Nova Invicta - De opkomst en val van een topstam

DeletedUser47575

Guest
Nova Invicta

fjayossbo6.png


De stam Nova Invicta, afkorting Nova, wordt opgericht op 13-09-2018. Het account Korjakskaja Sopka start de stam. Mede door de bekendheid van het account joinen als snel meerdere bekenkende accounts de stam. In de beginfase tastte meedere spelers af of deze wereld serieus bespeelt zou worden of dat deze wereld een PP-farm werd, waardoor er in de eerdere drie weken nogal wat wisselingen waren in de stam. Met de toetreding van republiccity op 07-10-2018 heeft de stam een serieuze vorm gekregen.

De opkomst
Nova bereikt op 18 september voor het eerst de nummer 1 positie. Er zijn verschillende boosters die een sterke start maken. .RidingMyDirtyPony, The Rainbowchicks, Combined Strength, Nowhere in the sun en Noob zijn accounts die snel de top10 bereiken en vasthouden. De bezetting van de accounts in de stam is dik in orde: er zijn veel bekende spelers uit de community, de activiteit is groot, er is een positieve sfeer en er wordt als een gek gefarmd. In de periode tot november is er nauwelijks tegenslag. (Alleen The Rainbowchicks verliezen snel offensief door op een stack te lopen.) Waardoor de stam al snel strijdt met Fix and Finish om de leidende positie in de wereld.

De eerste tegenslag
In november is daar plots de eerste grote tegenslag. Twee accounts lopen een ban op door het gebruik van marktscripts. De accounts The Rainbowchicks en Korjakskaja Sopka krijgen uiteindelijk beide een aanvalbare ban van een week. De leiding vanuit het account .RidingMyDirtyPony schrijft de leiding aan van de stam Last Survivor dat het om een onterechte ban ging en probeerde dit diplomatiek op te lossen. Dit bleek niet mogelijk, waardoor Nova gedwongen werd beide accounts te stacken en te hopen op het beste. Dit lukt aardig, want alleen op The Rainbowchicks gaan zes dorpen verloren.

Arrogantie op het AF
Op het algemeen forum draait de propaganda als een trein. Overal wordt te pas en te onpas geroepen hoe goed Nova wel niet is. Iets dat lang niet overal gewaardeerd wordt. In game ontstaat het idee dat er iets broeit tegen Nova. Er wordt zelfs gesproken binnen de stam over een oorlog: Nova tegen de rest. Dat is iets waar serieus angst voor is binnen Nova. Ondanks deze angst boekt Nova successen tegen andere hooggenoteerde stammen als Last Survivor en Reborn. De eerder opgelopen verliezen worden met winst teruggepakt en de sfeer is opperbest.

Diplomatie (1)
Door de angst voor de wereld tegen Nova wordt besloten om te kijken of er diplomatiek gezien mogelijkheden zijn. Er wordt contact gezocht met de stam Modus. Op het moment van contact heeft Modus ongeveer 7 actieve leden en Nova heeft er 9. Beide kanten hebben interesse en er vinden serieuze gesprekken plaats. De gesprekken lopen uiteindelijk stuk op edellijnen. Beide partijen stellen hoge eisen en vragen uitbreidingsmogelijkheden die maanden zouden duren.

Recruit IHA en diplomatie (2)
Nova recruit het rimaccount ItHappensAgain.. vanuit de stam UA1. Terwijl lopen ook gesprekken met de intentie om een GAP te vormen tegen de stammen LS en RB. De stam UA1 wordt door een groot deel van Nova echter niet als serieus gezien. Er zijn namelijk meerdere spelers die vinden dat er onvoldoende kwaliteiten zijn binnen UA1. Tijdens de onderhandelingen start IHA een offensief op twee spelers van UA1 en hij speelt beide vrij gemakkelijk weg. Uiteindelijk worden beide spelers opgeëdeld door IHA en geinternd door UA1. De gesprekken lopen mede door de actie van IHA dood.

De grote stammen recruiten
Door het doodlopen van de gesprekken tussen Nova en UA1 komt de grote migratie op gang. De stam Qua, die tot dat moment uit 6 spelers bestond recruit meerdere spelers uit UA1: JuggRNaut, QQEEZZ en maus. Daarnaast komen er drie spelers over uit RB: LuckyLuQ, Pigzor en h3llvsheaven. Dit brengt Qua direct van de nummer vier, naar de nummer 2 positie.

Ook Modus slaat zijn slag. Modus recruit de speler Schedel uit SPRQ en Emerica uit LS. Daarnaast trekken zij vier (grote) rimaccounts aan: Sir-John, The Taste of Iron, zweagels en Dees007. Met deze recruits doet Modus weer serieus mee en stijgen direct naar de nummer 1 positie.

Nova zelf neemt de speler panda6forever op vanuit Reborn.

Terug naar #1, ondanks interne struggles
De sfeer in Nova daalt snel. Vooral de spelers die gelegen zijn in het noordoosten van het Nova cluster hebben onderling veel ruzie. Door het recruiten van IHA en panda kloppen de lijnen niet meer. De leiding gaat er mee aan de slag, maar de spelers eisen allemaal het maximale. De gesprekken hierover duren voort en elkaar wordt het licht niet in de ogen gegund. Dit leidt uiteindelijk tot verschillende leaves en rejoins. De leiders tot dan toe stappen op en van buiten af wordt een nieuwe leider aangetrokken. Er ontstaat consensus in de lijnen en Nova speelt zichzelf terug naar de nummer 1 positie. Alles lijkt koek en ei, maar niets is minder waar.

Diplomatie (3)
Door de recruits van Modus is snel duidelijk geworden dat een oorlog tussen Modus en Fix niet uit zou blijven. Daarnaast was een toekomstige oorlog tussen Modus en Nova niet te voorkomen, door de recruit van Sir-John. Na meedere plaagstootjes van Fix op Modus, Modus op Fix en Modus op Nova volgen gesprekken tussen de leiding van Fix en Nova. Deze komen een bondgenootschap overeen om ten strijden te trekken tegen Modus in de toekomst.

De opkomst van Qua
Na de recruits timmert Qua hard aan de weg. De accounts QQEEZZ, JuggRNaut en Maus internen zich in rap tempo richting de Nova spelers. Door een intern van een UA1 speler plaatst JuggRNaut een slimme CF bij IHA en ook aan deze grens wordt een oorlog onvermijdelijk. Door de ligging van de stam S_L is er echter onvoldoende front en is de dreiging nog niet reëel. Om door de volledige defensieve stam S_L heen te breken vormen QQEEZZ, JuggRNaut, Nowhere in the Sun en ItHappensAgain.. een GAP, zodat de verdediging niet gespreid kon worden. Dit zorgde ervoor dat er sneller front ontstond.

De klap voor Fix (1)
Vlak voor de kerst is daar de eerste grote succesvolle aanval van de stammen Modus en Qua. De accounts Trippey Mouse, Shakedown8 en Robbinnor komen zwaar onder druk. Vanuit Nova worden een aantal vv's gedraaid, maar van grote ondersteuning kon (nog) geen sprake zijn door de afstanden. Door hard werk van Justin, Jamir, Carlo en Steff blijven de meeste accounts op de rit, maar er werd serieuze schade gedaan.

Front Nova-Modus
Tussen Nova en Modus kreeg het front ondertussen langzaam vorm. De accounts Nazeyuki en Resistance is Futile hadden een front met republiccity. RIF en Emerica begonnen te fronten met .RidingMyDirtyPony en alleen een volledige defense stam scheidde Sir-John en The Fallen Angel. Door het beperkte front was het nog niet mogelijk om een echte massa te starten, waardoor de prioriteit lag bij het creëren van front.

De klap voor Fix (2)
Ondertussen volgt een tweede massa op Fix door de stammen Modus en Qua. Deze keer wordt snel duidelijk dat het foute boel is. De spelers op Shakedown8 zijn pleitte en ook de bezetting op Seduced by Lies is ondermaats. In slechts enkele weken weet Modus Shakedown8 volledig weg te werken en Qua boekt terreinwinst op Seduced by Lies. Justin, Jamir, Carlo en Steff proberen zoveel mogelijk te remmen en repareren, maar de verliezen zijn geleden.

Activiteitsproblemen
Terwijl de situatie bij Fix gaande is, heeft Nova intern problemen. Op veel verschillende accounts stoppen toonaangevende spelers. Zo stoppen op alle toonaangevende accounts spelers: .RidingMyDirtyPony, Korjakskaja Sopka, ItHappensAgain.. en Discoverd by Accident verliezen op die manier aan activiteit. Ook in de leiding is er sprake van inactiviteit. De van buiten gekomen leider reageert nauwelijks naar de andere stamhoofden en ook intern bleven zaken liggen. Nieuwe leider RBC stoptte snel, nadat een plan om os te sturen tegen de S_L-GAP partners werd voorkomen. Waarop de nieuwe spelers van IHA een leidinggevende rol zouden nemen.

Volledig geflopte massa op Qua.
De spelers van IHA plande vervolgens een massa op Pigzor en JuggRNaut van de stam Qua. Er werd niet overlegd met bondgenoot Fix om gezamelijk ten strijden te trekken, waardoor Qua de gehele kwantiteit aan Nova kant kon plaatsen. Daarnaast was de massa zo gepland dat alleen de direct frontdorpen aanvallen zouden ontvangen en het achterland nauwelijks aanvallen kreeg. Dit vereenvoudigde het verdedigen ook. Tot slot waren er spelers die hun aanvallen niet of te laat verstuurde. Al met al flopte deze massa volledig: muren gingen na 10 clears nog geen level omlaag. De motivatie daalde en opnieuwe stopte een aantal spelers.

Einde RBC
Binnen de stam was er veel onvrede in het account The Rainbowchicks. Er waren verwijten aan het adres van .RidingMyDirtyPony door het blocken van de ondersteuning op S_L. Er werden intern en op het AF verbale aanvallen op elkaar afgestuurd en de sfeer daalde verder. De grootste klap kwam toen het account RBC een permaban ontving door het (opnieuw) gebruiken van marktscripts. Dit kostte Nova een account en prima spelers.

Massa Modus en Qua op Nova
Dit keer was het Nova die een grote massa ontving van Modus en Qua. Drie accounts (republiccity, panda6forever en ItHappensAgain..) krijgen de volle lading clears en meerdere accounts ontvingen fakes. Er waren tijdens deze massa drie problemen: één van de spelers van republiccity was op vakantie, The Fallen Angel kon republiccity niet ondersteunen door de vv regels en het account Noob wilde zich niet leegzetten. Ondanks deze problemen leek de verdediging prima te verlopen, maar niets bleek minder waar. Na 6 uur in de ochtend werd er niet meer op repliccity gelogd, waardoor daar grote verliezen vielen. Toen de speler online kwam gaf deze vv af zonder enkele bevoegdheid. Het account werd onherstelbaar beschadigd. Bij de kant van Qua werd aanzienlijk beter verdedigd, maar ook hier vielen kleine verliezen.

Schending kata regels Noob
Noob toont al eerder aan weinig aan de stam toe te voegen. Hij trekt zijn eigen plan en dat doet hij ook nu. Zijn pogingen om rimstam Fluc. te breken mislukken en daarom zetten hij en zijn moraalbrekersstam kata's in. De leiding van Nova eist dat Noob Fluc. compenseert, maar hij weigert dat. Een kick volgt en banden worden volledig verbroken. Hierdoor komt ItHappensAgain meer geisoleerd te liggen en is Nova een groot gedeelte safe kwijt.

De aanhoudende druk van Qua
In de weken en dagen na de massa blijft Qua druk houden op IHA. Verschillende keren worden vanuit verkregen CF's nachtblitzen uitgevoerd en steeds wordt een stukje winst geboekt door Qua. Ondanks de verliezen blijven de spelers op het account knokken om verliezen te beperken. Om meer front met Qua te forceren komt er een massa op S_L door Nova om zo AyVamos bloot te leggen. De spelers in S_L spelen echter samen met AyVamos. De massa mislukt en AyVamos internt de spelers, waardoor de ligging van Nowhere in the Sun ineens dramatisch is.

Stoppende spelers
Uiteindelijk stoppen de spelers op Nowhere in the Sun en ItHappensAgain. De vv's gaan naar .RidingMyDirtyPony, die op dat moment ook privé met problemen kampt. Als aanvallen op beide accounts volgen wordt er voor gekozen om deze door te laten en de energie niet te steken in de verdediging hiervan. Ondertussen daalt de motivatie bij de overgebleven spelers verder. De laatste speler van Discoverd By Accident opent een eigen horecazaak en stopt ook, alsmede een co op panda6forever.

What's left of Nova
Nova bestaat op dat moment nog uit 6 accounts: Korjakskaja Sopka en panda6forever worden beide bespeelt door 1 speler; Discoverd by Accident staat onder vv en de accounts Combined Strength, .RidingMyDirtyPony en The Fallen Angel zijn prima bezet. Op dat moment wordt binnen de stam besproken hoe ieder de toekomst ziet. Daarin geven Korjak en panda aan een nieuwe wereld te willen starten en W64 op te geven en DBA zou worden geintrend. Hierdoor bleef Nova over met drie actieve spelers met een diepe motivatie, maar kwantitatief gezien veel te klein. Hierop opent .Pony gesprekken met Qua om te bekijken wat er mogelijk is in de toekomst, maar helaas blijkt al snel dat Qua geen interesse heeft om de actieve accounts binnen Nova te recruiten.

Nieuwe massa Modus
Ondertussen start Modus een nieuwe aanval op The Fallen Angel. Het account heeft door de val van republiccity een bizar groot front, iets dat Modus op het AF ook breed heeft uitgemeten. Het was dan ook eenvoudig te voorspellen dat The Fallen Angel het doelwit zou zijn. Qua deed met deze aanval niet mee, omdat zij veel off waren verloren met het clearen van IHA en NITS, waardoor de dreiging enkel aan Modus kant leek te komen. De stoppende spelers op Korjak en panda besloten vervolgens om hun account volledig leeg te zetten (deels door het gebrek aan dreiging en deels door het komende stoppen). Nadat .RidingMyDirtyPony en Combined Strength hetzelfde deden werd de aanval goed weerstaan.

Gedoe op het AF
Op het Algemeen Forum gingen ondertussen de wildste verhalen rond. Er worden conclusies getrokken die niet juist waren en er waren voorspellingen die niet klopte. Dit is iets geweest dat de nog actieve spelers van extra vuur voorzag om hun huid duur te verkopen. Door het gedoe op het AF bleek ook dat er ineens mogelijkheden waren op een samenwerking met accounts binnen Qua. Op stamniveau wilde Qua nog steeds niet samenwerken, maar door de blijvende beschuldigingen stonden QQEEZZ en JuggRNaut ineens open voor een samenwerking met de accounts The Fallen Angel en .RidingMyDirtyPony. Wat onder andere resulteerde in het clearen van noob en zijn moraalbrekers.

Massa op The Fallen Angel
Amper een week na de eerste massa op The Fallen Angel volgt een tweede. Het account staat minder gestackt dan de eerste keer en het front is verder toegenomen. De massa lijkt desondanks volledig afgeslagen te gaan worden. Helaas blijken een aantal snipes te klein, waardoor dorpen verloren gaan. Door onoplettendheid bij Modus pakt het account echter alle dorpen terug en gaat deze massa voorbij zonder verliezen.

Einde GAP Modus en Qua
De herrie op het Algemeen Forum gaat door en het GAP tussen Modus en Qua stopt. Ondertussen is het stoppen van de accounts Korjak en Panda definitief. Korjak heeft het niet op met Modus en stuurt zijn vv naar Qua, omdat hij de dorpen meer gunt aan Qua. Binnen Qua wordt er gestemd over de gang van zaken in deze dorpen en wat er mee te doen. De dorpen van Korjak worden binnengeharkt, maar er is intentie om die van panda te verdelen. (Ondanks de valse beschuldigingen op het AF).

Massa Qua op Revoc (en l0rs4)
Als Qua vervolgens een massa stukloopt op Revoc. en l0rs4 blijkt er een OD stijging bij Gentleman. Die zaak is ondertussen voldoende besproken, maar dit heeft veel gevolgen gehad voor de laatste Nova spelers. Binnen Qua lijkt er namelijk iets te knakken, na een lange periode van onjuist beschuldigingen is dit een dubieuze actie in de ogen van Qua. Hierdoor doen .RidingMyDiryPony en The Fallen Angel om nogmaals Qua binnen te komen. Op 27 maart volgt in Qua een stemming over de verdere wereldverloop van de stam. De meerderheid stemt voor de optie waarin de overige dorpen van Korjak worden geïnternd, de dorpen van Panda niet meer worden gedeeld en een invite voor Pony en The Fallen Angel.

Massa op The Fallen Angel
Het was voor de spelers van The Fallen Angel ondertussen duidelijk dat er een nieuwe aanval zal komen vanuit Modus. Er was een vermoeden van een samenwerking met Revoc, waardoor het account ook verwachtte dat alle spelers binnen Modus mee zouden doen. Om die reden zocht het account contact met hun persoonlijke bondgenoten QQEEZZ, JuggRNaut en mauss, met de vraag om ondersteuning bij een nieuwe massa. Zij stonden hiervoor open door de eerdere actie op l0rs4. Toen de aanvallen volgende zijn The Fallen Angel en Pony uit de dode stam Nova gestapt en de rest is geschiedenis.

Conclusie
Nova heeft de potentie nooit waar kunnen maken. Door arrogantie, door eigen belang en door een sterk GAP tussen Modus en Qua is de stam uiteindelijk als eerste van de grote vier gevallen. Het is pijnlijk voor alle bloed, zweet en tranen van alle spelers. Al waren de meeste niet meer daar om de definitieve val te zien.

- Danny
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Reactiescore
1.278
Massa Qua op Revoc (en l0rs4)
Als Qua vervolgens een massa stukloopt op Revoc. en l0rs4 blijkt er een OD stijging bij Gentleman. Die zaak is ondertussen voldoende besproken, maar dit heeft veel gevolgen gehad voor de laatste Nova spelers. Binnen Qua lijkt er namelijk iets te knakken, na een lange periode van onjuist beschuldigingen is dit een dubieuze actie in de ogen van Qua. Hierdoor doen .RidingMyDiryPony en The Fallen Angel om nogmaals Qua binnen te komen. In de nieuwe stemming in de stam wordt gezegd dat beide accounts welkom zijn, maar alleen als Modus gaat samenwerking met .Revoc.

e145c01814f47f8bd9377618e9f06018.png


Volgens mij is dit niet helemaal juist wat je hier neerzet. Voor de rest mooi stuk tekst, jammer dat het enig sinds met de Qua-bril op is geschreven. Ik ga er later wat dieper op in.

Wat wel opvalt is dat van de vier opties dat de leden van Qua kregen een Nap met beperkte OS de mildste variant was. Iets dat volgens mij vrij dicht bij een BG in de buurt komt.
 
Laatst bewerkt:

DeletedUser77704

Guest
Nova Invicta

fjayossbo6.png


De stam Nova Invicta, afkorting Nova, wordt opgericht op 13-09-2018. Het account Korjakskaja Sopka start de stam. Mede door de bekendheid van het account joinen als snel meerdere bekenkende accounts de stam. In de beginfase tastte meedere spelers af of deze wereld serieus bespeelt zou worden of dat deze wereld een PP-farm werd, waardoor er in de eerdere drie weken nogal wat wisselingen waren in de stam. Met de toetreding van republiccity op 07-10-2018 heeft de stam een serieuze vorm gekregen.

De opkomst
Nova bereikt op 18 september voor het eerst de nummer 1 positie. Er zijn verschillende boosters die een sterke start maken. .RidingMyDirtyPony, The Rainbowchicks, Combined Strength, Nowhere in the sun en Noob zijn accounts die snel de top10 bereiken en vasthouden. De bezetting van de accounts in de stam is dik in orde: er zijn veel bekende spelers uit de community, de activiteit is groot, er is een positieve sfeer en er wordt als een gek gefarmd. In de periode tot november is er nauwelijks tegenslag. (Alleen The Rainbowchicks verliezen snel offensief door op een stack te lopen.) Waardoor de stam al snel strijdt met Fix and Finish om de leidende positie in de wereld.

De eerste tegenslag
In november is daar plots de eerste grote tegenslag. Twee accounts lopen een ban op door het gebruik van marktscripts. De accounts The Rainbowchicks en Korjakskaja Sopka krijgen uiteindelijk beide een aanvalbare ban van een week. De leiding vanuit het account .RidingMyDirtyPony schrijft de leiding aan van de stam Last Survivor dat het om een onterechte ban ging en probeerde dit diplomatiek op te lossen. Dit bleek niet mogelijk, waardoor Nova gedwongen werd beide accounts te stacken en te hopen op het beste. Dit lukt aardig, want alleen op The Rainbowchicks gaan zes dorpen verloren.

Arrogantie op het AF
Op het algemeen forum draait de propaganda als een trein. Overal wordt te pas en te onpas geroepen hoe goed Nova wel niet is. Iets dat lang niet overal gewaardeerd wordt. In game ontstaat het idee dat er iets broeit tegen Nova. Er wordt zelfs gesproken binnen de stam over een oorlog: Nova tegen de rest. Dat is iets waar serieus angst voor is binnen Nova. Ondanks deze angst boekt Nova successen tegen andere hooggenoteerde stammen als Last Survivor en Reborn. De eerder opgelopen verliezen worden met winst teruggepakt en de sfeer is opperbest.

Diplomatie (1)
Door de angst voor de wereld tegen Nova wordt besloten om te kijken of er diplomatiek gezien mogelijkheden zijn. Er wordt contact gezocht met de stam Modus. Op het moment van contact heeft Modus ongeveer 7 actieve leden en Nova heeft er 9. Beide kanten hebben interesse en er vinden serieuze gesprekken plaats. De gesprekken lopen uiteindelijk stuk op edellijnen. Beide partijen stellen hoge eisen en vragen uitbreidingsmogelijkheden die maanden zouden duren.

Recruit IHA en diplomatie (2)
Nova recruit het rimaccount ItHappensAgain.. vanuit de stam UA1. Terwijl lopen ook gesprekken met de intentie om een GAP te vormen tegen de stammen LS en RB. De stam UA1 wordt door een groot deel van Nova echter niet als serieus gezien. Er zijn namelijk meerdere spelers die vinden dat er onvoldoende kwaliteiten zijn binnen UA1. Tijdens de onderhandelingen start IHA een offensief op twee spelers van UA1 en hij speelt beide vrij gemakkelijk weg. Uiteindelijk worden beide spelers opgeëdeld door IHA en geinternd door UA1. De gesprekken lopen mede door de actie van IHA dood.

De grote stammen recruiten
Door het doodlopen van de gesprekken tussen Nova en UA1 komt de grote migratie op gang. De stam Qua, die tot dat moment uit 6 spelers bestond recruit meerdere spelers uit UA1: JuggRNaut, QQEEZZ en maus. Daarnaast komen er drie spelers over uit RB: LuckyLuQ, Pigzor en h3llvsheaven. Dit brengt Qua direct van de nummer vier, naar de nummer 2 positie.

Ook Modus slaat zijn slag. Modus recruit de speler Schedel uit SPRQ en Emerica uit LS. Daarnaast trekken zij vier (grote) rimaccounts aan: Sir-John, The Taste of Iron, zweagels en Dees007. Met deze recruits doet Modus weer serieus mee en stijgen direct naar de nummer 1 positie.

Nova zelf neemt de speler panda6forever op vanuit Reborn.

Terug naar #1, ondanks interne struggles
De sfeer in Nova daalt snel. Vooral de spelers die gelegen zijn in het noordoosten van het Nova cluster hebben onderling veel ruzie. Door het recruiten van IHA en panda kloppen de lijnen niet meer. De leiding gaat er mee aan de slag, maar de spelers eisen allemaal het maximale. De gesprekken hierover duren voort en elkaar wordt het licht niet in de ogen gegund. Dit leidt uiteindelijk tot verschillende leaves en rejoins. De leiders tot dan toe stappen op en van buiten af wordt een nieuwe leider aangetrokken. Er ontstaat consensus in de lijnen en Nova speelt zichzelf terug naar de nummer 1 positie. Alles lijkt koek en ei, maar niets is minder waar.

Diplomatie (3)
Door de recruits van Modus is snel duidelijk geworden dat een oorlog tussen Modus en Fix niet uit zou blijven. Daarnaast was een toekomstige oorlog tussen Modus en Nova niet te voorkomen, door de recruit van Sir-John. Na meedere plaagstootjes van Fix op Modus, Modus op Fix en Modus op Nova volgen gesprekken tussen de leiding van Fix en Nova. Deze komen een bondgenootschap overeen om ten strijden te trekken tegen Modus in de toekomst.

De opkomst van Qua
Na de recruits timmert Qua hard aan de weg. De accounts QQEEZZ, JuggRNaut en Maus internen zich in rap tempo richting de Nova spelers. Door een intern van een UA1 speler plaatst JuggRNaut een slimme CF bij IHA en ook aan deze grens wordt een oorlog onvermijdelijk. Door de ligging van de stam S_L is er echter onvoldoende front en is de dreiging nog niet reëel. Om door de volledige defensieve stam S_L heen te breken vormen QQEEZZ, JuggRNaut, Nowhere in the Sun en ItHappensAgain.. een GAP, zodat de verdediging niet gespreid kon worden. Dit zorgde ervoor dat er sneller front ontstond.

De klap voor Fix (1)
Vlak voor de kerst is daar de eerste grote succesvolle aanval van de stammen Modus en Qua. De accounts Trippey Mouse, Shakedown8 en Robbinnor komen zwaar onder druk. Vanuit Nova worden een aantal vv's gedraaid, maar van grote ondersteuning kon (nog) geen sprake zijn door de afstanden. Door hard werk van Justin blijven de meeste accounts op de rit, maar er werd serieuze schade gedaan.

Front Nova-Modus
Tussen Nova en Modus kreeg het front ondertussen langzaam vorm. De accounts Nazeyuki en Resistance is Futile hadden een front met republiccity. RIF en Emerica begonnen te fronten met .RidingMyDirtyPony en alleen een volledige defense stam scheidde Sir-John en The Fallen Angel. Door het beperkte front was het nog niet mogelijk om een echte massa te starten, waardoor de prioriteit lag bij het creëren van front.

De klap voor Fix (2)
Ondertussen volgt een tweede massa op Fix door de stammen Modus en Qua. Deze keer wordt snel duidelijk dat het foute boel is. De spelers op Shakedown8 zijn pleitte en ook de bezetting op Seduced by Lies is ondermaats. In slechts enkele weken weet Modus Shakedown8 volledig weg te werken en Qua boekt terreinwinst op Seduced by Lies. Justin probeert zoveel mogelijk te remmen en repareren, maar de verliezen zijn geleden.

Activiteitsproblemen
Terwijl de situatie bij Fix gaande is, heeft Nova intern problemen. Op veel verschillende accounts stoppen toonaangevende spelers. Zo stoppen op alle toonaangevende accounts spelers: .RidingMyDirtyPony, Korjakskaja Sopka, ItHappensAgain.. en Discoverd by Accident verliezen op die manier aan activiteit. Ook in de leiding is er sprake van inactiviteit. De van buiten gekomen leider reageert nauwelijks naar de andere stamhoofden en ook intern bleven zaken liggen. Nieuwe leider RBC stoptte snel, nadat een plan om os te sturen tegen de S_L-GAP partners werd voorkomen. Waarop de nieuwe spelers van IHA een leidinggevende rol zouden nemen.

Volledig geflopte massa op Qua.
De spelers van IHA plande vervolgens een massa op Pigzor en JuggRNaut van de stam Qua. Er werd niet overlegd met bondgenoot Fix om gezamelijk ten strijden te trekken, waardoor Qua de gehele kwantiteit aan Nova kant kon plaatsen. Daarnaast was de massa zo gepland dat alleen de direct frontdorpen aanvallen zouden ontvangen en het achterland nauwelijks aanvallen kreeg. Dit vereenvoudigde het verdedigen ook. Tot slot waren er spelers die hun aanvallen niet of te laat verstuurde. Al met al flopte deze massa volledig: muren gingen na 10 clears nog geen level omlaag. De motivatie daalde en opnieuwe stopte een aantal spelers.

Einde RBC
Binnen de stam was er veel onvrede in het account The Rainbowchicks. Er waren verwijten aan het adres van .RidingMyDirtyPony door het blocken van de ondersteuning op S_L. Er werden intern en op het AF verbale aanvallen op elkaar afgestuurd en de sfeer daalde verder. De grootste klap kwam toen het account RBC een permaban ontving door het (opnieuw) gebruiken van marktscripts. Dit kostte Nova een account en prima spelers.

Massa Modus en Qua op Nova
Dit keer was het Nova die een grote massa ontving van Modus en Qua. Drie accounts (republiccity, panda6forever en ItHappensAgain..) krijgen de volle lading clears en meerdere accounts ontvingen fakes. Er waren tijdens deze massa drie problemen: één van de spelers van republiccity was op vakantie, The Fallen Angel kon republiccity niet ondersteunen door de vv regels en het account Noob wilde zich niet leegzetten. Ondanks deze problemen leek de verdediging prima te verlopen, maar niets bleek minder waar. Na 6 uur in de ochtend werd er niet meer op repliccity gelogd, waardoor daar grote verliezen vielen. Toen de speler online kwam gaf deze vv af zonder enkele bevoegdheid. Het account werd onherstelbaar beschadigd. Bij de kant van Qua werd aanzienlijk beter verdedigd, maar ook hier vielen kleine verliezen.

Schending kata regels Noob
Noob toont al eerder aan weinig aan de stam toe te voegen. Hij trekt zijn eigen plan en dat doet hij ook nu. Zijn pogingen om rimstam Fluc. te breken mislukken en daarom zetten hij en zijn moraalbrekersstam kata's in. De leiding van Nova eist dat Noob Fluc. compenseert, maar hij weigert dat. Een kick volgt en banden worden volledig verbroken. Hierdoor komt ItHappensAgain meer geisoleerd te liggen en is Nova een groot gedeelte safe kwijt.

De aanhoudende druk van Qua
In de weken en dagen na de massa blijft Qua druk houden op IHA. Verschillende keren worden vanuit verkregen CF's nachtblitzen uitgevoerd en steeds wordt een stukje winst geboekt door Qua. Ondanks de verliezen blijven de spelers op het account knokken om verliezen te beperken. Om meer front met Qua te forceren komt er een massa op S_L door Nova om zo AyVamos bloot te leggen. De spelers in S_L spelen echter samen met AyVamos. De massa mislukt en AyVamos internt de spelers, waardoor de ligging van Nowhere in the Sun ineens dramatisch is.

Stoppende spelers
Uiteindelijk stoppen de spelers op Nowhere in the Sun en ItHappensAgain. De vv's gaan naar .RidingMyDirtyPony, die op dat moment ook privé met problemen kampt. Als aanvallen op beide accounts volgen wordt er voor gekozen om deze door te laten en de energie niet te steken in de verdediging hiervan. Ondertussen daalt de motivatie bij de overgebleven spelers verder. De laatste speler van Discoverd By Accident opent een eigen horecazaak en stopt ook, alsmede een co op panda6forever.

What's left of Nova
Nova bestaat op dat moment nog uit 6 accounts: Korjakskaja Sopka en panda6forever worden beide bespeelt door 1 speler; Discoverd by Accident staat onder vv en de accounts Combined Strength, .RidingMyDirtyPony en The Fallen Angel zijn prima bezet. Op dat moment wordt binnen de stam besproken hoe ieder de toekomst ziet. Daarin geven Korjak en panda aan een nieuwe wereld te willen starten en W64 op te geven en DbA zou worden geintrend. Hierdoor bleef Nova over met drie actieve spelers met een diepe motivatie, maar kwantitatief gezien veel te klein. Hierop opent .Pony gesprekken met Qua om te bekijken wat er mogelijk is in de toekomst, maar helaas blijkt al snel dat Qua geen interesse heeft om de actieve accounts binnen Nova te recruiten.

Nieuwe massa Modus
Ondertussen start Modus een nieuwe aanval op The Fallen Angel. Het account heeft door de val van republiccity een bizar groot front, iets dat Modus op het AF ook breed heeft uitgemeten. Het was dan ook eenvoudig te voorspellen dat The Fallen Angel het doelwit zou zijn. Qua deed met deze aanval niet mee, omdat zij veel off waren verloren met het clearen van IHA en NITS, waardoor de dreiging enkel aan Modus kant leek te komen. De stoppende spelers op Korjak en panda besloten vervolgens om hun account volledig leeg te zetten (deels door het gebrek aan dreiging en deels door het komende stoppen). Nadat .RidingMyDirtyPony en Combined Strength hetzelfde deden werd de aanval goed weerstaan.

Gedoe op het AF
Op het Algemeen Forum gingen ondertussen de wildste verhalen rond. Er worden conclusies getrokken die niet juist waren en er waren voorspellingen die niet klopte. Dit is iets geweest dat de nog actieve spelers van extra vuur voorzag om hun huid duur te verkopen. Door het gedoe op het AF bleek ook dat er ineens mogelijkheden waren op een samenwerking met accounts binnen Qua. Op stamniveau wilde Qua nog steeds niet samenwerken, maar door de blijvende beschuldigingen stonden QQEEZZ en JuggRNaut ineens open voor een samenwerking met de accounts The Fallen Angel en .RidingMyDirtyPony. Wat onder andere resulteerde in het clearen van noob en zijn moraalbrekers.

Massa op The Fallen Angel
Amper een week na de eerste massa op The Fallen Angel volgt een tweede. Het account staat minder gestackt dan de eerste keer en het front is verder toegenomen. De massa lijkt desondanks volledig afgeslagen te gaan worden. Helaas blijken een aantal snipes te klein, waardoor dorpen verloren gaan. Door onoplettendheid bij Modus pakt het account echter alle dorpen terug en gaat deze massa voorbij zonder verliezen.

Einde GAP Modus en Qua
De herrie op het Algemeen Forum gaat door en het GAP tussen Modus en Qua stopt. Ondertussen is het stoppen van de accounts Korjak en Panda definitief. Korjak heeft het niet op met Modus en stuurt zijn vv naar Qua, omdat hij de dorpen meer gunt aan Qua. Binnen Qua wordt er gestemd over de gang van zaken in deze dorpen en wat er mee te doen. De dorpen van Korjak worden binnengeharkt, maar er is intentie om die van panda te verdelen. (Ondanks de valse beschuldigingen op het AF).

Massa Qua op Revoc (en l0rs4)
Als Qua vervolgens een massa stukloopt op Revoc. en l0rs4 blijkt er een OD stijging bij Gentleman. Die zaak is ondertussen voldoende besproken, maar dit heeft veel gevolgen gehad voor de laatste Nova spelers. Binnen Qua lijkt er namelijk iets te knakken, na een lange periode van onjuist beschuldigingen is dit een dubieuze actie in de ogen van Qua. Hierdoor doen .RidingMyDiryPony en The Fallen Angel om nogmaals Qua binnen te komen. In de nieuwe stemming in de stam wordt gezegd dat beide accounts welkom zijn, maar alleen als Modus gaat samenwerking met .Revoc.

Massa op The Fallen Angel
Het was voor de spelers van The Fallen Angel ondertussen duidelijk dat er een nieuwe aanval zal komen vanuit Modus. Er was een vermoeden van een samenwerking met Revoc, waardoor het account ook verwachtte dat alle spelers binnen Modus mee zouden doen. Om die reden zocht het account contact met hun persoonlijke bondgenoten QQEEZZ, JuggRNaut en mauss, met de vraag om ondersteuning bij een nieuwe massa. Zij stonden hiervoor open door de eerdere actie op l0rs4. Toen de aanvallen volgende zijn The Fallen Angel en Pony uit de dode stam Nova gestapt en de rest is geschiedenis.

Conclusie
Nova heeft de potentie nooit waar kunnen maken. Door arrogantie, door eigen belang en door een sterk GAP tussen Modus en Qua is de stam uiteindelijk als eerste van de grote vier gevallen. Het is pijnlijk voor alle bloed, zweet en tranen van alle spelers. Al waren de meeste niet meer daar om de definitieve val te zien.

- Danny

Leuke stukje geschiedenis, sommige zaken iets andere volgorde of niet alle informatie maar mooi voor de rest verwoord.

Met mij hebben @Vetus Bellator. @charlezz @Alex Lannon. ook nog hard hun best gedaan met op bepaalde tijden vv draaien helaas was het zwemmen tegen de stroom in.
 

DeletedUser47575

Guest
e145c01814f47f8bd9377618e9f06018.png


Volgens mij is dit niet helemaal juist wat je hier neerzet. Voor de rest mooi stuk tekst, jammer dat het enig sinds met de Qua-bril op is geschreven. Ik ga er later wat dieper op in.

Wat wel opvalt is dat van de vier opties dat de leden van Qua kregen een Nap met beperkte OS de mildste variant was. Iets dat volgens mij vrij dicht bij een BG in de buurt komt.

Nog iets de overnames bij korjak dateren van 11-3.

Ik zal het aanpassen. Ik dacht dat de stemming op D was uitgekomen. Zie nu dat het C is.
Daarnaast heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn en de chronologie correct te houden.
Sommige events liepen ook door elkaar heen.
 

DeletedUser47575

Guest
Leuke stukje geschiedenis, sommige zaken iets andere volgorde of niet alle informatie maar mooi voor de rest verwoord.

Met mij hebben @Vetus Bellator. @charlezz @Alex Lannon. ook nog hard hun best gedaan met op bepaalde tijden vv draaien helaas was het zwemmen tegen de stroom in.
Ik weet dat Jamie of Jamir ook veel heeft gedaan inderdaad. Voor de rest heb ik onvoldoende kennis over interne zaken in de andere stammen dan Nova.
 
Reactiescore
1.278
Einde GAP Modus en Qua
De herrie op het Algemeen Forum gaat door en het GAP tussen Modus en Qua stopt. Ondertussen is het stoppen van de accounts Korjak en Panda definitief. Korjak heeft het niet op met Modus en stuurt zijn vv naar Qua, omdat hij de dorpen meer gunt aan Qua. Binnen Qua wordt er gestemd over de gang van zaken in deze dorpen en wat er mee te doen. De dorpen van Korjak worden binnengeharkt, maar er is intentie om die van panda te verdelen. (Ondanks de valse beschuldigingen op het AF).

4/3 was er een eerste wave op TFA en 9/3 was er nog een 2de wave van Modus op Fallen. 13/3(Nacht) Is Qua begonnen kopja te internen rondom Emerica en 23/3 is de GAP tussen Qua en Modus pas beëindigd.

Ik zal hieronder even datums bij gebeurtenissen noteren in het rood.

Nieuwe massa Modus 4/3
Ondertussen start Modus een nieuwe aanval op The Fallen Angel. Het account heeft door de val van republiccity een bizar groot front, iets dat Modus op het AF ook breed heeft uitgemeten. Het was dan ook eenvoudig te voorspellen dat The Fallen Angel het doelwit zou zijn. Qua deed met deze aanval niet mee, omdat zij veel off waren verloren met het clearen van IHA en NITS, waardoor de dreiging enkel aan Modus kant leek te komen. De stoppende spelers op Korjak en panda besloten vervolgens om hun account volledig leeg te zetten (deels door het gebrek aan dreiging en deels door het komende stoppen). Nadat .RidingMyDirtyPony en Combined Strength hetzelfde deden werd de aanval goed weerstaan.

Gedoe op het AF Na 4/3
Op het Algemeen Forum gingen ondertussen de wildste verhalen rond. Er worden conclusies getrokken die niet juist waren en er waren voorspellingen die niet klopte. Dit is iets geweest dat de nog actieve spelers van extra vuur voorzag om hun huid duur te verkopen. Door het gedoe op het AF bleek ook dat er ineens mogelijkheden waren op een samenwerking met accounts binnen Qua. Op stamniveau wilde Qua nog steeds niet samenwerken, maar door de blijvende beschuldigingen stonden QQEEZZ en JuggRNaut ineens open voor een samenwerking met de accounts The Fallen Angel en .RidingMyDirtyPony. Wat onder andere resulteerde in het clearen van noob en zijn moraalbrekers.

Massa op The Fallen Angel 9/3
Amper een week na de eerste massa op The Fallen Angel volgt een tweede. Het account staat minder gestackt dan de eerste keer en het front is verder toegenomen. De massa lijkt desondanks volledig afgeslagen te gaan worden. Helaas blijken een aantal snipes te klein, waardoor dorpen verloren gaan. Door onoplettendheid bij Modus pakt het account echter alle dorpen terug en gaat deze massa voorbij zonder verliezen.

De leider van Qua heeft om 11/3 tenminste de VV van kopka terwijl de leider van Nova er tegen vriend(BG Fix) en vijand(Modus) over liegt. Waar Lucky van de VV profiteert door Kopka rond de core te internen is dit volgens mij een duidelijk voorbeeld van een samenwerking op stamniveau. Mocht er geen samenwerking zijn dan accepteert Pony dat de vijand een vv draait binnen zijn stam en is dit dan geen stab van Qua richting de overige leden van Nova? Op het moment dat je zo'n vv ontvangt is het natuurlijk niet netjes om direct op internen over te gaan, zeker richting de oud-stamgenoten en BG.

Volgens mij mis je hier een stap ;).


Ik zal het aanpassen. Ik dacht dat de stemming op D was uitgekomen. Zie nu dat het C is.
Daarnaast heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn en de chronologie correct te houden.
Sommige events liepen ook door elkaar heen.

Bedankt dat je het wilt aanpassen, een vrij belangrijke vergissing. Het deed voorkomen dat de recruuts een antwoordt waren op modus, maar nu komt naar voren dat ze al vaststonden. Ook de overige mogelijkheden A, B, D hadden altijd geresulteerd in een samenwerking tussen Nova en Qua ongeacht wat Modus zou doen.
 
Reactiescore
967
Leuke samenvatting van verloop van Nova en de geschiedenis hiervan. Tegenwoordig zie je ze steeds minder en denk dat het voor eenieder(ook buitenstaanders) best interessant en vermakelijk is om te lezen. Echter kwam ik toch aantal punten tegen waar niet de volledige objectieve schets van gegeven is en wordt geprobeerd een vertekend beeld te geven, wat ik jammer vind.

Nieuwe massa Modus
Ondertussen start Modus een nieuwe aanval op The Fallen Angel. Het account heeft door de val van republiccity een bizar groot front, iets dat Modus op het AF ook breed heeft uitgemeten. Het was dan ook eenvoudig te voorspellen dat The Fallen Angel het doelwit zou zijn. Qua deed met deze aanval niet mee, omdat zij veel off waren verloren met het clearen van IHA en NITS, waardoor de dreiging enkel aan Modus kant leek te komen. De stoppende spelers op Korjak en panda besloten vervolgens om hun account volledig leeg te zetten (deels door het gebrek aan dreiging en deels door het komende stoppen). Nadat .RidingMyDirtyPony en Combined Strength hetzelfde deden werd de aanval goed weerstaan.

Volgens mij wordt bij deze massa vergeten te vermelden dat mede de reden van leegzetting accounts Korjak en Panda was omdat deze een NAP hadden met Qua. In het volgende punt geef je aan dat de gesprekken met Qua heropend werden maar wie zegt dat jullie er niet al eerder onderling mee bezig waren en er al vorm van een toekomstige samenwerking aan de orde was? Naar mijn weten is dit gerucht ook al meermaals aangehaald op het fora.

Massa Qua op Revoc (en l0rs4)
Als Qua vervolgens een massa stukloopt op Revoc. en l0rs4 blijkt er een OD stijging bij Gentleman. Die zaak is ondertussen voldoende besproken, maar dit heeft veel gevolgen gehad voor de laatste Nova spelers. Binnen Qua lijkt er namelijk iets te knakken, na een lange periode van onjuist beschuldigingen is dit een dubieuze actie in de ogen van Qua. Hierdoor doen .RidingMyDiryPony en The Fallen Angel om nogmaals Qua binnen te komen. In de nieuwe stemming in de stam wordt gezegd dat beide accounts welkom zijn, maar alleen als Modus gaat samenwerking met .Revoc.

Zoals Anton ook al aankaart is dit punt natuurlijk kul. Jullie stam had een andere beslissing genomen d.m.v. stemming en deze wees wel degelijk op een ander resultaat. Ik vind het daarom ook oprecht jammer dat je het hier probeert te doen overkomen alsof de join van pony en tfa als reactiebeleid genomen wordt. De realiteit ligt namelijk andersom.

In elke vorm van voorbereidingen leek het er al op dat pony en tfa zich aan zouden sluiten bij Qua. Dit kon afgeleid worden aan de manier waarop Qua zich naar het front internde. Er werd duidelijk zichtbaar dat er was nagedacht over edellijnen richting het front met Modus waarin tfa en pony zouden zijn meegenomen. Overigens was het zo dat die vv's van geinternde accounts door Qua in de handen lagen van Pony. Iedereen die meer dan 10% van z'n hersencapaciteit gebruikt kon daarom ook voorspellen dat het een kwestie van tijd was voordat Modus naar Revoc ging voor een samenwerking. Puur om nog een kans te maken op de wereldwinst. Dat jullie dat dan afdoen als een soort van reactie en daarmee je eigen hachje probeert te redden is leuk gedacht, maar kom je niet mee weg.
 

DeletedUser77123

Guest
Mooi stukje schrijfwerk supreme, is eens een verademing om eens een leuk stukje tekst te lezen zonder moddergooien naar elkaar, hopelijk houden we dat hier zo op dit topic.
 

DeletedUser79946

Guest
Leuk stukje , en een mooie samenvatting van wat Nova als stam had kunnen bereiken op deze wereld.
Ook leuk om weer eens een neutrale blik op iets te zien, dat is de laatste tijd ontzettend ver te zoeken op het AF.
Helaas is hier geen plek meer voor omdat er in elk topic wel een of andere roeptoeter zijn beklag zit te doen over al het onrecht wat diegene wel niet aangedaan is en wat een super duper superheld diegene wel niet is en wat een ontzettend groot moraal kompas diegene wel niet heeft.

Ontopic : Als de samenwerking met Fix iets strakker verlopen was, ben ik er van overtuigd dat deze 2 stammen samen een hele serieuze kandidaat voor de wereldwinst waren geweest.
Mede door het falen van Fix om terreinwinst in de core te boeken zijn ze er nooit in geslaagd om gezamelijk de druk op te voeren op bepaalde accounts van de andere stammen.
Voordat er weer een verontwaardigde reactie komt : in de RIM gaat het jullie beter af inderdaad :p
 
Reactiescore
389
Hoevaak wordt de actie bij mij nog als slap excuus gebruikt voor wat jullie daarna doen?
Elke keer zeggen jullie dat er al veel over gezegd is maar elke keer blijven jullie het gebuiken. Dus ondanks dat er al veel over gezegd is dringt het nog steeds niet door of ontkennen jullie het gewoon
 
Reactiescore
28
Hoevaak wordt de actie bij mij nog als slap excuus gebruikt voor wat jullie daarna doen?
Elke keer zeggen jullie dat er al veel over gezegd is maar elke keer blijven jullie het gebuiken. Dus ondanks dat er al veel over gezegd is dringt het nog steeds niet door of ontkennen jullie het gewoon

Als het vaak gebruikt wordt zal er een kern van waarheid inzitten dat het een reactie veroorzaakt heeft, slap excuus of niet, het zijn wel de feiten. Wanneer dringt het tot jou door :rolleyes:
 

DeletedUser77704

Guest
Als het vaak gebruikt wordt zal er een kern van waarheid inzitten dat het een reactie veroorzaakt heeft, slap excuus of niet, het zijn wel de feiten. Wanneer dringt het tot jou door :rolleyes:

Feit is dat er bij die actie geen enkele regel/afspraak is overtreden.

Als je niet begrijpt dat dit dus als Qua zijnde als excuus gebruikt maar het geen geldig excuus is, en dus je enkel jezelf voor joker zet. Maar dat wilt kenbaar niet doordringen :rolleyes:
 
Reactiescore
389
Als het vaak gebruikt wordt zal er een kern van waarheid inzitten dat het een reactie veroorzaakt heeft, slap excuus of niet, het zijn wel de feiten. Wanneer dringt het tot jou door :rolleyes:

Noem de feiten dan?
Ben benieuwd

Ik leave revoc voordat jullie afspraken maken en voordat er een massa gestuurd wordt. Ik leave vanwege ruzie. Waarom val ik dan onder afspraken die jullie met mijn vorige stam maken?
Noem maar een feit
 
Reactiescore
1.278
Ik zal het aanpassen. Ik dacht dat de stemming op D was uitgekomen. Zie nu dat het C is.
Daarnaast heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn en de chronologie correct te houden.
Sommige events liepen ook door elkaar heen.

Nog niet gelukt het aanpassen?
 
Reactiescore
1.193
Mooi schrijven, of alles volledig is en klopt weet ik niet maar ziet er redelijk goed uit. Objectief is het wel voor geen meter maargoed. Het doet mij een beetje denken aan het gesprek tussen Modus en Qua waarbij over verschillende zaken die Qua in een negatief daglicht plaatsen bewust niet gesproken wordt :p

Voorbeeldje: er wordt gezegd dat IHA en Sun onder vv staan maar er niks mee gebeurd omdat die vv (pony) iets RL had maar gedurende dezelfde periode wordt er tegen Modus wel actief gedeft door vv op repub. Dat geeft toch duidelijk aan dat er wel mensen bereid waren vv te doen maar het bewust enkel tegen modus wordt gedaan en dus niet te wijten is een een toevalligheid zoals hier beweerd wordt...
 

DeletedUser47575

Guest
4/3 was er een eerste wave op TFA en 9/3 was er nog een 2de wave van Modus op Fallen. 13/3(Nacht) Is Qua begonnen kopja te internen rondom Emerica en 23/3 is de GAP tussen Qua en Modus pas beëindigd.

Ik zal hieronder even datums bij gebeurtenissen noteren in het rood.De leider van Qua heeft om 11/3 tenminste de VV van kopka terwijl de leider van Nova er tegen vriend(BG Fix) en vijand(Modus) over liegt. Waar Lucky van de VV profiteert door Kopka rond de core te internen is dit volgens mij een duidelijk voorbeeld van een samenwerking op stamniveau. Mocht er geen samenwerking zijn dan accepteert Pony dat de vijand een vv draait binnen zijn stam en is dit dan geen stab van Qua richting de overige leden van Nova? Op het moment dat je zo'n vv ontvangt is het natuurlijk niet netjes om direct op internen over te gaan, zeker richting de oud-stamgenoten en BG.

Volgens mij mis je hier een stap ;).
Bedankt dat je het wilt aanpassen, een vrij belangrijke vergissing. Het deed voorkomen dat de recruuts een antwoordt waren op modus, maar nu komt naar voren dat ze al vaststonden. Ook de overige mogelijkheden A, B, D hadden altijd geresulteerd in een samenwerking tussen Nova en Qua ongeacht wat Modus zou doen.


Het laatste deel is aangepast. Het eerdere deel is meer Qua gerelateerd dan Nova. Dus dat heeft wat mij betreft geen toegevoegde waarde in het verhaal rondom Nova. Enige feit hierbinnen is dat Korjak stopt, vv geeft aan Qua en zich laat internen met goedkeuring van Nova.
 
Bovenaan