar stamgenoten niet meer mogelijk. Mensen hebben nu natuurlijk ook meer edels, denk aan het paardenevent waar men massaal pakketten heeft kunnen inslaan. Dit ligt aan TW en hier is al langer kritiek op geweest, maar zal ook niet spontaan veranderen. Dat is een spijtige ontwikkeling, maar ook één die we moeten accepteren. Edelspam ga je uiteindelijk niet meer uit het spel krijgen, in welke vorm dan ook. W71 was ook een fanatieke edelspam wereld, maar wat heel erg naar voren is gekomen, is dat de W71 spelers (TaoW) die in Spread zitten, het verdedigend stukken beter beheersen. Want waarom behaalde Spread zoveel succes met edelspam, maar Imago en Pit niet? Dit is imo een duidelijk verschil in kwaliteit, waar Spread echt degelijk gedeffed heeft (Denk aan Honey, Savior en Kratje). Hier is Imago echt op afgetroefd. Imago heeft eigenlijk geen enkele keer laten zien edelspam enigszins te kunnen verdedigen, en dat heeft mij erg verbaasd. Misschien kunnen het allemaal zwakkere schakels zijn geweest waar Spread op landde, maar waar is verantwoordelijkheid opgepakt vanuit de "betere" accounts uit Imago? Accounts als Collationem, schedel of Interdictum zijn algemeen misschien de wat hoger gerate accounts van Imago, maar ik heb weinig VV initiatief gezien. Beschouw het als een zeer subjectieve opmerking, ik heb geen inkijk bij Imago. Dus wellicht onterechte vraagtekens die ik erbij stel, maar ik heb in ieder geval erg weinig moeite vanuit Imago gezien om op een account deftig weer op orde te krijgen. Het was nu constant doorpakken wanneer er gaten gevonden werden.


WERELD 76

Van veel accounts heb ik gehoord dat ze gaan verhuizen naar W76. Ik denk dat deze wereld volop kansen biedt waar de main complaints 1Command en edelspam goed gecounterd kunnen worden. Torens zijn over het algemeen altijd al met de nek aangezien, maar in mijn ogen onterecht. Het biedt namelijk wel interessante speelstijlen. Uiteraard is het heel anders dan non-torenwerelden en zijn veel tactieken er ook niet meer te doen. Maar volgens mij wil onderhand een groot deel ook niet meer met W73-achtige instellingen spelen. Het bijkomende voordeel van W76 is de dubbele troepensnelheid. Dit gaat voor een unieke wereld zorgen waar je razendsnel waves kunt gooien, maar ze wél goed detecteerbaar zijn. Ik zal ongetwijfeld binnenkort ook op deze wereld te zien zijn, in ieder geval wilde ik het even een aanrader geven, en met name voor degenen die vrij gefrustreerd uit W73 gestapt zijn :wink:

En hiermee sluit ik mijn topic ook af. Ik wil spelers hier graag uitnodigen tot een discussie, maar weet dat een aantal punten in mijn post een subjectief gegeven zijn en ik me er ook van bewust ben. W73 was een wereld met uitersten, maar heb er wel van genoten. In ieder geval wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, en met name de trouwe meme volgers :cool:

Joachim
 
Laatst bewerkt:
Reactiescore
2.477
Mooie post Joa, heb het met veel plezier gelezen.
 
Reactiescore
653
Altijd leuk om zoiets te zien als niet w73 speler!
Kan dus ook goede verhalen posten ipv enkel goede spotprenten ;)

ps. mochten er nog mensen zich vervelen in de beginfase van w76, biedt je aan voor w75 in het spelersforum! denk dat er genoeg accounts met potentie zijn!
 

Rob.

Forum Personality 19/20
Reactiescore
5.796
spreadededed
 
Reactiescore
766
Mooie post Joa, wel een aantal nuances: Vanaf het begin van de wereld lag het oosten al vast, pit heeft nergens meer kunnen recruiten op kratje na wat uiteindelijk een smerige stab bleek. Het was dus pit zoals het was en er was niet genoeg tijd om heel de safe op te ruimen in die tijd van de NAP. We hebben continu clears laten lopen en geedeld maar het is een langzame wereld en die rim stam speelde gewoon stug door.

Alles wat we hebben benaderd qua recruits lag al vast voor spread, wat resulteerde in een enorme overmacht. Spread heeft het prima gespeeld, maar laten we het niet gooien op tactisch spelen. Het is eerder heel simpel, makkelijk en een beetje sneu. Tfb die weggetrokken wordt en vervolgens geinternd? Is dat tactisch of sneu? Kratje die wordt weggetrokken van een stam die nog impact wil maken op de wereld? Triest of tactisch? Qqeezz die wordt geboost in de flank van imago? Triest of tactisch?

Kortom enorm veel kanttekeningen die nu worden weggezet als tactisch maar eigenlijk gewoon best sneu zijn voor het hedendaagse TW. De premade is uitgedaagd, zeker, maar het was wel een koste wat het kost spelletje voor spread.
 

DeletedUser81766

Guest
Mooie post Joa, wel een aantal nuances: Vanaf het begin van de wereld lag het oosten al vast, pit heeft nergens meer kunnen recruiten op kratje na wat uiteindelijk een smerige stab bleek. Het was dus pit zoals het was en er was niet genoeg tijd om heel de safe op te ruimen in die tijd van de NAP. We hebben continu clears laten lopen en geedeld maar het is een langzame wereld en die rim stam speelde gewoon stug door.

Alles wat we hebben benaderd qua recruits lag al vast voor spread, wat resulteerde in een enorme overmacht. Spread heeft het prima gespeeld, maar laten we het niet gooien op tactisch spelen. Het is eerder heel simpel, makkelijk en een beetje sneu. Tfb die weggetrokken wordt en vervolgens geinternd? Is dat tactisch of sneu? Kratje die wordt weggetrokken van een stam die nog impact wil maken op de wereld? Triest of tactisch? Qqeezz die wordt geboost in de flank van imago? Triest of tactisch?

Kortom enorm veel kanttekeningen die nu worden weggezet als tactisch maar eigenlijk gewoon best sneu zijn voor het hedendaagse TW. De premade is uitgedaagd, zeker, maar het was wel een koste wat het kost spelletje voor spread.

Gezien het boosten van QQEEEEZ legaal was kan je dit niet snel triest noemen en zeker een tactische zet aangezien deze zet nog niet eerder bedacht was. Dan kan je eerder de wereld instellingen triest benoemen.

Betreft de rekruut’s gaan we het allemaal toch nooit over eens worden, voor Pit een verlies en Spread een zegen. Als je subjectief kijkt naar de zegen van Spread waren deze rekruteringen van belang wat het dus een tactische zet maakt.

Uiteindelijk gaat tribalwars meer dan alleen om het spelen. Er zijn niet voor niets mogelijkheden tot BG/NAP en rekruteringen open. Zowel het spelen, plannen, diplomatische bewegingen, P&P.. het hoort er allemaal bij.

Ik denk dat vele uit Spread dat wel vanuit Melvin en de leiding geleerd hebben. En Spread mag daarmee ook enorm van geluk spreken dat ze een speler als Melvin aan hun zijde hadden die enorm veel contact onderhoud had met andere spelers. Dat samen met goede planningen en plannen bedenken maakt hem uiteindelijk (enorm egoïstisch als dat ie is) toch een uitzonderlijke speler met groot belang.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Reactiescore
1.368
Mooie post Joa, wel een aantal nuances: Vanaf het begin van de wereld lag het oosten al vast, pit heeft nergens meer kunnen recruiten op kratje na wat uiteindelijk een smerige stab bleek. Het was dus pit zoals het was en er was niet genoeg tijd om heel de safe op te ruimen in die tijd van de NAP. We hebben continu clears laten lopen en geedeld maar het is een langzame wereld en die rim stam speelde gewoon stug door.

Alles wat we hebben benaderd qua recruits lag al vast voor spread, wat resulteerde in een enorme overmacht. Spread heeft het prima gespeeld, maar laten we het niet gooien op tactisch spelen. Het is eerder heel simpel, makkelijk en een beetje sneu. Tfb die weggetrokken wordt en vervolgens geinternd? Is dat tactisch of sneu? Kratje die wordt weggetrokken van een stam die nog impact wil maken op de wereld? Triest of tactisch? Qqeezz die wordt geboost in de flank van imago? Triest of tactisch?

Kortom enorm veel kanttekeningen die nu worden weggezet als tactisch maar eigenlijk gewoon best sneu zijn voor het hedendaagse TW. De premade is uitgedaagd, zeker, maar het was wel een koste wat het kost spelletje voor spread.

Ik wil gewoon winnen
 
Reactiescore
735
Mooie post Joa, wel een aantal nuances: Vanaf het begin van de wereld lag het oosten al vast, pit heeft nergens meer kunnen recruiten op kratje na wat uiteindelijk een smerige stab bleek. Het was dus pit zoals het was en er was niet genoeg tijd om heel de safe op te ruimen in die tijd van de NAP. We hebben continu clears laten lopen en geedeld maar het is een langzame wereld en die rim stam speelde gewoon stug door.

Alles wat we hebben benaderd qua recruits lag al vast voor spread, wat resulteerde in een enorme overmacht. Spread heeft het prima gespeeld, maar laten we het niet gooien op tactisch spelen. Het is eerder heel simpel, makkelijk en een beetje sneu. Tfb die weggetrokken wordt en vervolgens geinternd? Is dat tactisch of sneu? Kratje die wordt weggetrokken van een stam die nog impact wil maken op de wereld? Triest of tactisch? Qqeezz die wordt geboost in de flank van imago? Triest of tactisch?

Kortom enorm veel kanttekeningen die nu worden weggezet als tactisch maar eigenlijk gewoon best sneu zijn voor het hedendaagse TW. De premade is uitgedaagd, zeker, maar het was wel een koste wat het kost spelletje voor spread.
Misschien eens kappen met constant die zure reacties van je en zelf wat toevoegen, thanks xoxo
 
Reactiescore
1.902
Waar ging het mis? Heb je wel eens de rijdende rechter gezien? Allemaal burenruzies van oude mensen die de hele dag niks te doen hebben en als bejaarde zijnde een enorme trots hebben. Het zijn ruzies van bejaarden die elkaar al jarenlang kennen en elk wissewasje niet meer normaal op kunnen lossen, omdat er gelijk weer oude problemen bij gehaald worden. Dingen die 10 jaar geleden zijn gebeurd en onoplosbaar zijn, waardoor de ruzie alleen maar erger wordt. Die mensen zijn gewoon enorm gefrustreerd van alles wat er is gebeurd dat ze niet meer normaal kunnen communiceren.

De spelers van Tribalwars (allemaal oudgedienden) zijn gewoon als de bejaarden in de rijdende rechter. De wereldwinst is gewoon als Mr Visser die je gelijk geeft op nationale tv. Alles voor de win.
Wat een ontiegelijk slechte metafoor
 
Reactiescore
1.226
Een early-game die zich kenmerkte door veel boosters (pp en boost accounts), een mid-game die zo goed als overgeslagen werd door de drang naar een overmacht in kwantiteit creëren, hierbij werden meerdere MB/BG stammen opgericht en recruits die niet nodig waren op dat moment van de wereld. En vervolgens een end-game die behoorlijk snel voorbij is.

Al met al niet een heel erg leuke wereld voor mij persoonlijk, waar ik bij de start van deze wereld zeeën van tijd had werd dat ook steeds minder doordat werk zich weer ging hervatten. Wel een hele ommeslag gezien in TW speelstijl sinds mijn laatste serieuze wereld, wereld 52. Wat ik van deze huidige speelstijl moet vinden weet ik persoonlijk nog niet. Wel weer wat nieuwe mensen leren kennen, wat altijd leuk is.
 

Deleted User - 24028

Guest
Prachtige post, heerlijk om te zien dat er ook naar eigen stam kritisch wordt gekeken.

In volgend stuk mis ik echter toch ergens de volledigheid, eerlijkheid en kritisch kijken van in de andere stukken:

EDELSPAM: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?

Edelspam, het is een nieuwe meta waar sommige spelers alle duivels uit de hel mee vloeken. Samen met 1Command spam zijn dit onderhand de twee meest gehate tactieken. Maar is edelspam nu daadwerkelijk zo kansloos? Ik hoor mensen regelmatig zeggen dat ze het een aanvalstactiek vinden dat weinig skill vergt. Nu ben ik het daar persoonlijk absoluut niet mee eens. Edelspam is nu eenmaal een intelligentere manier van aanvallen dat veel meer moeite kost. Je kunt edelspam op de korte looptijden doen en dorpen volbombarderen met edels en uitsluitend groene edels sturen. Maar ik denk ook dat bij de goede offers volle splittreinen sturen op werelden als deze verleden tijd is. Want ook splittreinen kun je in edelspam methode smijten, in plaats van vier edels achter één clear doe je nu een split achter élke clear. Voor de verdediger natuurlijk een hel om te verdedigen, maar dit komt met name door het sterk verhoogde aanvalsniveau. Ik denk dat het probleem eerder ligt bij de balans tussen verdediger en aanvaller dat uit elkaar getrokken is. Het aanvalsniveau is zodanig hoger geworden dat het verdedigend voor velen niet te doen is. Wat in mijn ogen daar vooral aan heeft bijgedragen is de nieuwe scripts. Denk aan ConfirmEnhancer, voorheen bestond dit niet en zonder dit tooltje is het vele malen lastiger om edelspam eruit te knikkeren, zeker de intensieve vorm. Ook de nieuwere aanvalsplanners (Walk, Cave etc) hebben hieraan bijgedragen. Men kan nu veel makkelijker van deze planningen maken, waardoor het gebruik van edelspam makkelijker is. Tegenwoordig zijn er ook scripts voor GS sturen, die leiden tot tactieken als edels stacken met de hele stam op fronten waar je wil edelspammen. Dit kon theoretisch gezien altijd al, maar er waren nooit scripts voor. Gelukkig zien we TW-team hier ook op anticiperen en op de nieuwere werelden is GS vrij verzenden naar stamgenoten niet meer mogelijk. Mensen hebben nu natuurlijk ook meer edels, denk aan het paardenevent waar men massaal pakketten heeft kunnen inslaan. Dit ligt aan TW en hier is al langer kritiek op geweest, maar zal ook niet spontaan veranderen. Dat is een spijtige ontwikkeling, maar ook één die we moeten accepteren. Edelspam ga je uiteindelijk niet meer uit het spel krijgen, in welke vorm dan ook. W71 was ook een fanatieke edelspam wereld, maar wat heel erg naar voren is gekomen, is dat de W71 spelers (TaoW) die in Spread zitten, het verdedigend stukken beter beheersen. Want waarom behaalde Spread zoveel succes met edelspam, maar Imago en Pit niet? Dit is imo een duidelijk verschil in kwaliteit, waar Spread echt degelijk gedeffed heeft (Denk aan Honey, Savior en Kratje). Hier is Imago echt op afgetroefd. Imago heeft eigenlijk geen enkele keer laten zien edelspam enigszins te kunnen verdedigen, en dat heeft mij erg verbaasd. Misschien kunnen het allemaal zwakkere schakels zijn geweest waar Spread op landde, maar waar is verantwoordelijkheid opgepakt vanuit de "betere" accounts uit Imago? Accounts als Collationem, schedel of Interdictum zijn algemeen misschien de wat hoger gerate accounts van Imago, maar ik heb weinig VV initiatief gezien. Beschouw het als een zeer subjectieve opmerking, ik heb geen inkijk bij Imago. Dus wellicht onterechte vraagtekens die ik erbij stel, maar ik heb in ieder geval erg weinig moeite vanuit Imago gezien om op een account deftig weer op orde te krijgen. Het was nu constant doorpakken wanneer er gaten gevonden werden.

Je zegt hier dat edelspam vooral te wijden is aan scripts, maar voor scripts er invloed op kunnen hebben moeten natuurlijk de edels (of de gs om de edels te maken) er zijn. En dat deel is te wijten aan innogames die geld uit dit spel wilt slaan door hun events maar ook aan spread dat er bewust voor kiest dit enorm uit te melken. Door veel pp te spenderen voor eigen accounts, extra accounts te behouden (nadat ze ginternt zijn) en bepaalde accounts aburd hard te feeden kies je ook bewust voor een edelspam wereld, waar dat niet per definitie zou moeten. In hoe verre dat tactiek is of een compleet gebrek aan normen en waarden laat ik in het midden.

Toekomend aan de scripts haal je er een aantal aan die zeker een invloed hebben op edelspam, maar elk script dat je aanhaalt is publiek beschikbaar (Walk planner niet, maar cave planner is een prima alternatief) waardoor de strijd hier in gelijk zou moeten zijn. Het echte verschil hier wordt gemaakt door een prive script van een spread lid dat je helpt om beter te timen in combinatie met t-timen. Best vreemd dat deze 2, die voor het grootste verschil zorgen, niet vernoemt worden tussen alle andere scripts...

Begrijp me niet verkeerd, ik ben vanzelfsprekend niet tegen prive scripts en ik reken het de scripter/spread niet aan dat ze een manier gevonden hebben om hun aanval te perfectioneren. De enige schuldige daar voor is wederom innogames (of onze CM/mods), dat soort scripts zouden nooit goedgekeurd mogen worden.

Bovenstaande geeft al enkele redenen waarom het Spread beter af ging dan Imago, voeg daar idd nog ervaring met edelspam, betere fronten en missende kwaliteit/activiteit/inzet van Imago aan toe en dan is het wel duidelijk lijkt me. Spread heeft het zeer slim gespeeld op alle gebied, goed geprofiteerd van Imago hun slechte AF beleid begin game, snelle groei, aantal slimme recruits en een goed idee en uitvoering van massa's die zeer moeilijk te stoppen zijn.

De speelwijze die spread hanteert gaat 100% in tegen de manier waarop ik TW wil spelen en hoe ik een succesvolle stam zie, maar hoe dan ook is de speelwijze die ze hanteren tot in de perfectie uitgevoerd (door zowel leden als leiding), en ik kan niet anders dan daar respect voor hebben. In hoe verre deze speelwijze een gevolg is van tegengewicht bieden tegenover de premade Imago (waarmee ik bedoel dat het er in het begin uit zag alsof Imago enorm kwalitatief zou zijn en het staat onder leiding van Roald die ook niet vies is van een samenwerking, recruit en intern hier en daar) of gewoon de standaard speelwijze van de spread spelers/leiding vraag ik me wel af...

PS: joa we wachten nog steeds op je W69 einde wereld awards lijstje!
 

Deleted User - 487946196

Guest
Toekomend aan de scripts haal je er een aantal aan die zeker een invloed hebben op edelspam, maar elk script dat je aanhaalt is publiek beschikbaar (Walk planner niet, maar cave planner is een prima alternatief) waardoor de strijd hier in gelijk zou moeten zijn. Het echte verschil hier wordt gemaakt door een prive script van een spread lid dat je helpt om beter te timen in combinatie met t-timen. Best vreemd dat deze 2, die voor het grootste verschil zorgen, niet vernoemt worden tussen alle andere scripts...

Ik ben het hier eigenlijk niet zozeer mee eens hoor. Dat time script werkt vooral goed als je iets moet snipen, niet bij het versturen van edelspam. Bij edelspam stuur je gewoon 5 edels en zal je altijd maximaal 50 ms in de buurt zijn, gemiddeld 25 ms. Waar het script vooral goed in is, is gewoon snipen tijdens deffen of antisnipes versturen bij het offen.

Edit: ah ik las niet dat je al t-time noemde, maar nog steeds: t-time zorgt voor de strakke times, niet dat scriptje bij edelspam.
 

Deleted User - 24028

Guest
Ik ben het hier eigenlijk niet zozeer mee eens hoor. Dat time script werkt vooral goed als je iets moet snipen, niet bij het versturen van edelspam. Bij edelspam stuur je gewoon 5 edels en zal je altijd maximaal 50 ms in de buurt zijn, gemiddeld 25 ms. Waar het script vooral goed in is, is gewoon snipen tijdens deffen of antisnipes versturen bij het offen.

Edit: ah ik las niet dat je al t-time noemde, maar nog steeds: t-time zorgt voor de strakke times, niet dat scriptje bij edelspam.
Van bepaalde accounts naar wat ik gezien heb zitten die niet op een gemiddelde van 25ms hoor, maar een pak lager. Aan wat dat te wijten is kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen.

Verder ging het niet enkel over het aanvallend edelspam maar ook het verdedigend, zoals je zelf aanhaalt helpt dat script bij snipen meer, is het feit dat spread accurater kan snipen er door dan niet relevant voor waarom spread het er beter van af bracht dan imago?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Deleted User - 487946196

Guest
Van bepaalde accounts naar wat ik gezien heb zitten die niet op een gemiddelde van 25ms hoor, maar lager. Aan wat dat te wijten is kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen.

Verder ging het niet enkel over het aanvallend edelspam maar ook het verdedigend, zoals je zelf aanhaalt helpt dat script bij snipen meer, is het feit dat spread accurater kan snipen er door dan niet relevant voor waarom spread het er beter van af bracht dan imago?

Jup dat is true, met deffen helpt het inderdaad. Klopt het eigenlijk dat jullie al een verbeterde versie hadden? Heb dat een paar keer gelezen volgens mij...

Overigens, waarom zou je eigenlijk willen zien dat dit soort scripts niet goed gekeurd mogen worden? Ik vind het eigenlijk een vrij tam scriptje, gewoon een mooiere ms counter. Er zijn zat scripts die mij een stuk ingrijpender/overpowererder lijken, maar dat komt van een leek op het gebied van scriptjes.
 

Deleted User - 24028

Guest
Jup dat is true, met deffen helpt het inderdaad. Klopt het eigenlijk dat jullie al een verbeterde versie hadden? Heb dat een paar keer gelezen volgens mij...

Overigens, waarom zou je eigenlijk willen zien dat dit soort scripts niet goed gekeurd mogen worden? Ik vind het eigenlijk een vrij tam scriptje, gewoon een mooiere ms counter. Er zijn zat scripts die mij een stuk ingrijpender/overpowererder lijken, maar dat komt van een leek op het gebied van scriptjes.
Volgens mij hadden jullie net een verbeterde versie waar heel geheimzinnig over gedaan werd? Hier is het (originele dan) script na een tijd terecht gekomen maar toen waren de eerste massa's al aangekomen en kwam de volgende ook al, niet echt de moment waarop mensen nog beginnen oefenen op een andere time methode ^^

Er zijn vele andere scripts (zeker tegenwoordig, of in combinatie met andere zaken) die van mij verboden zouden mogen worden hoor. Deze specifiek omdat dit soort scripts een grote invloed hebben op speler vs speler en te eenvoudig om te bouwen zijn in een timebot. Voor een meer uitgebreid verhaal hier voor kan je beter even teruglezen in de huidige denktank topics of deze volgen ;)
 

rikkert1234

Beste Stamlid 20/21
Reactiescore
1.005
Verder ging het niet enkel over het aanvallend edelspam maar ook het verdedigend, zoals je zelf aanhaalt helpt dat script bij snipen meer, is het feit dat spread accurater kan snipen er door dan niet relevant voor waarom spread het er beter van af bracht dan imago?

Een script blamen voor het falen van Imago is natuurlijk zwaar kort door de bocht. De Imago massa’s waren ook gewoon zwak en de targets sloegen vaak niet op veel. Dit terwijl er in Spread meer is nagedacht over massa’s, iets wat niet het geval leek bij Imago.

Voor de rest zoals je al in je eerdere post aanhaalde lag de inzit/kwaliteit/activiteit een heel stuk lager bij Imago dan bij Spread.
 
Bovenaan