Wijziging Scriptregels vanaf 6 mei

Duckje

Teamleden
Tribal Wars Team
Community Manager
Reactiescore
2.076
Nieuwe Scriptregels


Beste spelers,

Afgelopen maanden is er hard gediscussieerd over scripts op TribalWars.nl. Wat is volgens de community OK en wat niet?Welke scripts blijven binnen de lijnen en welke gaan echt te ver? Publiek of Privé?... Uit deze discussies ontstond er een denktank wiens taak het was om de grote lijnen uit te zetten, onze dank gaat uit naar de mensen die hier aan deelgenomen hebben. Ondertussen zijn deze grote lijnen omgezet in specifieke regels en deze zullen we samen met de nieuwe manier van werken in deze post introduceren.


Vooreerst wat zijn de grootste wijzigingen?
 • Als eerste allergrootste wijziging zullen we userscripts verbieden en enkel snellijstscripts toestaan. We staan scripters toe hun script om te zetten in een snellijstscript en via een door het team aangeboden extensie behouden we alsnog de meeste functionaliteiten
 • Scripts worden vanaf heden door het team gehost. Op deze manier verzorgen we dat elk script veilig is voor spelers.
 • We brengen ook limitaties aan scripts die helpen bevelen uitsturen. Ten gevolge daarvan is een script als 1command ook illegaal op TribalWars.nl
 • Scripts zijn in essentie publiek. Een scripter kan echter wel een exclusiviteitsperiode aanvragen van 6 maanden waarin het script niet publiek op het forum staat. Hierin moet het script natuurlijk nog steeds aan alle spelregels voldoen.

Voorstel finale scriptregels

Wijzigingen staan in het blauw, betreft zowel wijzigingen die van jullie uit komen als toevoegingen van onze kant uit.
 1. Het uitgangspunt in onze scriptregels is dat elke menselijke actie (klik, sneltoets, touchscreen) overeen komt met één spel gerelateerde actie en er geen spel gerelateerde acties mogen worden overgeslagen.
  • Hierop zijn op dit moment 3 uitzonderingen:
   • Het hernoemen van meerdere dorpsnamen, bevelen of berichten is toegestaan.
   • Het invullen van meerdere input velden is toegestaan.
   • Grondstof balanceer scripts die binnen het eigen account gs rond sturen worden toegestaan, scripts die gs versturen naar derden zijn niet toegestaan.
 2. Elk script, deel van een script of spelgerelateerde actie mag niet automatisch herhaaldelijk uitgevoerd worden zonder tussenkomst van een menselijke actie (klik, sneltoets, touchscreen).
  • Hierop zijn op dit moment 2 uitzonderingen:
   • Grondstof balanceer scripts die binnen het eigen account gs rond sturen worden toegestaan, scripts die gs versturen naar derden zijn niet toegestaan.
   • Farm Assistent scripts worden toegestaan indien ze voldoen aan de regels onder puntje 5.
 3. Alle scripts dienen toegevoegd en uitgevoerd te worden vanuit de snellijst. Scripts uitvoeren door middel van browser extensies (add-ons), userscripts (greasemonkey/tampermonkey), bladwijzers (bookmarks), browser console of andere tools met gelijkaardige functionaliteiten is niet toegestaan.
  • De enige uitzondering hierop is de "TW.NL Officiele Extensie" met op dit moment volgende functionaliteiten:
   • Ingame browsen tussen scripts en ze via enkele klikken installeren.
   • Het automatisch uitvoeren van snellijstscripts na het laden van een pagina indien gewenst.
   • Het in één keer versturen van maximaal 5 bevelen vanuit meerdere tabbladen.
 4. Voor scripts die te maken hebben met het versturen van bevelen gelden de volgende regels:
  • Een dergelijk script mag niet focussen of klikken op de "Aanvallen" of "Ondersteunen" knop op de verzamelplaats, bevestigingspagina of kaart pop-up
  • Een script mag gebruikt worden om (meerdere) tabbladen te openen maar mag niet gebruikt worden om tabbladen te sluiten
 5. Voor scripts die inwerken op de Farm Assistent gelden de volgende regels:
  • Een dergelijk script mag herhaaldelijk farms uit één dorp wegsturen (uitzondering op regel 2).
  • Het wisselen tussen dorpen moet echter manueel gebeuren.
 6. Bij het inzenden van een script ter goedkeuring zal de inzender kunnen kiezen tussen volgende opties:
  • Publiek script: het script zal onmiddellijk op het algemene forum gepubliceerd worden
  • Privé script: het script zal voor 6 maand privé gebruikt kunnen worden en daarna automatisch gepubliceerd worden op het algemene forum, volgende voorwaarden zijn hier van toepassing:
   • De exclusiviteitsperiode geldt vanaf het moment van de eerste goedkeuring van het script.
   • Scripts die privé gehouden worden moeten eveneens aan alle scriptregels voldoen.
   • Elke functionaliteit in een script dat het gebruik ervan beperkt tot een specifiek aantal spelers (door de scripter gekozen/beheerd) is niet toegestaan.
   • Andere spelers die het script in handen krijgen kunnen dit script zelf indienen waardoor het mogelijk vroegtijdig op het algemene forum verschijnt.
   • In het geval van scripts die een backend (server) nodig hebben om te functioneren dient het script bij publicatie te werken voor iedereen, indien de scripter de middelen hier voor niet kan of wilt voorzien wordt het script afgekeurd en de front-end (javascript) gepost in de ontwikkelaars sectie op het AF zodat andere scripters er mee aan de slag kunnen.
  • Alle scripts zullen na keuring gehost worden door het team om legaliteit te garanderen en misbruik tegen te gaan, het is niet toegestaan om scripts te gebruiken die op een andere locatie gehost worden met uitzondering van scripters die hun script testen (meer richtlijnen hier over on de ontwikkelaars sectie op het AF)
 7. Scripts mogen nooit in interactie gaan met de premium beurs.
 8. Het aanpassen of tegenwerken van door InnoGames ingebouwde functionaliteiten is niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van het team.
 9. Een script mag niet automatisch informatie versturen of reageren op een event op je account.
 10. Het is niet toegestaan om code uit te voeren op een later tijdstip dan dat de opdracht gegeven is (timeouts, intervals, ...) zonder voorafgaande goedkeuring van het team.
 11. Het team zal regelmatige impact-analyses maken van script op het spel en de community. Op basis hiervan kunnen we scripts alsnog afkeuren ook al voldoen ze aan alle richtlijnen die hierboven gesteld zijn.


De "TW.NL Officiele Extensie" is momenteel nog in ontwikkeling maar zal beschikbaar worden gesteld voor de nieuwe regels effectief van kracht gaan.

Met vriendelijke groeten,
Jullie Tribal Wars.nl team
 
Laatst bewerkt:

Duckje

Teamleden
Tribal Wars Team
Community Manager
Reactiescore
2.076
Beste spelers,

De definitieve nieuwe scriptregels zijn hierboven in de aankondiging toegevoegd. Wijzigingen tov. de eerst aangekondigde versie staan in het blauw.

Uiteindelijk zijn de regels in het tweede deel van de denktank een klein beetje aangescherpt maar niet noemenswaardig veranderd.

Lanceringsdatum
De nieuwe scriptregels gaan in vanaf 6 mei. Dit valt samen met de lancering van wereld 80 op TribalWars.nl. De scriptregels gelden van voor alle spelwerelden.​

Hoe verder met scriptkeuringen?
Vanaf dit moment zal alles met betrekking tot scripts verlopen via het Algemene Forum, dit houd ook in dat script hier gekeurd zullen worden en niet langer via support. Alles wat met scripts te maken heeft zal op deze manier gebundeld worden in dit onderdeel van het AF.

Dit is het forum om scripts in te dienen, vragen te stellen en feedback te geven. Het oude forum zal tijdens de overgangsperiode toegankelijk blijven en rond 1 juni verdwijnen.

Door de grote veranderingen in de scriptregels en de nieuwe manier van werken zullen alle scripts opnieuw gekeurd moeten worden.

Iedereen kan scripts inzenden ter goedkeuring, deze zullen dan zo snel als mogelijk nagekeken worden.

Indien je dus je favoriete script in de toekomst ook nog wil gebruiken adviseren we je het zo snel mogelijk ter keuring in te dienen.

Qua exclusiviteitsperiode zullen we scripts die op dit moment al publiek op het forum staan 'publiek' houden. Deze scripts maken dus geen aanspraak op de 6 maanden 'exclusiviteitsperiode'.

Voor meer informatie over het inzenden van een script ter goedkeuring: Een script laten keuren, hoe doe ik dat?
Feedback over de nieuwe scriptregels kan op ons vernieuwde scriptforum: https://forum.tribalwars.nl/index.php?threads/feedback-nieuwe-scriptregels.205612/


Met vriendelijke groeten,
Duckje
 
Laatst bewerkt: