Once upon a time

Status
Niet open voor verdere reacties.

DeletedUser81928

Guest
Once upon a time

yU62KXaE.png

Proloog:.

Van Maories en Goldenaren naar Cyanides en tot slot Storylieden.

Cyan had de eerste oorlog bevochten tegen Unique. Deze stam viel en de leden raakte verdeeld. Cyan en Nilva kregen vervolgens een front. Cyan en Bushido kregen een BG. Bushido kon het niet aan tegen Nilva en de genadeklap viel toen Damacon over ging stappen naar Nilva ten tijden dat de aanvallen op Nilva geplanned waren. Er kwam een letterlijke scheiding in Bushido door de leave van Damacon. Hierdoor verloren spelers de motivatie. Uiteindelijk bleven King Of Love, Raven Ser Kay, Pidie en VVS. over. Raven ser Kay ging door inactiviteit op delete. De rest van de spelers bleven Cyan steunen. De massa voor de val van Bushido is wel doorgezet en deze ging zowel op Mental als op Nilva. Ook Swag, Heinz en R_R deden mee aan deze massa. Dit was geen slimme zet van Cyan om toch een twee fronten oorlog te beginnen terwijl de zuidelijke BG gevallen was. Gelukkig boekte R_R veel successen tegen Mental in het noorden. Helaas viel Heinz ook door inactiviteit en interne problemen. Deze werkte samen met Cyan tegen Mental en was dus een beste tegenslag voor cyan. Gezien er dus problemen waren in Heinz. werd er nog gesproken over een fusie. Aangezien Triador altijd heeft geroepen dat hij nooit leden van Heinz. zou aannemen, maar ze direct zou wegvagen is getracht die fusie door te zetten met Cyan.


Er werd gesproken met de leden van Heinz en ze hadden bepaalde voorwaarde voor een overstap naar Cyan. Deze voorwaarde luidde als volgt: Iedereen moest meekomen. Weetnie zou komen als Hendrik1200 en Cleonito naar Cyan mochten komen. Tommieboy zou komen als Weetnie zou komen. YouKnowMyName zou komen als Tommieboy en Weetnie zouden komen. Standbeeld zou komen als YouKnowMyName zou komen. Aan deze voorwaarde werd voldaan. Lucifertje stapte toch over naar Mental ondanks dat hij Auke had toegezegd naar Cyan te komen en ook Weetnie kwam zijn belofte niet na om over te komen naar Cyan als aan de voorwaarde werd voldaan. Hij volgde Lucifertje naar Mental toe. Dit terwijl Cleonito en Hendrik wel naar Cyan waren gegaan. Heinz. werd verder verdeeld tussen Nilva en Mental. Waaruit dus blijkt dat Mental het slim gespeeld heeft. Voordat wij een NAP aangingen met Heinz., hebben we een BG aanvraag gedaan naar Triador. Hij zag dit zitten, maar het duurde te lang voordat het rond was. Het ging dus niet door.

Nilva had nu volledige toegang tot het zuiden van de wereld. Enkel RED. en Fresh lagen hier nog samen met de oud Bushido leden die langzaam werden geedeld of op delete gingen. Cyan had nu twee clusters. Een cluster in het oosten en het cluster in het westen. Het cluster in het westen was het grootste cluster.
Cyan kreeg een twee fronten oorlog met Mental en Nilva, maar ook met Gas. en SYG. Cyan had een NAP met Fresh en een BG met Swag en R_R. In de poging om Mental nog meer oostelijk front te geven is er getracht een nieuwe stam op te richten, deze stam heette Effect. Dit was in samenwerking met Rise Against. De bedoeling was dat Cyan zou fuseren met de leden die zich konden weren tegen Mental. De speler van Rise Against wilde Mental niet aanvallen. Hij wilde op een gegeven moment de overstap maken naar Mental. Rise Against loog over het feit dat hij niet naar Mental zou gaan, terwijl er bewijs was dat hij dit wel ging doen. Hierbij heeft hij geprobeerd zoveel mogelijk leden van Effect mee te krijgen. Uiteindelijk ging hij toch naar Mental en na lang praten zijn de rest van Effect bleven gewoon gebleven.

Cyan had ondertussen de eerste bondgenoot van Mental aangevallen. Dit was Gas. Nadat Gas. al een tijdje Blacky onder vuur had genomen. Mental dacht dat er een lek in Gas. zat en Nickerdenick & later ook BIgFiSh werden hiervan beschuldigd. Vervolgens leavde de leden van Gas. en na één massa van Cyan en R_R was Gas gebroken. Er was nogal een edeltekort dus er werd besloten om Breuzzie, Dacapital en Koning Slonskip aan te nemen of er mee te fuseren. De rest van Gas. was inactief. Het plan was om Gas. te verdelen tussen Cyan en R_R aangezien we ook de vv’s in handen hadden.
R_R was niet blij met de aannames van de drie leden uit Gas. Hoewel dit een hele grote frontvermindering was en er voor alle spelers gratis dorpen verkregen konden worden, was dit niet goed gecommuniceerd vanuit Cyan naar R_R toe. Hierdoor zijn de eerste ruzies met R_R ontstaan, wat toch wel de voedingsbodem was voor de uiteindelijke stab van R_R.
Nickerdenick werd verdacht van spionage en het helpen van Blacky. Uiteindelijk klopte het dat Nickerdenick Blacky had geholpen met een aantal snipes. De speler van Blacky die dat had veroorzaakt is toen gestopt en Nickerdenick mocht toen niet naar Cyan vanwege deze gebeurtenis. Laurens ging vervolgens alleen verder op Blacky, waarna Wouter het roer overnam.
 

DeletedUser81928

Guest
PlwQ.png


Val van Cyan'

Binnen Cyan ontstond inactiviteit en ontstonden er interne strubbelingen. Er werd vaak gesproken het oostelijk cluster los te laten en daar een BG van te maken. Door die interne problemen was het lastig om de stam bij elkaar te houden. Vooral met de spelers Something Unique, Cabbie, Cleonito en UnderTheSheets was het lastig om te communiceren gezien ze allen een sterke eigen mening hadden. De oud speler van Something Unique, Jesper, bleek gelogen te hebben over zijn indentiteit. Hij deed zich voor als Sammie om zo toch in Cyan te mogen. De voorwaarde om te joinen voor het account Something Unique was dat Jesper niet op het account mocht spelen. Dit omdat Jesper bekend stond als stabber van W30. Deze stab was persoonlijk gericht gezien hij Glenn en zijn stam had gestabbt. Uiteindelijk kwam de waarheid boven water en zorgde dit voor problemen. Kevin van UnderTheSheets. was geen stamleider meer en hij was inactief geraakt. Op de momenten dat hij toch wel online aan, verkondigde hij wel sterk zijn mening aan op het forum en in PM's. Dit resulteerde in een ruzie met Cabbie. Cabbie werd verweten dat hij te weinig voor de stam deed en de vijand niet wilde aanvallen. Dit klopte niet helemaal, want hij hielp spelers in het oosten toch met defence. Cabbie wilde toch het liefst een stam in het oosten en na veel praten met Glenn en Auke is hij toch trouw gebleven aan Cyan. Uiteindelijk is Cabbie toch Cyan geleaved door ruzie met Kevin. Het werd meer gezien als een excuus om de stam te verlaten voor het oprichten van zijn eigen stam. Deze stam werd Mompel genoemd. Het duurde niet lang voordat de oostelijke spelers Mompel gingen joinen. Cabbie en Cyan waren niet goed uit elkaar gegaan dus er was geen sprake meer van een bondgenootschap. Mompel nam de overige leden van oud Effect aan. Met veel gesprekken met Bart (Tasarian) waren we eruit gekomen dat Mompel eerst tegen Mental en Nilva zou gaan en vervolgens tegen Cyan strijden en dus niet samen de wereld winnen mocht de wereld zich zo ontvouwen.

Later besloten een aantal Cyan leden ook te vertrekken. Dit waren Jgotti, Something Unique, UnderTheSheets. en Repelsteeltje. Na gesprekken met deze spelers waren Something Unique, UnderTheSheets. en Repelsteeltje. teruggekeerd naar Cyan. Echter was Jgotti gaan fuseren met Fichtme, die destijds in de vijandstam Nilva zat. Er was nog steeds veel spanning binnen Cyan. De leiding bestond uit Auke en Glenn. Dit was niet genoeg. Er was hulp bij nodig dus schoot Maks te hulp in de leiding. Glenn was bezig met zijn afstuderen waardoor hij zijn functie als leider neerlegde. Auke was niet meer erg actief maar kreeg een wake-up call van Glenn, Maks & Auke moesten dus de kar gaan trekken. Ondanks dat Glenn geen leider meer was gaf hij Maks nog steeds wel tips en tops omtrent zijn plannen en ideëen. Hij gaf zelf al aan dat hij niet ervaren was als leider. De input van Glenn zorgde ervoor dat er veel strijd was tussen Maks en Glenn, ook tussen Auke en Maks was veel strijd onderling. Glenn (Rumpelstiltskin) besloot de stam te verlaten en als de rust was teruggekeerd, zou hij terugkeren na het afstuderen.

Cyan was bezig met het aanvallen van Mental en had daarbij de hulp van de bondgenoten R_R en Swag ingeschakeld. R_R en Swag waren bezig met fuseren op aanraden van Cyan. Dit om ervoor te zorgen dat ze als gemeenschappelijke stam Mental konden aanvallen. Ook dit was olie op het vuur gooien voor sommige R_R spelers gezien ze Swag wilde gaan edelen. In plaats van samen te werken tegen Mental ging R_R liever op Swag. Dit zorgde voor problemen tussen R_R en Cyan. Cyan kwam namelijk voor de BG Swag op. R_R wilde toch aanvallen op Swag, terwijl Cyan anders de BG zou opzeggen met R_R. Dit werd uiteindelijk toch uitgepraat. Het had anders aangepakt kunnen worden. Dit werd ergens toch niet vergeven door R_R. Dit was nog in de tijd dat Glenn leider was, maar nu vormden Auke en Maks de leiding. Zei vroegen toch de hulp van R_R, maar R_R had al gesprekken gehad met Mental voor een NAP. R_R heeft dit besproken met Cyan en uiteindelijk heeft R_R deze NAP afgewezen. Kort daarna kregen Glenn en Auke Ollies Helden bij zich met het verhaal dat R_R zou gaan fuseren met Mental, terwijl Cyan en R_R nog BG waren. Toen hebben Glenn en Auke geprobeerd de vrede te bewaren achter Maks z'n rug om. Mocht er toch een fusie zijn tussen Mental en R_R zou Ollies Helden en de overige pro Cyan spelers naar Cyan komen. Dit omdat er al eerder gesproken was over een fusie tussen Cyan en R_R, maar de stam werd dan zo groot dat er vanaf werd gezien. Glenn en Auke zorgden er wel voor dat R_R eerst nog aan de kant van Cyan bleven, en later konden ook Auke en Gerry (cleonito) dit nog even uitstellen. Maks maakte het hierna echter zo bont dat alle R_R spelers toch akkoord gingen met het fuseren met Mental. Het verlies van deze BG samen met de afscheiding van Oost Cyan en als genadeklap de leave van Rumpelstiltskin zorgde ervoor dat Cyan uiteindelijk toch viel.
 

DeletedUser81928

Guest
mVs0.png

De val van nilva
Cyan viel uit elkaar. Er kwamen kleine stammen her en der zoals LOMP, Swift, Muhaha en Story waar alleen Glenn in zat. Maks ging met zijn account Shood9988 op delete. Toen is Glenn begonnen om te kijken hoe hij verder zou gaan. Glenn heeft gesprekken gehad met Mental en Nilva en heeft gesolliciteerd bij Nilva. Echter bleek dat na vele gesprekken met verschillende spelers dat het niet goed ging in Nilva. Videx wilde een nieuwe stam oprichten en had daarbij ook een aantal oud Cyan leden erbij gezien. Dit waren in eerste instantie Repelsteeltje, Rumpelstiltskin en Ethnocentric. Echter had Videx niet de connecties met Mompel en met Swift waardoor er gepleit is om met de leavers uit Nilva naar Story te komen en dan zou Swift en Again zouden fuseren en een nieuwe BG worden van Story. Story zou regelen een BG aan te gaan met Mompel. Hierbij zouden de gezamelijke vijanden worden: Mental, Fresh, RED. en de oud spelers van Nilva die niet mee zouden komen. Echter kreeg Casimodo lucht van dit plan en Videx zette toen het plan niet door om naar Story te komen. En zo werd Dixie opgericht. Zowel Nilva als Dixie hielden hun banden aan met Mental. Enkel was Glenn wel al aangenomen binnen Nilva/Dixie. Echter is hij daar niet meer op in gegaan gezien hij de manier van werken niet kon waarderen, omdat de plannen met Story niet doorgingen. Vervolgens stopte Daniel en kwamen de plannen weer naar boven om Dixie en oud Cyan leden in een stam te stoppen. Ook dit maal ging dit op het laatste moment niet door, omdat het grootste gedeelte van de Dixie spelers naar Mental ging. Uitzonderingen hierop waren: Casimodo, Rokade en Heraclesgek. Deze spelers kwamen naar de nieuw tot stand gekomen grootmacht Story toe.
 

DeletedUser81928

Guest
FwxOstV.png

Story, a new chapter

Story kwam pas tot stand na een skypegesprek met Something unique en Killercoockie. Na de val van Cyan en het niet joinen van Nilva/Dixie was er weinig reden voor vijandigheid meer tussen Rumpelstiltskin en Something Unique. Lomp kwam naar Story toe, Swift kwam naar Story toe en de beste leden van Again kwamen naar Story toe. Ook een paar leden van Dixie joinden toen de rest naar Mental ging. Er werden eerst gewoon random mensen uitgenodigd maar toen bleek dat nog best wat mensen mental de overwinning niet gunden is men serieus gaan rekruteren en is er gezocht naar diplomatieke betrekkingen. Waar 187 geen betrekkingen wilde met story wilde Ombra dit wel. Ombra werd dus de eerste BG van Story. Ook met fresh werden afspraken gemaakt. De leider van Fresh gaf dit aan:

Wij Fresh staan 100% achter een samen werking met Story.

Doel van deze samenwerking Mental.

RR
De voorwaarden waren:

# Ondersteuning is uitgesloten in deze samenwerking (Uitzonderingen bespreekbaar )
# Wij zouden graag een gedeeld leiders forum openen
# Wij willen een edellijn bepalen in c55 (indicatief dan voor de toekomst)
# Red Hierin zijn beide stammen vrij te recruteren
# Samen werking staat tot dat Mental valt ,daarna zullen zaken worden herzien

Er werd niet gesproken van een BG maar over een samenwerking, een onofficiële BG dus, maar men zou elkaar niet in de weg liggen, er zou worden gecommuniceerd over bepaalde keuzes. We zouden samen Mental verslaan en daarna weer verder kijken. Hier is het echter nooit van gekomen. Maar hier wordt later op teruggekomen.

Story stond er goed voor. Nieuwe leden, groot gebied in handen, voldoende ruimte om te edelen en een safezone groot genoeg de fronten goed te kunnen stacken. Onderling hadden spelers afspraken gemaakt met sommige mental spelers zodat deze fronten niet hoefde te stacken.
Vanuit 187 kwam weinig dreiging en toen Story eenmaal van de grond kwam waren er steeds meer mensen die ook in Story wilde komen spelen. De groep werd groter en gezelliger. Vrienden van andere werelden kwamen in Story spelen en we maakten ons op voor de strijd. Zelfs oud Dixie spelers wilden over komen van mental naar story. Mompel de stam waarmee was gepraat voor een BG, wilde dit niet. Zij zagen meer heil in een ieder voor zich senario waar ook Story zich in kon vinden. Story zou Mental aanvallen en Mompel ook omdat ze in de groeirichting lagen. Echter is het hier nooit van gekomen aangezien cabbie alweer niet tegen Mental wilde. Er werd een fusie met Fresh geprobeerd maar dit liep op niks uit en zo nam cabbie bijna heel Mompel mee op sleeptouw de Mentalzone in. Als interns, mb’s of gewoon als leden. Tasarinan en Tsjik Tjsak Vollenbak gingen hierdoor naar Fresh toe uiteindelijk en werd er daarna weer onterecht uitgegooid gezien de kwestie met Casimdo. Waarna hij ook maar een massa kreeg van cabbie die doodleuk een nap verbreekt tegen de afspraken in.

Ondertussen voelde Blow Me kisses zich niet op zijn plek in Mental en kwam naar Story waarop bijna heel oud Dixie Mental leavde. Fitchme kwam ook over naar story samen met wat mb’s en interns. Videx, Damacon, Darkknight, henrihenri, King Of Love werden uit Mental ontslagen of namen zelf ontslag. Waarna mental probeerde wat spelers terug te krijgen maar daarin niet slaagde. Casimodo verloor Story omdat hij de partner Fresh had gestabbed en niet te vertrouwen bleek nadat er meermaals gelogen was vanaf het account. Hij werkte Fresh tegen en dat koste ons deels de samenwerking met Fresh.
 

DeletedUser81928

Guest
3Ht2S8r.png

De stab van Fresh

De stam die Mental wilde verslaan samen met Story. Een samenwerkingspartner die helaas benadeeld werd door een lid van Story. Een actie van 1 speler die veroordeeld werd door de eigen stam en waar de leiding alles op alles heeft gezet om Fresh te compenseren. Echter wilde Fresh niks weten van Story’s kant van het verhaal, trok de leiding daar voorbarige conclusies, schopten ze een lid uit de stam die nergens wat mee te maken had en zitten ze alsnog met interne problemen en een spion in de stam of in elk geval iemand die de boel nog steeds verziekt. Ze hebben inmiddels een BG/nap met Mental en stabben hier hun voormalig partner hard, of in elk geval de leiding van de stam of alle leden het er mee eens zijn is natuurlijk de vraag. Het toont toch maar aan dat er tot nu toe bijna niemand de confrontatie


U8HQIZA.png


Ondertussen bij Tide
Tide kreeg helaas een globale ban. Aangezien het hier ging om een frauduleuze betaling wilde Tide dit eerst niet meedelen aan de rest tot dit bewezen was. Logisch aangezien dit een in RL strafbaar feit betreft. Eenmaal bewezen alles gedaan om dit ongedaan te laten maken aangezien de betaling verkeerd ging door een stoppende co die als afscheid pa wilde geven. Mental had door dat Tide gebanned was en viel aan. Na de vraag met uitleg bleef antwoord echter uit en mental bleef aanvallen en edelen.

De Val Van RED.
RED. was een stam die al een hele lange tijd mee doet op Wereld 37, al hebben zij zich wel erg afzijdig gehouden altijd. Dit veranderde toen er een inactiviteit ging heersen binnen RED. waarbij het speelplezier in RED. verdween. Er werd niet meer actief gereageerd op het forum en al gauw bleek dat RED. niet meer was, wat het ooit was geweest. Er was tijd voor een nieuw begin, en daarom waren Firmintju en Streakertje1 van RED. naar Story gegaan, om daar het speelplezier terug te krijgen en nieuwe vrienden kunnen maken. Sinds de leave van deze twee spelers, werd Masterz0r aangevallen door Blow Me Kisses en King Of Love en zocht Masterz0r en de andere ex-RED. companen onderdak bij Fresh. Hierdoor kwam er dus een einde aan het tijdperk van RED. op Wereld 37.

De Val Van Ombra
De stam Ombra is een stam net als Red die ook al lang mee ging op Wereld 37. Een stam waar Story altijd op kon rekenen tegen 187 en daarom ook een trouwe BG van Story werd. Het verliep allemaal erg goed totdat er interne problemen kwamen binnen Ombra en ook in Ombra inactiviteit begon te heersen. Stamgenoten werden aangevallen en krijgen weinig OS van de stam terug. Dit zorgde voor moeilijkheden tegen een toch wel zwak 187. De problemen begonnen zich op te stapelen toen Kim Fenix ook de stam had verlaten en vervolgens op delete ging. Daarna werd ook Nightmare-Run inactief en ging vervolgens op delete. Ombra had daarbij teveel kleine inactieve spelers waar niet meer op gerekend kon worden. Het werd dus tijd dat Ombra met Story ging praten en daar kwamen we tot de conclusie dat Milly999, Usoo en Bertha naar Story zouden komen. Zij waren de enige actieve leden binnen Ombra en zij joinden cyan. Voor de spelers met wat minder ervaring in ombra maar die we niet wilden naaien is getracht een plek te vinden om de strijd voort te kunnen zetten om om te kunnen bijleren over het spel. Met de leave van deze spelers stopte Ombra, om binnen Story een krachtige eenheid te creëren.
 

DeletedUser81928

Guest
CkGNcv.png


Tot slot

Mental de stam die Story/Cyan verwijt laag te spelen, Mental die verwijt dat Story/Cyan geleid wordt door een dictator waar wanneer je niet mee werkt je er uit geflikkerd wordt, Mental die vindt dat Story mensen zaken aanpraat of influistert.
Het is dat Mental die hele vijanden gerekruteerd heeft, bijna elke confrontatie uit de weg gaat, juist mensen een totaal verkeerd beeld van de waarheid voorspiegelt en dat op de juiste momenten in de juiste oren fluistert waardoor zij enkel Story als vijand hebben. Het is dat Mental dat enkel op accounts die gebanned zijn grote winsten kan boeken zonder dat er iets terug gedaan kan worden en het is dat mental dat spelers zich niet aan afspraken laat houden. En dat allemaal in het kader van Story/Cyan begon en heeft ons zo veel geflikt dat wij dit nu kunnen maken. Maar dat is dus niet zo, zo werken dingen niet. Als iemand wat doet, betekend dat ten eerste niet dat jij het dan ook maar moet doen, en ten tweede wordt voor elke actie die bij ons bekend is waar Story/Cyan jullie iets heeft geflikt een degelijke verklaring gegeven en waar nodig worden er maatregelen genomen tegen unfairplay. Er wordt gevraagd om verwijten maar die kan men niet geven, dan zegt men ja daar hebben jullie toch wel weer een smoes voor. Helaas voor Mental zijn het geen smoesjes maar gewoon weerleggingen die ze niet willen horen omdat ze dan in de spiegel moeten kijken, waar zij zullen moeten inzien dat zij 10 keer erger zijn dat wat er ook maar is gebeurd in Cyan/Story. Want ja het klopt. Bruno van Blacky heeft geen goede dingen gedaan en is daarna gestopt waarop een nieuwe speler verder ging. Casimodo heeft gestabbed en is uit de stam gegaan. Ja wij hebben 2 leden van Gas. aangenomen en later hebben wij leden van Mental aangenomen. Maar dat zijn de enige dingen waar Mental ooit mee zat. En waar Mental zeer hypocriet in is. Aangezien het Mental is die hele vijanden of delen ervan heeft gerekruteerd (Heinz., R_R, Swag, Effect, Mompel) , en spelers die naar ons kwamen probeerde terug te halen en nemen ook nog een BG met stammen die samenwerkten met Story (Fresh).

Maar gelukkig beginnen steeds meer mensen in te zien hoe Mental werkelijk in elkaar steekt. Waar men zegt dat hun woord goud waard is en waar gewoon hele gesprekken doorgespeeld worden op moment dat er gezegd wordt dat dit niet gebeurd.
Het laatse nieuwsfeitje is overigens dat Mental Tasarinan backstabbed door zich niet aan de voorwaarden van een NAP te houden en daarbij zelfs cf’jes nodig heeft om te trachten een dorp te edelen.

uoK.png


Ps. We willen iedereen een fijne oorlog wensen. Wellicht halen we hierboven wat mensen door het slijk of stoten we mensen tegen het zere been. De intentie is om de oorlog op een leuke manier te beginnen zowel ingame als op het AF. En moge de beste (wij dus^^) winnen. Namens Story en de schrijvers van deze tekst(Auke,Daniel en Glenn) Succes!
 

DeletedUser15999

Guest
Glenn jongen, we kunnen jou echt niet omruilen voor Tom hé?
93e7a84b270415cc2d8fb6a468bdc026a4caef938a514f2e0095a2c2f1a8bc2d.jpg
 
Reactiescore
110
Enjoy all :)
 
Reactiescore
539
Prachtig stuk eenzijdige propaganda... en maak je geen zorgen, deze kans om ons te 'bewijzen', grijpen we met beide handen aan. We laten geen spaan van jullie heel en dat is een belofte.
 
Reactiescore
1.075
mooie openingspost, misschien beetje lang :D enkel spijtig dat casimodo weer zwart word gemaakt tot stabber (facepalm)
 

DeletedUser81928

Guest
Jullie kunnen wel snel lezen en natuurlijk kan je er weer eens niet leuk op reageren hea Tria. Waarom altijd zo negatief joh :p
Maak zelf dan eens wat, maar nee en dat doen we ook niet. En is het forum niet voor P&P?. Kan zelfs geen succeswensje van af. Wat is dat nu voor kerstgedachte:(
 

DeletedUser61042

Guest
Prachtig stuk eenzijdige propaganda... en maak je geen zorgen, deze kans om ons te 'bewijzen', grijpen we met beide handen aan. We laten geen spaan van jullie heel en dat is een belofte.

Zelfde belofte die hokuz ook deed doe dat nou niet:p
 
Reactiescore
539
Jullie kunnen wel snel lezen en natuurlijk kan je er weer eens niet leuk op reageren hea Tria. Waarom altijd zo negatief joh :p
Maak zelf dan eens wat, maar nee en dat doen we ook niet. En is het forum niet voor P&P?. Kan zelfs geen succeswensje van af. Wat is dat nu voor kerstgedachte:(

Ik kan snel lezen.

Onderwerp De stam A New Chapter heeft de stam Mental Disorder de oorlog verklaard!
Verzonden 20.12.14 13:51:30
De stam is in oorlog met A New Chapter!

Oorlogsnaam: Once Upon A Time

Verklaring:
Once upon a time this war was Storybook
Lets meet at the first page
Play with honor and fight like men
Maybe some of you will live to see the end of itSucces, dat zullen jullie nodig hebben!

Niet tegen jullie... dan moeten er mannen komen en geen jochies.

Zelfde belofte die hokuz ook deed doe dat nou niet:p

Alleen ben ik Hokuz niet... en heeft Glenn alleen nog maar gefaald als leider op deze wereld.
 

DeletedUser28445

Guest
Prachtig stuk eenzijdige propaganda... en maak je geen zorgen, deze kans om ons te 'bewijzen', grijpen we met beide handen aan. We laten geen spaan van jullie heel en dat is een belofte.

Laat maar komen. :D
 

DeletedUser61042

Guest
Ik kan snel lezen.

Onderwerp De stam A New Chapter heeft de stam Mental Disorder de oorlog verklaard!
Verzonden 20.12.14 13:51:30
De stam is in oorlog met A New Chapter!

Oorlogsnaam: Once Upon A Time

Verklaring:
Once upon a time this war was Storybook
Lets meet at the first page
Play with honor and fight like men
Maybe some of you will live to see the end of itSucces, dat zullen jullie nodig hebben!

Niet tegen jullie... dan moeten er mannen komen en geen jochies.Alleen ben ik Hokuz niet... en heeft Glenn alleen nog maar gefaald als leider op deze wereld.

Hij heeft een nieuwe grootmacht gemaakt onder jullie neus en jullie deden er niks aan dat noem ik niet falen;)
 

DeletedUser65242

Guest
Triador, kom is met wat nieuws, begint een beetje obsessie te worden zo tegen Glenn he? :rolleyes:

Maar goed, succes Mental, laten we er een mooie strijd van maken :d
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan