Wijziging spelregels

Duckje

Teamleden
Community Manager
Beste spelers,

Begin dit jaar hebben we nieuwe spelregels aangekondigd die we, na jullie waardevolle feedback, besloten hebben uit te stellen. We hebben deze spelregels herwerkt en presenteren ze hier graag opnieuw.

De bedoeling is op termijn om voor alle Tribal Wars markten dezelfde spelregels te hanteren. Dit vergemakkelijkt het spelen op meerdere taalversies. We hebben nog wel marktspecifieke regels die voor Scripts/tools en bots.

Concreet brengt het relatief weinig veranderingen met zich mee voor Tribal Wars Nederland. Neem echter zeker even de tijd de vernieuwde regels na te lezen zodat er geen misverstanden plaatsvinden!

Er is echter 1 verandering die we wel graag expliciet melden. Vanaf ingang van de nieuwe regels verandert de procedure voor het veranderen van account. De account moet op delete gezet worden en er moet 24 uur overheen gaan voordat je op de nieuwe account kan inloggen. We hanteren dezelfde termijn voor wissels tussen account.

Het moderatieteam staat tot jullie beschikking op Discord om mogelijke vragen te beantwoorden. Daarnaast is feedback welkom in het feedbacktopic.

De nieuwe regels gaan in vanaf 20 November.

De Nieuwe spelregels:

Algemene regels
§1) Algemene informatie
 1. Lees de volgende regels zorgvuldig door en handel ernaar.
 2. Houd er rekening mee dat deze regels van toepassing zijn op alle aspecten en functies van het spel en verbonden services.
 3. InnoGames behoudt het recht de regels op elk moment te wijzigen. Een verandering zal op zijn minst aangekondigd worden in het forum en op de startpagina van Tribal Wars.
 4. Denk eraan dat speciale, (tijdelijke) werelden mogelijk extra regels en beperkingen hebben. Deze zullen opgelijst worden in de forumaankondiging en de introductiebericht van de spelwereld.
 5. InnoGames neemt geen verantwoordelijkheid voor de acties of opmerkingen gemaakt door de gebruikers in het spel of op andere platformen. Gebruikersinhoud kan zonder voorafgaande waarschuwing of melding verwijderd worden als deze in strijd is met onze regels.
 6. Als je vragen hebt over een deel van de regels, voorschriften en beperkingen zoals vermeld in de deze paragrafen, neem dan op voorhand contact op met het Support team.
 7. Deze regels kunnen niet alle mogelijke problemen behandelen. Het Support team is toegestaan om straffen op te leggen of zelfs accounts te verbannen in gevallen die niet onder deze regels vallen.
 8. Houd er rekening mee dat naast de regels onze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op onze services en moeten worden nageleefd.
 9. Het Support team, Community Management of InnoGames medewerkers zullen nooit om je wachtwoord vragen.
§2) Gedragscode
 1. Behandel altijd andere leden van de community met respect. Alle interacties met andere spelers moeten altijd vriendelijk en gepast zijn.
 2. Het Support team behoudt het recht spelers die de spelregels niet volgen te verbannen uit het spel en/of van gekoppelde diensten; Afhankelijk van de overtreding zonder voorgaande waarschuwing of verwittiging. Bans kunnen enkel besproken worden via het support systeem.
 3. In het geval van ernstig wangedrag of misbruik van het support systeem mag het support team de overtredende speler uitsluiten van het gebruik van het support systeem.
 4. Je bent verplicht om de instructies van het support team op te volgen. De Community Manager is de hoogste autoriteit in alle support aangelegendheden. Haar/zijn beslissing is definitief.
 5. Alles wat je schrijft in het spel of gekoppelde diensten kan tegen je gebruikt worden als bewijs in geval van tegenspraak tegen een blokkade of andere vragen aan het support team. Bij twijfel valt de interpretatie toe aan het support team.
 6. Het is niet toegestaan om je voor te doen als een andere speler, een lid van het support team of een medewerker van InnoGames.
 7. Het is niet toegestaan te beweren contacten te hebben binnen het Support Team of InnoGames medewerkers om hiermee eender welk gedrag af te dwingen
 8. Het publiceren van inhoud van je communicatie met het support team of andere spelers zonder hun volledige toestemming is niet toegestaan.
 9. Elke speler is verplicht om informatie over fouten en bugs aan de support te rapporteren zodra hij/zij er kennis van heeft. Als je dit niet snel genoeg doet, vooral als er voordelen zijn opgedaan vanwege de bug/fout, kan dit leiden tot bestraffing.
 10. Als je profiteert van een andere speler die de regels overtreedt, kan dit ook leiden tot acties tegen jouw account. Als je denkt dat je geprofiteerd hebt van een overtreding van de spelregels neem dan onmiddellijk contact op met het support team.
 11. Het is verboden om acties of informatie te vragen die direct of indirect gerelateerd is aan het eigendom van een account of om spelers te chanteren, misleiden of te bedreigen hiervoor; evenals om op een andere manier tot een overtreding van de regels aan te zetten.
 12. Het is niet toegestaan om informatie op te slaan, te delen, te publiceren of te adverteren die in strijd is met onze spelregels of regels van één van de verbonden platformen.
 13. Het is verboden om externe of in-game middelen te gebruiken om regels, blokkades of technische beperkingen te omzeilen die in het spel of aan verbonden services zijn geïmplementeerd.
§3) Communicatie en taal
 1. Uitdrukkingen, terminologie, media of links naar inhoud die politiek extreme, pornografische, gewelddadige, seksueel expliciete, seksistische, beledigende, grof taalgebruik, bedreigende of illegale inhoud weergeeft, zijn verboden in het spel en elk verbonden platform. Dit omvat ook gecensureerde of anderszins gewijzigde versies.
 2. Je mag geen herkenbare merken, handelsmerken en/of beschermde namen gebruiken als onderdeel van je account, profiel, dorp of stam.
 3. Het is ook niet toegestaan om de game te gebruiken voor directe of indirecte advertenties van websites, projecten of merken die niet direct zijn gelieerd aan InnoGames of Tribal Wars.
 4. De communicatie tussen spelers en met de Support moet in het Nederlands gebeuren. Het Support team hoeft niet te reageren op aanvragen die niet begrijpbaar zijn. (bijvoorbeeld met behulp van een automatische vertaling).
 5. Spelers- en stamprofielen moeten in het Nederlands staan. Korte en bekende citaten/zinnen uit andere talen zijn toegestaan als een correcte vertaling in het Engels wordt verstrekt die direct volgt of voorafgaat.
§4) Accounts
 1. Spelers mogen maar één account hebben op elke spelwereld. Het is toegestaan om met hetzelfde account op meerdere spelwerelden te spelen of Tribal Wars met verschillende accounts te spelen, zolang deze niet op dezelfde spelwereld actief zijn.
 2. Als een speler besluit, voor wat voor reden dan ook, om te spelen op een andere account op dezelfde wereld moet hij/zij er zeker van zijn dat de account verwijdering is aangevraagd en er 24 uur sindsdien voorbij gegaan zijn voor in te loggen op de nieuwe account. Het is niet toegestaan om het accountverwijderingsproces nadien te annuleren.
 3. Speleraccounts worden doorgaans verwijderd na 14 dagen inactiviteit
 4. Het is verboden om één of meer accounts aan te maken en/of te gebruiken om een andere account te onderhouden ("pushen").
 5. Het is niet toegestaan in te loggen op een account van een andere gebruiker. Zelfs de poging tot inloggen is strafbaar.
 6. Deel je wachtwoorden niet met andere spelers. Elke overtreding van deze regel is op risico van de spelers. Er is geen verplichting voor de support om in deze gevallen te helpen.
 7. Als je de toegang tot je account bent kwijtgeraakt of denkt dat je account is gehackt, neem je binnen zeven dagen contact op met ons Support Team om het eigendom van het account te herstellen. Na dit tijdsbestek is het hoogst onwaarschijnlijk dat we je weer toegang tot je account kunnen verlenen.
 8. Het beheren van een ander account is alleen toegestaan door de "Vakantievervangers"-functionaliteit in het spel. Elke speler is als enige verantwoordelijk voor de selectie van zijn / haar vervanger en er wordt van uitgegaan dat de vervanger handelt met toestemming van de accounteigenaar. Dit is van toepassing op elke wijziging die is aangebracht aan of door het account terwijl de vakantievervanging actief is. Alle schade die door de persoon is aangebracht, kan niet worden teruggenomen of gecompenseerd. Als de regels door de vervanger worden overtreden, is het mogelijk dat de account die de vervanging uitvoerde ook een straf ontvangt.
 9. Gebruikers die vanaf hetzelfde apparaat of hetzelfde netwerk spelen (bijvoorbeeld hetzelfde huishouden, school, werkplek) moeten dit markeren in hun accountinstellingen onder "Gedeelde verbindingen". Het maakt niet uit of dit één keer of regelmatig gebeurt.
 10. Het is verboden om tijdelijke / wegwerpbare ("trash") e-mailadressen te gebruiken tijdens de registratie. Als je dit wel doet, kan dit resulteren in de uitsluiting van het spel.
 11. Elke speler is verantwoordelijk voor de geldigheid en veiligheid van zijn / haar account en de ingevoerde gegevens.
 12. Het is niet toegestaan om je identiteit, oorsprong of andere informatie met betrekking tot jezelf of je account te maskeren. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen of uitsluiting van het spel.
§5) Premium Punten
 1. Het is niet toegestaan om accounts, delen van accounts of externe diensten die gerelateerd zijn aan accounts te kopen, verkopen of aan te bieden in ruil voor Premium Punten of andere voordelen. De enige uitzondering zijn gameplay-elementen of functies die direct deel uitmaken van het spel en die zijn ontworpen om te interageren met de economie in het spel.
 2. De overdracht van Premium Punten tussen spelers gebeurt op risico van de deelnemende spelers. Er is geen verplichting voor de support om in deze gevallen te helpen. Houd er rekening mee dat Premium Punten die door spelers worden ontvangen mogelijk met terugwerkende kracht worden verwijderd, bijvoorbeeld als ze onderhevig zijn aan terugboekingen, frauduleus worden verkregen of worden opgelopen door een overtreding van de regels die hier worden uiteengezet. Als een speler Premium Punten krijgt van een onbekende bron moet contact worden opgenomen met het support team voordat ze opgebruikt worden.
§6) Bots & Scripts
 1. Tribal Wars moet met de ondersteunde browsers worden gespeeld via de officiële webversies of de officiële en bijgewerkte mobiele apps. Elke vorm van actie in het spel moet met de hand worden gedaan of alleen door een selectie van toegestane scripts en tools.
 2. Bots, tools, scripts en andere middelen die geautomatiseerde acties bieden of repliceren en/of toegang tot premium functionaliteit toestaan, zijn verboden tenzij expliciet toegestaan.
 3. Een overzicht van toegestane scripts kan je hier vinden.
Marktregels
§7) Andere
Script Regels

Alle Scripts moeten goedgekeurd worden door het Support Team. Als je niet zeker weet of een Script of Tool is toegestaan moet je altijd eerst het Support Team contacteren. Een lijst van goedgekeurde scripts kan gevonden worden op het forum.

De Volgende regels zijn van toepassing:

 1. Elke handmatige klik mag slechts éénmaal met het spel communiceren. Uitzondering hierop is het hernoemen van grote lijsten als dorpsnamen en bevelen, deze mogen in het geheel hernoemd worden.
 2. Het ophalen van data via Ajax-requests (of technisch gelijkwaardig) is toegestaan. Indien de data van Tribal Wars servers komt en dit in een loop-achtige vorm gebeurt, dient de opdracht synchroon gegeven te worden (async:false).
 3. Het versturen van data naar een andere pagina binnen het spel is op geen enkele manier toegestaan.
 4. iFrames die (enige vorm van) interactie met het spel hebben zijn verboden, iFrames die enkel data weergeven vanaf een externe locatie zijn toegestaan.
 5. Elke manier om een actie uit te voeren op een later moment dan het feitelijk geven van de opdracht is illegaal (= enige vorm van timeouts zijn niet toegestaan). Uitzonderingen hierop zijn het verlaten van een actie om eerst een melding weer te geven en specifiek door het team toegelaten scripts.
 6. Op scripts die door InnoGames gemaakt zijn berust copyright, geen enkele aanpassing aan die scripts is toegestaan. Een uitzondering vormt het laten zien van gegevens op de kaart, daarvoor mag het beschikbare script gebruikt en aangepast worden. Ook het tegenwerken van ingebouwde functionaliteiten is niet toegestaan.
 7. Het is toegestaan om parameters met een URL mee te geven indien de afhandeling er van gebeurt volgens de regels. Het is niet toegestaan om parameters verkregen via URL een 2de keer via URL mee te geven.
 8. Elke functionaliteit in een script dat het gebruik ervan beperkt tot een specifiek aantal spelers (door de scripter gekozen/beheerd) is niet toegestaan. Uitzondering hierop is natuurlijk het limiteren van een script tot spelers met een actieve PA / AM account.
 9. Scripts mogen niet in interactie gaan met de Farm Assistant zonder voorgaande toestemming van het Tribal Wars team
 10. Scripts mogen niet in interactie gaan met de Premium Beurs
 11. Een script mag niet automatisch informatie versturen of reageren op een event op je account.
 12. Een script mag zich niet focussen op de knop: Aanval, Ondersteuning of OK knop op de verzamelplaats / Aanvals bevestigingsscherm.
 13. Scripts mogen geen aanvallen sturen in jouw naam en mogen niet gebruikt worden om automatisch troepen te versturen met minder kliks dan normaal.
 14. Een Script mag niet handelen met de Premium Beurs
Het Tribal Wars Team mag op elk moment naar eigen discretie scripts afkeuren ook al voldoet deze aan de bovenstaande regels.

Speed werelden

Extra regels kunnen van toepassing zijn op speed-rondes. Controleer zeker de rondebeschrijving voordat je deelneemt.
 
Laatst bewerkt: