Straffenboomstructuur TribalWars.nl

Duckje

Teamleden
Community Manager
Reactiescore
1.711
Boomstructuur straffen


Beste spelers,

Hieronder de binnen TribalWars.nl geldende boomstructuur voor bestaande straffen. Deze straffenlijst is altijd aan verandering onderhevig en wordt dus regelmatig geüpdate. (kom dus regelmatig kijken)

We behouden het recht om in uitzonderlijke gevallen de straf aan te passen omdat deze beter past bij de situatie of de context.

Uitleg
Aftrek Meestal betreft het een aftrek in punten.
Als je dus 1.000 punten hebt en je wordt met een 50% aftrek gestraft zal je ongeveer 500 punten overhouden.
Als je 10.000.000 punten hebt en je wordt met een 30% aftrek gestraft zal je ongeveer 7.000.000 punten overhouden. De aftrek gebeurt dan in dorpen. Deze dorpen staan dan na aftrek vol met evenveel speer & zwaard als punten dat het dorp heeft
Tijdelijke blokkades: Tijdelijke blokkades vallen voornamelijk na communicatieve overtredingen. Deze tijdelijke blokkades zijn altijd aanvalbaar
Permanente blokkade van de spelwereld: Een permanente blokkade van de spelwereld resulteert erin dat je account na ongeveer 14 dagen verwijdert zal worden van de spelwereld.
Uitsluiting uit TribalWars.nl: Een uitsluiting uit TribalWars.nl betekent dat je account niet meer kan inloggen op TribalWars.nl. (Een zogenaamde globale uitsluiting)
§1.xx) ALGEMEEN - UITZONDERING

We behouden ons het recht om in uitzonderingen over te gaan tot een andere straf. Deze straf kan bijvoorbeeld gewijzigd worden op basis van de ernst van de feiten of de geschiedenis van de speler.

Kleine accounts

Verder tellen voor de start van een spelwereld (Kleine accounts) aangepaste straffen.

 • Normaal 30% aftrek: 3 Dagen blokkade, niet aanvalbaar
 • Normaal 50% aftrek: 5 dagen blokkade, niet aanvalbaar
 • Normaal herstart: Herstart
§3.xx) COMMUNICATIE


Taalgebruik en communicatie

Gemelde beledigingen in een chat, privébericht of op een profiel worden behandeld door middel van een puntensysteem. Een moderator heeft de mogelijkheid voor een gemeld bericht 0 / 6 / 12 / 24 punten of een permanente blokkering te geven. Van zodra je als speler 24 punten verzamelt zal je voor 24 uur geblokkeerd worden. Hoe meer punten je verzamelt hoe langer de blokkade.

Afhankelijkheid van de ernst van de overtreding en de geschiedenis van de speler kunnen we de straf verlichten/verzwaren.

Verkopen van een account

Verkopen van dorpen / accountdata / grondstoffen of het economisch uitbuiten van de account. (Premium punten bieden voor herstart/bondgenootschappen edm)

 • Verkoop van account/accountdata/grondstoffen: Permanente blokkade account (en blokkade nieuwe accounts van oude eigenaar)
 • Economisch uitbuiten van de account: Tijdelijke blokkade / Permanente blokkade
Voertaal
Bij gebruik andere taal binnen het spel (communicatie) of anderstalige profielen (Anders dan Nederlands, Engels, Latijn of direct gevolgd door een vertaling)
 • Communicatie in andere taal: Blokkade tot Nederlandse taal bevestigd wordt, bij niet bevestiging kennis van de Nederlandse taal blijft de account geblokkeerd
 • Anderstalige profielen: Waarschuwing om profiel te wijzigen.
§4.xx) ACCOUNT


Één account per speler

Onder deze regel vallen verschillende overtredingen:
Het spelen op meerdere accounts, het bij elkaar inloggen, het foutief fuseren of wisselen. Al deze overtredingen kunnen erg dicht bij elkaar vallen en het verschil maken is soms moeilijk te bepalen op basis van verhaal van de speler en beschikbare feiten in de tools.
 • Meerdere accounts Tussen 30% aftrek van de account en een volledige herstart (100% aftrek)
 • Foutieve fusies: 30% aftrek van de nieuwe account en een verwijdering van de oude account.
 • Foutieve wissels: 30% aftrek voor beide accounts.
 • Bij elkaar inloggen: 30% aftrek voor alle betrokken accounts.

Meerdere spelers met dezelfde internetverbinding
Deze regels betreffen alle overtredingen die op eenzelfde internetverbinding kan maken. Het verschil maken tussen §1 en spelers met meerdere accounts kan soms erg moeilijk zijn en dus kan er op basis van het verhaal en de feiten ook gekozen worden uit bovenstaande straffen. Zo kunnen personen binnen hetzelfde huishouden ook bij elkaar inloggen. De straf zoals hierboven staat zal dan gelden.
 • Niet aangeven gedeelde internetverbinding:
  1ste maal: Waarschuwing
  2de maal: Blokkering en behandeling als persoon met meerdere accounts​

Vakantievervanging
Deze regels betreffen alle overtredingen die je met een vakantievervanging (of als vakantievervanger) kan uitvoeren. Er is veel overlap met §2 en zo komen een aantal zaken terug(illegale aanvallen/grondstoffenleveringen). In al deze gevallen worden zowel de account in vakantievervanging als de overtreder (de vakantievervanger op zijn eigen account) bestraft. De regel is dat de account in vakantievervanging de helft van de normale straf zal krijgen en de vakantievervanger zijn originele account de volledige straf zal krijgen.

Programmafouten
Het uitbuiten van een fout/bug in het spel voor eigen voordelen. (Bijvoorbeeld extra grondstoffen / eenheden / ..).

 • Na zelf melden van de fout: Na bevestiging van de fout aftrekken van het voordeel
 • Na de fout niet gemeld te hebben: Na bevestiging fout de speler permanent blokkering van de spelwereld
 • Meerdere spelers gelijktijdig online op 1 account: Permanente blokkering van de spelwereld
§6.00) BOTS & SCRIPTS

Bots, scripts en technische voordelen
Er bestaat hierin het verschil tussen het gebruik van illegale scripts en een automatische detectie van bots/autofarmers door InnoGames.
 • Illegale scripts: Afhankelijk van mate van gebruik 7 dagen blokkade tot permanente uitsluiting van het account
 • Automatische detectie: Permanente blokkade van de spelwereld
 • Anonimiserende Proxy-servers Tijdelijke blokkade van de spelwereld


De bovenstaande lijst is dus een goede indicatie van welke straf er staat op welke overtreding. we hopen op deze manier hierover duidelijkheid en openheid te creëren naar de spelers toe.

Met vriendelijke groeten,
Community-Management TribalWars.nl
 
Laatst bewerkt: