And the winner of world 52 is????

Beste mede AF gangsters,


het AF is in activiteit tanende en zo ook deze wereld. In de hoop hiertegen iets te doen zou ik graag een topic willen openen. Inspiratie komt van Maick zijn meesterwerk op 43. Simpelweg gaan we hier kijken naar de mogelijke winnaars van deze wereld stammen. Dit wordt gebaseerd op de stammen die er nu zijn en die er toe doen. Ik hoop dat zoveel mogelijk spelers vanuit een zo neutraal mogelijk punt stammen gaan beoordelen en bekritiseren over hun toekomstperspectief.

Ikzelf zou willen voorstellen om de volgende stammen te beoordelen:

(Gran)/Plop = Donkerblauw
DS = Lichtblauw
Zooi = Roze
SW = Geel
AOD = Groen
Gentle = Wit
WOP! = Paars
De zeven genoemde stammen die op dit moment de dienst uitmaken zijn dus (Gran)/Voormalig Plop, DS, Zooi, SW, AOD, Gentle en Wop!.

(Gran) is de stam die als enige stam nagenoeg in de core is gelegen. Dit is natuurlijk niet voordelig, omdat ze zich een weg dienen te banen naar de rim voor veiligheid. Wel kunnen ze dit doen met hun bondgenoot, de nummer 2 stam van deze wereld, DS. Sommige spelers van (Gran) liggen tegen spelers aan die ze eenvoudig dienen te kunnen wegwerken, maar er zijn er ook een aantal die toch tegen een wat meer serieuze target aanliggen.Voor de rest hebben ze nog een MB stam, DZ, welke de nummer 8 stam van deze wereld is en dik 5M aan punten heeft.

DS is de stam die in het oosten ligt en dus de eerder genoemde BG heeft met (Gran). Ze lijken een deel van de rim onder controle te hebben, maar ze hebben wel een oorlog met de stam AOD en met de stam Zooi. AOD ligt boven hen en Zooi onder hen.

Zooi is de nummer 3 stam. Ze hebben een partnerschap met de nummer 6 stam Gentle tegen (Gran)/Plop gericht. Ze zijn in het zuiden/zuidoosten van deze wereld gelegen en hebben inmiddels hun rim nagenoeg onder controle.Ze hebben een oorlog met zowel de nummer 1 als nummer 2 stam, (Gran) en Plop.

De nummer 4 stam is SW, een stam die niet al te opvallend is en die je hier ook niet zult zien. Dit is een echte rimstam die een poos terug is ontstaan uit een fusie tussen SL en WW. De stam is gelegen in het (noord)westen van deze wereld en voert oorlog met (Gran) en Wop! Voor zover bekend hebben ze geen allianties met andere stammen.

De nummer 5 stam is AOD, een stam die langzamerhand meer begint op te vallen. Deze stam is gelegen in het noorden en het noordoosten. Het voert oorlog met DS en lijkt deze ook te gaan mogen maken met de stam (Gran). Wel hebben ze hun rim aardig onder controle en kunnen ze nog safegebied erbij pakken.

Gentle wordt door velen genoemd als de te kloppen stam. Dit zou de stam zijn met de meeste kwaliteitsvolle spelers. Deze stam is gelegen in het zuiden van de wereld. Ze hebben een partnerschap met de eerder genoemde nummer 2 stam Zooi. Ze voeren oorlog met (Gran) en vermoedelijk binnenkort ook met Wop!, maar dit is puur gissen.

Tot slot de stam Wop!, een westelijk gelegen stam die het (Gran) al langere tijd onverwacht lastig maakt. Wanneer ze stand weten te behouden en misschien kunnen doorbreken dan zouden ze serieus een gooi kunnen wagen naar de titel van mogelijke kanshebber voor deze wereld. Voor de rest voeren ze een strijd met SW.
 
Laatst bewerkt:
Objectieve informatie gepost. Ikzelf zal me voor de rest aan mijn woord houden en spoedig ook met een rating komen.
 
mijn stam staat er niet op :mad:
 
(Gran) is de stam die als enige stam nagenoeg in de rim gelegen is. Dit is natuurlijk niet voordelig, omdat ze zich een weg dienen te banen naar de rim voor veiligheid. Wel kunnen ze dit doen met hun bondgenoot, de nummer 2 stam van deze wereld, DS. Sommige spelers van (Gran) liggen tegen spelers aan die ze eenvoudig dienen te kunnen wegwerken, maar er zijn er ook een aantal die toch tegen een wat meer serieuze target aanliggen.Voor de rest hebben ze nog een MB stam, DZ, welke de nummer 8 stam van deze wereld is en dik 5M aan punten heeft.

De nummer 5 stam is AOD, een stam die langzamerhand meer begint op te vallen. Deze stam is gelegen in het noorden en het noordoosten. Het voert oorlog met DS en lijkt deze ook te gaan mogen maken met de stam (Gran). Wel hebben ze hun rim aardig onder controle en kunnen ze nog safegebied erbij pakken.
Je bedoelt dat Gran de enige stam is die op dit moment NIET in de RIM gelegen is?

Verder, dank voor je complimentjes over AOD! ;)
 
De mijne komt vermoedelijk dit weekend. Ik ben wel begonnen, maar ook druk met studie gerelateerde zaken en deadlines. Doen er al meer schrijven?
 
Achter elke stam even hun kleur zetten die ze hebben gekregen op je kaart was ook wel iets duidelijker geweest.
 
Bij deze de eerste poging in dit topic. Ik heb geprobeerd een zo objectief mogelijk perspectief aan te houden en mijn voorspellingen te baseren op ligging en historische ontwikkelingen van de stam. Voor de exacte ligging van de stam moet je even de openingspost checken.

Gran/Plop:


Plop is binnen de top 7 een van de jongste stammen en is gecreerd op 12 december 2016. Met een totaal van 11 leden hebben ze een puntengemiddelde per lid van 2.15mil, wat erg keurig is in vergelijking met de overige top 7 stammen. Enkel Zooi scoort hoger met 2.9mil. Met een totaal van 27.671.478 punten staat Plop op de 1e plek.
Kijkende naar de ligging valt op dat het de enige stam is zonder enige safe gebied, iets wat op den duur problematisch kan worden gezien de vele grote fronten die ze hebben. Zo heeft Plop een front met elke top 7 stam. Een tactisch slimme keuze vanuit Plops kant is de BG met de nummer 2 stam van deze wereld (DS), waarmee ze aanzienlijk front verkleinen en een flinke overmacht hebben op deze wereld. Anderzijds kan dit natuurlijk ook tegen je werken. Door de kwantitatieve overmacht van deze alliantie, worden Plop en DS toch gezien als de 'te kloppen' stam, waardoor je veel verschillende samenwerkingen ziet tussen stammen om dit te verwezenlijken.​
Kijkende naar de stats van de afgelopen 4 weken valt te zien dat Plop wat verliezen heeft geleden, vooral het account 'Bagagedrager' heeft het zwaar te voortduren gehad de afgelopen massa. Zo staat Plop bijvoorbeeld in deze periode 26 dorpen in de min tegen Gentle en16 tegen NoPlop. Ook de gezamenlijke massa van Plop en DS op Zooi bleek geen groot succes. In totaal werden er 0 dorpen ge-edeld (als ik me niet vergis) waarna ook een tijdelijke leave uit frustratie van Shakedown en bagagedrager volgde. Er wordt ons regelmatig wijs gemaakt door Plop spelers zelf dat de sfeer en mindset binnen plop uitstekend is. Zelf heb ik hier nog weinig van gezien maar ben oprecht benieuwd of Plop deze sfeer en mindset weet over te brengen naar een goede samenwerking. Mocht dat lukken, zie ik zeker potentie in deze stam, wel zullen ze echt iets aan het rim probleem moeten doen. Voor enige kans op wereldwinst moeten ze de rim onder controle weten te krijgen. Ik geef Plop om deze redenen een 6.5 voor hun toekomstkansen.

DS:DS, de nummer 2 stam van deze wereld en tevens de oudste stam op dit lijstje. DS is opgericht op 3 november 2016. Met 13 leden hebben ze een puntengemiddelde van 1.96mil, een puntengemiddelde dat ongeveer halverwege zit ten opzichte van de overige top 7 stammen. Met een totaal van 25.568.142 punten staat DS op de 2e plek.
Kijkende naar de ligging heeft DS misschien wel het meest interessant en gunstigste cluster van W52. De rim is bijna zo goed als onder controle en de fronten lijken goed te staan. Zoals ook eerder aangehaald in het stukje hierboven over Plop, hebben DS en Plop een BG waarmee ze een kwantitatief overwicht hebben op deze wereld. Door de BG is ook een aanzienlijke frontverkleining voor DS waardoor er alleen nog maar front overblijft met Zooi en AOD. Gezien de ruime rimdekking zou je moeten verwachten dat dit goed valt te verdedigen, maar is dat ook zo?
Als we de stats erbij halen lijken voorstaande assumpties te kloppen. Tegen AOD doet DS het uitstekend en staat de laatste 4 weken 48 dorpen in de plus. Tegen Zooi maakt deze stam noch winsten noch verliezen, met 10 dorpen winst en 10 verlies.
Samenvattend, staat DS er helemaal niet zo slecht voor. Het AOD front loopt soepel, bij Zooi gaat het echter wel wat minder vanzelfsprekend, als je de hoge ODDs van Zooi spelers ziet lijkt het erop dat DS hier vooral veel op aan het doodlopen is zonder enige winsten te boeken. Mits DS het laatste stukje rim snel kan opedelen en winsten begint te boeken op Zooi schat ik de toekomstkansen van DS in op een 7.5

Zooi:


Zooi, de stam met de mooiste naam maar de lelijkste tag is opgericht op 9 december 2016 wat dit relatief ook een van de jongere stammen maakt in deze top 7. Met 8 leden beschikken ze over een puntengemiddelde van 2.19mil per speler, wat het hoogst is in vergelijking met de overige stammen. Met een totaal aantal punten van 23.545.745 staat Zooi op de 3e plek.
Kijkende naar de ligging heeft Zooi, net als DS een erg mooi cluster met de nodige safe. De rim is echter nog niet helemaal onder controle, vooral in het zuidoosten ligt nog een groot gat dat opge-edeld dient te worden. Op het eerste gezicht lijkt het alsof Zooi een ontzettend groot front heeft, maar door de BG met Gentle wordt dit front aanzienlijk verminderd. Nu is er een klein stukje front met Plop (voornamelijk The-one), een een redelijk groot stuk front met DS. Kijkende naar de ruime safe en relatief kleine front lijkt het er net als bij DS op dat er voldoende def zou moeten zijn om deze fronten te kunnen behouden. Als we naar de stats kijken blijkt dit inderdaad te kloppen. Tegen DS heeft Zooi geen verliezen. Met 10 dorpen winst en 10 verlies kom je uit op een netto van 0 dorpen winst/verlies. Kijkende naar de hoge ODD stijgingen bij sommige spelers aan het DS front valt te concluderen dat het een redelijk actief front is wat goed wordt volgegooid door Zooi. Ook tegen Plop doet Zooi het uitstekend op defensief vlak, bij de afgelopen massa van Plop op The-one werd er een flinke VVDD binnen gehaald zonder enig dorpje verlies. Op offensief vlak gaat het echter stukken minder bij Zooi. Bij DS weten ze niet door te breken en ook bij Plop blijven de winsten voor alsnog uit. Al moet ik er wel bij vermelden dat het stukje front bij Plop relatief nieuw is en er volgens mij buiten de massa op Bagagedrager om nog geen echt offensief is gedaan.
Al met al schat ik de kansen voor wereldwinst voor Zooi relatief hoog. Met Gentle als BG vormen ze een goed pact in het zuiden met ruime safe en redelijk wat kwaliteit. Mits het stukje rim in het zuidoosten ook snel onder controle gebracht weet te worden schat ik de toekomstkansen voor Zooi op een 8.3

SW:


SW is de jongste stam van deze top 7 en is opgericht op 2 februari 2017. Met 22 leden beschikt SW over de meeste leden in vergelijking met andere top 7 stammen. Ook hebben ze het laagste puntengemiddelde per speler met 655.000. Met een totaal aantal punten van 14.4mil staat SW op de 4e plek.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet heel veel van deze stam afweet, mede ook omdat het nog een relatief jonge stam is. Kijkende naar het cluster is het in principe een rim stam met een groot stuk front. SW front zowel met Plop als met Wop, en vooral tegen Plop lijkt het niet zo lekker te gaan. In de afgelopen 4 weken zijn er 50 dorpen verloren aan Plop en 32 aan Wop. Ondanks deze verliezen zit er nog wel een stijgende lijn in deze stam qua groei, maar dorpen blijven verliezen op dit tempo zal op den duur desastreus worden. SW zal zich flink moeten herpakken willen ze kans maken op wereldwinst. Ook zullen ze eens moeten kijken naar diplomatie. Voor zover bekend hebben ze geen allianties. Al met al schat ik de toekomstkansen van SW somber in en beoordeel dit dan met een 3

AOD:


AOD wordt door velen toch gezien als een onderschatte stam waar we nog veel van kunnen verwachten in de toekomst. De stam is opgericht op 19 december 2016 wat deze stam een van de jongste maakt in de top 7. AOD beschikt over 12 leden waarmee ze een puntengemiddelde per speler hebben van 1.1mil, een aanzienlijk laag puntengemiddelde in vergelijking met het grote gedeelte van de overige top 7 stammen. In totaal komen ze uit op 13mil punten waarmee ze momenteel ze 5e plek behouden. Kijkende naar de ligging valt me toch op dat AOD misschien wel het meest uitdagende cluster heeft met een relatief kleine safe zone en een heel groot front. Wil AOD enige kans maken op de wereldwinst zal iniedergeval het laatste stukje rim zo spoedig mogelijk worden opge-edeld om def vrij te maken, iets dat ze goed kunnen gebruiken lijkt me. AOD front met de twee grootste stammen van deze wereld, namelijk Plop en DS, die ook nog eens samen een BG hebben. Een erg lastige positie voor AOD dus. Kijkende naar de stats lijkt het dan ook niet zo goed te gaan. In de laatste 4 weken heeft deze stam 48 dorpen verloren aan DS en 10 dorpen aan Plop. Opzich nog niks aan de hand, maar deze trend moet zich niet blijven doorzetten uiteraard. Ik weet dat er een paar leuke spelers in AOD spelen wat ook meteen 1 van de redenen is dat ik deze stam nog enige kansen geef. Realiteit blijft wel dat ze er niet best voor staan en de kwantitatieve overmacht van Plop en DS ze wel eens de das zou kunnen omdoen. Al met al geef ik de toekomstkansen van de AOD een 5

Gentle:


Gentle, (mijn eigen stam) een stam die voor velen wordt gezien als de 'te kloppen' stam op basis van stabiliteit en kwaliteit. Gentle is op DS na de oudste stam binnen deze top 7 en is gecreëerd op 22 november 2016. Met slechts 5 leden is dit de kleinste stam van de wereld. Ze komen uit op een puntengemiddelde per speler van 1.94mil en een totaal aantal punten van 9.7mil, waarmee ze momenteel de 6e plaats behouden. Ondanks de kwaliteit en stabiliteit die door velen wordt geprezen, loopt Gentle dus tegen een flink kwantitatief overwicht aan en wereldwinst lijkt daardoor nog lang niet in the pocket. Door de BG met Zooi weet Gentle deze kwantitatieve verhoudingen enigszins te kantelen en het front aanzienlijk te verminderen. Kijkende naar de ligging heeft Gentle eigenlijk alleen maar serieus front met Plop en in mindere maten ook met Wop. De rim lijkt volledig onder controle, enkel bij Narcos is er nog een klein gat wat snel wordt opgeruimd zo te zien. Op offensief vlak tegen Plop doet deze stam het uitstekend. De laatste massa op Bagagedrager was een succes en Gentle wist hiermee 26 dorpen binnen te slepen. Ook de rimstammen Nyx en SH zijn/worden in een rap tempo opgerold. Al met al zijn er niet veel aanmerkingen op deze stam, enige puntje van kritiek is de omvang van de stam. Met 5 leden spelen kan natuurlijk een grote motivatie boost geven vanwege de uitdaging, maar is niet zonder risico's. Mits de rim bij narcos ook spoedig onder controle gebracht weet te worden schat ik de toekomstkansen van Gentle in op een 8.5

WOP:

(geen stamplaatje)

WOP, ook een stam die net als AOD door velen wordt onderschat en waar nog het een en ander van verwacht wordt. Met een totaal van 7 leden is dit op, op Gentle na, de kleinste stam in deze top 7. Een puntengemiddelde van 1.095mil is wel relatief aan de lage kant. Op The punisher na beschikt deze stam over redelijk wat kleine accounts. Wel maken ze een uitstekende groei door. In totaal komt WOP uit op een puntenaantal van 7.66mil waarmee ze op de 7e plaats staan.
Kijkende naar de kaart heeft Wop een mooi cluster met de nodige safe. De rim lijkt bijna onder controle en de fronten lijken goed te staan. Op het moment heeft deze stam front met SW, Plop en in mindere maten maar wel oprukkend Gentle. Kijkende naar de stats lijkt Wop het uitstekend te doen op elk front. Tegen SW worden er serieuze winsten geboekt de laatste 4 weken. The punisher heeft 32 dorpen weten te veroveren de laatste maand. Ook op Plop lijkt het niet slecht te gaan. Ik zie niet direct gekke winsten op bijvoorbeeld Snake666 of myummm, maar ik zie ook zeker geen verliezen, wat ook belangrijk ik. Verder valt het me op dat Wop geen allianties heeft (voor zover bekend althans), wat enigszins gevaarlijk kan zijn. Wop is toch relatief een klein stammetje met een redelijk front en ik vraag me af of ze stand kunnen blijven houden tegen Plop en SW met een oprukkende Exorsus in het zuiden. Verder weet ik vrij weinig van Wop af, wel heb ik gehoord dat er op Ad sanctus en Cpt blue goede spelers schijnen te spelen. Al met al sluit ik deze stam nog niet uit voor wereldwinst, zeker door kwaliteit van sommige accounts. Wel is er nog werk aan de winkel. Ik schat de toekomstkansen voor Wop in op een 7.0


Ik hoop dat dit een beetje was wat jullie ervan verwacht hadden en dat het interessant was om te lezen. Graag hoor ik of de desbetreffende stammen zich kunnen vinden in mijn verhaal, en zo niet zou ik graag willen horen waarom niet :)
 
Laatst bewerkt: