Belangrijk Forum Regels

Status
Niet open voor verdere reacties.
Reactiescore
2.490
Forum Regels


Het Tribal Wars forum bestaat voor de community van Tribal Wars. Om te garanderen dat de spelers hier ongestoord met elkaar over het spel en andere zaken kunnen praten hebben we enkele regels opgesteld. Bij het niet volgen van deze regels kunnen de moderatoren waarschuwingen en/of bans uitdelen. Meer informatie over het berispingssysteem vind je hier (clicky).

Al deze regels zijn van toepassing op het gehele forum. (Forum Bijdragen, Privé- en profielberichten, handtekeningen, ....)


§1: Taalgebruik en manieren

 1. Hou je taalgebruik netjes en beleefd. Ga met respect met elkaar om.

 2. Op de persoon gerichte beledigingen zijn niet toegestaan.

 3. Racisme of negatieve uitlatingen over een etnische groep zijn ten strengste verboden. Rechts-extremistische inhoud of extreme politieke inhoud zijn niet toegestaan.

 4. Vergeet niet dat er mensen van verschillende leeftijden het forum bezoeken, waaronder sommigen minder snel spel-tips oppakken dan anderen. Probeer dan ook zo geduldig mogelijk te blijven indien er vragen naar boven drijven die je zelf misschien als stom/kinderlijk ervaart.

 5. Het is niet toegestaan teamleden uit te dagen. Posts die bedoeld zijn om een conflict te creëren tussen spelers en teamleden zullen verwijderd en bestraft worden

 6. De voertaal op het forum is Nederlands. Alleen in uitzonderlijke gevallen laten we Engelse bijdragen toe (bijvoorbeeld als een internationaal project wordt gepresenteerd).

 7. Het provoceren van andere spelers is enkel toegestaan op het Politiek en Propagandafora. Meer info daarover hieronder.

§2: Ongewenste inhoud

 1. Herlees je bericht voor je het plaatst. Dit om misverstanden te voorkomen. Je bericht wordt door vele spelers gelezen, zorg er dus voor dat het in begrijpelijke taal geschreven is en dat je geen forum regels schendt.

 2. Elk bericht dat op welke manier dan ook politiek-extreme, pornografische, illegale of smakeloze inhoud bevat is verboden. Het doet er niet toe of de extreme-inhoud direct geplaatst wordt of er naar verwezen wordt.

 3. Het verspreiden van persoonlijke informatie (mailadressen / echte (achter)namen / ... ) is niet toegestaan op het tribalwars.nl forum. Dit geldt voor zowel je eigen informatie als voor informatie van andere spelers, uitzondering hierop is 2.4.

 4. We geven de voorkeur dat je andere spelers aanspreekt met hun forumnaam, het gebruik van een voornaam is echter niet tegen de regels.
  We raden ook aan dat indien je niet wenst dat men je aanspreekt met je voornaam je deze ook niet deelt met anderen.

 5. Seksistisch getinte inhoud (ook bikinifotos) en pornografie zijn op het forum niet toegestaan.

 6. Het aannemen van een avatar die toebehoort aan een moderator/of het doelbewust een account aanmaken om een moderator na te doen, meestal om zo verwarring te veroorzaken bij spelers is niet toegestaan.

 7. Klachten over medespelers zijn ongewenst op het forum. Gebruik alstublieft het support-systeem om regelbreuk van een speler te melden. Open geen onderwerpen hierover op het forum.

 8. Schorsingen/Bans/Berispingen en acties van moderatoren/teamleden worden niet op het forum besproken. Bespreek op het forum dus geen chat, spel of forum-brispingen en/of schorsingen. Ook het bespreken van het functioneren van de moderatoren hoort niet op het forum thuis. Neem hiervoor contact op met de community manager.

 9. Het plaatsen van reclame is niet toegestaan. Dit omvat ook alle links naar andere (browser)spellen, Discord Servers, spellen

 10. Links naar sites met frauduleuze, illegale of schadelijke inhoud (warez-sites, phishing sites, klikhierniet, ..) zijn verboden, ook het werven van stemmen voor niet tribalwarsgerelateerde zaken is verboden.


§3: Overzichtelijkheid

 1. Plaats alstublieft enkel berichten die betrekking hebben op het onderwerp. Als je geen bericht kunt formuleren die een toevoeging is aan het onderwerp, is het beter om helemaal niet te antwoorden.

 2. Kijk zorgvuldig of er niet al een onderwerp met dezelfde vraag/inhoud is geweest alvorens je een nieuw onderwerp start en herhalingen in discussies te voorkomen is het handig om altijd het hele topic te lezen voor je een bericht plaatst. Gebruik hierbij ook de zoekfunctie.

 3. Zorg ervoor dat je zeker weet dat je in het juiste gedeelte van het forum je bericht plaatst.

 4. Schrijf geen twee bijdragen na elkaar in één onderwerp: Als je merkt dat je iets bent vergeten, dan klik bij je bijdrage op 'aanpassen', dan kan je de tekst bewerken. Herlees je bericht voor je het plaatst.

 5. Om op meerdere posts gelijktijdig te antwoorden kan je de multi-citaat optie gebruiken.

 6. Dialogen, discussies en andere woord wisselingen tussen twee personen behoren privé gevoerd te worden. Gebruik alstublieft het Privé-Berichten systeem ingebouwd in dit forum, of andere toepassingen (zoals bv. onze Discord server)

 7. Citeer met mate, citeer enkel de relevante gedeeltes zodat berichten niet onnodig lang worden. Als je teksten van bronnen buiten Tribal Wars citeert, schrijf dan ook bij waar je deze tekst vandaan hebt.


§4: Naleven van de forumregels

 1. Je kan ongepaste inhoud op het forum melden: Klik naast de bijdrage die de forum regels schendt op de "rapporteer"-knop en omschrijf kort wat er met de bijdrage mis is. Iemand van de moderatoren zal het dan bekijken.

 2. Als er een bericht of onderwerp gesloten of verwijderd werd was daar een goede reden voor. Herplaats het bericht niet.

 3. Lichte regelbreuk zal in eerste instantie leiden tot een waarschuwing. Herhalende of extreme regelbreuk kan tot het blokkeren van de forum-account leiden. Meerdere accounts aanmaken om bestraffing te ontlopen is niet toegestaan en zal opnieuw bestraft worden

 4. Als je van het forum verbannen wordt moet je wachten tot deze ban opgeheven wordt voor je weer op het forum mag. Indien je onder een andere naam terug op het forum komt zal deze account per direct geblokkeerd worden. Je mag dus niet posten onder een andere naam of iemand anders posts voor je laten plaatsen. En ook op geen enkele manier aan het forum deelnemen.

 5. Het is niet toegestaan om via proxy-server op het forum te posten.

 6. Normaal gesproken wordt bij een regelschending op het forum alleen je forum account gewaarschuwd of gestraft. In zeer extreme gevallen kan naast de forum-account ook de spel-account een permanente blokkering toegewezen krijgen en kan het eventueel tot juridische stappen leiden.

 7. De forum-moderators behouden het recht voor om berichten te bewerken, verwijderen of onderwerpen te sluiten. Volg te allen tijden hun instructies. Als je het met hun niet ééns bent kan je ze per forum mededeling contacteren. Indien je aan hun functioneren twijfelt kan je dit via het support-systeem melden - niet op het forum.

 8. Mocht je bericht op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden is de interpretatie van het team leidend.

 9. We behouden ons het recht voor om gebruikers uit het forum uit te sluiten / te verwijderen als deze niet meer actief Tribal Wars spelen.

 10. Je kan je waarschuwing/Berisping/Ban of forumuitsluiting altijd bespreken met de moderators van dat forum.

§5: Specifieke regels voor specifieke subfora/topics
Hieronder zullen specifieke regels staan voor specifieke subfora/topics. Het is mogelijk dat op de onderstaande en op andere fora nog andere regels gelden. Kijk hiervoor op de desbetreffende fora.

De algemene forum-regels primeren altijd boven specifieke subforaregels.

 1. Vragen forum
  • Hier horen vragen thuis & de behulpzame antwoorden op deze vragen. Onzin & spam antwoorden passen hier niet. Als je geen nuttige reactie op de vraag kan geven reageer dan ook niet op de vragen.

  • Help de speler met zijn vraag, andere posts die hiertoe niets bijbrengen zijn geen toevoeging tot het onderwerp en zullen verwijdert/bestraft worden.
 2. Politiek en propaganda
  • Het politiek & propaganda forum is een plek waar provocatie van andere spelers toegestaan is. Echter dien je ten aller tijde met respect met andere forumgebruikers om te gaan.

  • Posts dienen (forum)accountgericht, stamgericht of wereldgericht te zijn.
 3. Spellenforum
  • Enkel spellen die publiek toegankelijk zijn en geen registratie of verspreiding van persoonlijke informatie vereisen zijn toegestaan op dit specifieke subforum Spellen waarvoor je je moet registreren (vb. Skype) zijn niet toegestaan, spellen op websites zonder noodzakelijke registratie zijn wel toegestaan.

  • Sommige externe spellen die registratie vereisen kunnen goedgekeurd worden door Community-Management. (Denk aan: Hattrick, online soccer Manager)

  • Spelers mogen niet verplicht worden tot gebruik van andere zaken dan mogelijk op het forum.
   Hiermee bedoelen we dat spelers voor het spel niet moeten verplicht worden tot gebruik van Discord, Externe websites, ...

  • Elke forumgebruiker dient de mogelijkheid te hebben te participeren. Selectieve uitsluiting van forumgebruikers is niet toegestaan.

  • Indien een speler een (tijdelijk) forumschorsing heeft is deze ook uitgesloten voor verdere deelname uit elk spel waar hij aan deelnam.
   Na zijn forumschorsing zal hij zich opnieuw moeten inschrijven voor een nieuw spel
 4. Regels voor Spotprententopics
  • Het is de bedoeling dat je moeite en creativiteit opbrengt voor je spotprent. Enkel een afbeelding zonder bewerking / toevoeging van tekst is niet voldoende. Ook het gewoon plaatsen van een afbeelding en daarboven in de post je tekst is niet toegestaan.

  • Foto's van personen zijn niet toegestaan, ook al hebben deze personen geen enkele band met tribalwars.nl of hebben ze voor het gebruik van de afbeelding toestemming verleend.

  • Spotprenten dienen tw-gerelateerd te zijn. Ze moeten dus met Tribal Wars & de desbetreffende wereld te maken hebben (afhankelijk van welk forum de spotprenten gepost worden). Dit mag Community, accountgericht, stamgericht, wereldgericht zijn.
§6: Uitzonderingen
Wij houden ons het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, spelers te bestraffen en bijdragen te verwijderen ook als ze niet de expliciet hierboven genoemde regels hebben geschonden. Volg dus ten alle tijden richtlijnen van teamleden.

§7: Manier om Klachten neer te leggen
 • Als je het niet eens bent met een beslissing van een moderator dien je hier eerst over in gesprek te gaan met de moderator in kwestie.

 • Indien je hier er niet uitkomt of Indien je een klacht wilt neerleggen over het functioneren van een moderator kan je dit in een supportaanvraag doen. Richt je supportaanvraag aan de Community Manager Tribalwars.nl
Laatste wijziging: 21-01-2020
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan