De rattenoorlog - Break

Auseinandersetzung

Guest
De rattenoorlog - BreakInleidingOndanks de duidelijke aanwezige positieve kanten van W18, een hoog niveau, een hoge activiteit en een uitzonderlijk actief forum, zal iedereen, hopelijk tot zijn spijt, moeten concluderen dat verraad en lafhartig gedrag als een leidraad door onze wereldgeschiedenis loopt. Na dubieuze situatie omtrent Earth en El Gran Yago vond er een backstab plaats die misschien geclassificeerd kan worden als de belangrijkste, invloedrijkste actie in de historie van W18: Anass24, nu het Bananas dat overigens momenteel gedecimeerd wordt door Phalanx, stapte over van toenmalige nummer 1 stam Select, dat reeds in drie oorlogen verwikkeld was, naar het opkomende Break. Hiermee leidde dat account de teloorgang van Select ien de opmars van Break in. Terwijl de ondersteuning van zijn buren nog bij hem bivakkeerde liep Anass lafhartig naar de kersverse vijand, om als klap op de vuurpijl die buren nog aan te vallen ook. De bespeler van toen is inmiddels gevlogen, de ironie, echter blijft deze geschiedenis rond het account spoken. De invloed van deze smerige actie van Anass en ook zeker van Break, dat er als stam voor kozen dit toe te laten oftewel een verzameling schoothondjes van 'The great dictator' -Naamloos- waren en daarom simpelweg niks in de melk te brokkelen hadden. Wat gênanter is, is een goede vraag.

Toegegeven; andere stammen kunnen er ook wat van. EQUI spant vanzelfsprekend de kroon qua lafheid en vuil spel, onvermijdelijk ook met onverlaten als Agonoize in de gelederen en een haast net zo moreel verwerpelijke leiding die zijn plannen minimaal heeft gedoogd. De diplomatieke geschiedenis is ook wel een paar boekwerken waard, ondanks de gunstige ligging in de rim met nota bene de lange zijde nog aan die rim ook. Denk aan [NBD], aan *SF*, aan LEF, alle drie werden uiteindelijk ook nog gerekruteerd. De samenwerking met Eiland tegen Ace was er ook nou ook niet echt eentje die van stoutmoedigheid getuigt, om nog maar te zwijgen van het zeer laffe pact tussen EQUI, LEF, Insane en Break die in een poging hun schrijnende gebrek aan kwaliteit te compenseren feitelijk vier tegen één poogde te spelen, wat uiteindelijk een vier tegen twee werd met de grote jongens nog aan de linkerzijde ook. Een haast even schrijnend geval was het bondgenootschap tussen Divine en EQUI, waarbij EQUI de helft van z'n groeimogelijkheden opgaf om het front te minimaliseren tot een pietepeuterige gevechtslinie met een stuk of vier Phalanx-spelers. Misschien gaf dat nog wel het beste aan hoe de mentaliteit van EQUI was; alleen het recruiten van Divine werd ditmaal achterwege gelaten.

Terwijl LEF en Insane het buiten een tikkeltje weinig durf netjes hielden, ontketende zich de smerigste oorlog van W18 ooit tussen Divine en EQUI, waarbij laatstgenoemde zonder legitiem argument het meest verderfelijk plan dat op onze wereld is gezien lanceerde. De schandelijkheid die Agonoize, King123456789 en de indertijd zittende leiding van EQUI ten tonele spreidden was er eentje die van Anass een keurig schooljongen maakte. Spionage werd gecombineerd met sabotage, op zich al erg genoeg, terwijl het werkelijke plan was een account van de tegenstander te stelen. Was dat het dan? Nee hoor, het was nog niet genoeg, het was ook nog nodig om een buur van het gestolen account, equivalent aan de overstap van Anass, meteen te overdonderen met een blitzkrieg. Een walgelijk plan dat gelukkig bijtijds gestuit werd door Zaletio waardoor de tweede helft onuitgevoerd bleef. Hierna kwamen de represailles van Divine die na verloop van tijd escaleerden, wederom tot excessen leidende.Het lage spel van BreakBreak had eigenlijk altijd een vrij schone reputatie maar de zwarte bladzijdes zijn er wel degelijk. Het kopstuk was tot vandaag Anass, maar wat te denken van het recruiten van doorgeslagen imbecielen als Moon28 en King123456789? Wederom speelt de vraag op hoe die besluiten tot stand zijn gekomen: een ongezonde stamstructuur met een foute figuur aan de top of een in z'n geheel immorele stam? Een vraag die wel degelijk gesteld is maar Break blijft W18 een antwoord schuldig. Laten we verder ook de spion die Break tijdens de vierfrontenoorlog in Phalanx had gezet niet vergeten: Break vond het niet alleen nodig om een pact met drie andere stammen te sluiten, nee, ze spioneerden nog op de koop toe. Met name Calbero had hier een groot aandeel in, maar dat de rest van Break dit zomaar toelaat doet natuurlijk vragen rijzen over hoe eerlijk zij in werkelijkheid zijn.Verder was er natuurlijk nog Erpa. Dit account, waarvan de spelers hadden beloofd Xinram Ocmer nimmer aan te vallen, werd door Break gebruikt om een nietsvermoedende Xinram Ocmer, die reeds een massa van Break over zich heen kreeg, plots aan te vallen, met alle gevolgen van dien: het front van Xinram met Erpa stond immers leeg, en de deff aan het front met Calbero en voor Break was het zeer makkelijk om via Erpa te edelen.

Tijdens en na de massa kwam Calbero met de stats van zichzelf en die van Erpa, toen echter aan het licht kwam dat het om een naaistreek ging, hield Break het op een 'persoonlijke actie' en werd alle betrokkenheid ontkent. Calbero werd, zoals we van Break gewend zijn, generwijs gestraft en later werd toegegeven dat de VV van Erpa in Break was rondgegaan, geenszins een persoonlijke actie dus. Laten we tot slot ook de poging van Break om met Divine te fuseren, en zo |P| te naaien niet vergeten: Break poogde om de enige bondgenoot die Phalanx in deze oorlog had te recruiten maar toen bleek dat ook Divine -met name tribaljosh- gepoogd had zich tot het niveau van Equi te verlagen en tot immorele acties over te gaa, wou Break niet langer met hen in zee gaan. Wat deed Break echter een tijdje later? Een speler van datzelfde Divine, tevens degene die niet wilde dat het brein achter het smerige plan van Divine gestraft noch gekickt zou worden, rekruteren en nu blijkt ook dat Break dat account gebruikt om Rashani van deff te voorzien. Dit is weer een typisch voorbeeld van hoe Break steeds alle moraal opzij zet om een voordeel te krijgen, net zoals het rekruteren van Dolfke overigens, een speler die louter voor de deff werd aangenomen in Break, wederom werd dit in eerste instantie ontkend maar toen wij van een Breaker het werkelijke verhaal te horen kregen en dit postten, werd er met geen woord meer over gerept.

Ook diplomatiek zat het niet altijd even snor met Break. Bondgenoten waren even, omdat ze van pas kwamen, maar op het moment dat ze niet meer gebruikt konden worden lagen ze al weer buiten voordat ze het doorhadden met soms nog meteen een oorlog als afscheidscadeau. Daarnaast is het natuurlijk uiterst discutabel om een vergaande samenwerking met een stam als EQUI te hebben, of participeren in het genoemde pact.
 

Auseinandersetzung

Guest
De klap op de vuurpijlOrndanks dat Break aardig wat op z'n kerfstok had, kon je nog niet van een rattenoorlog spreken zoals bij EQUI en Divine. Kon. Want recent is gebleken dat Break zich schuldig heeft gemaakt aan spionage in Phalanx. Hoe wij tot deze conclusie komen volgt hieronder:

Een kleine drie weken terug bego. nnen we met het plannen van een massa, niet zomaar een massa, maar de grootste massa uit de geschiedenis van W18 waarbij meer dan 25k aanvallen zouden worden verstuurd, meer dus dan Break, Equi en DKPBS samen konden bolwerken. Nu zaten we wel met het vermoeden dat er zich een spion bevond waardoor we dus uiterst voorzichtig moesten zijn met wie we info over de massa zouden geven. Al snel kwam er een ljst van spelers die voor de volle 100% te vertrouwen waren, en bleven er enkele spelers over als mogelijke verdachten. Om te testen of er daadwerkelijk een spion in Phalanx huisde, besloten we hen het omgekeerde van het plan te vertellen, namelijk dat Wexzo, Kevo Kief en Iron-Law de cleartagets waren terwijl alle clears in werkelijkheid op Anass gestuurd werden. Maandag werd de speler van FlameOfDeath aangesproken door Conquerking, met de boodschap dat het toch zo opvallend was dat alles op bananass fake was, dit gesprek ging als volgt (RL namen zijn vervangen):

[26-11-12 16:03:07] Conquerking: awkee
[26-11-12 16:03:17] Conquerking: k heb jullie allang door hoor
[26-11-12 16:03:22] Conquerking: sommige zijn slecht in faken
[26-11-12 16:04:18] FoD: Wat dan??
[26-11-12 16:04:28] FoD: Meerdere uit 1 dorp?
[26-11-12 16:15:54] Conquerking: zeg ik niet
[26-11-12 16:16:03] Conquerking: ja nachtbonus
[26-11-12 16:16:10] Conquerking: en vk/bijlsnelheden al gemeten
[26-11-12 16:16:14] Conquerking: etc. uit 1 dorp aj
[26-11-12 16:16:16] Conquerking: ja
[26-11-12 16:18:22] FoD: Pff.. dacht dat faken niet zo moeilijk was maja
[26-11-12 16:21:52] Conquerking: haha
[26-11-12 16:22:06] Conquerking: wel goeie opzet bedacht van jullie hoor
[26-11-12 16:22:14] Conquerking: het noorden als target en zuiden faken om os te trekken xD
[26-11-12 16:22:30] FoD: Ik heb het niet bedacht


Leuke sidenote, daags voordien toen Zaletio de clears van Kredict aan het sturen was:

Auseinandersetzung: Gooi ook maar wat fail fakes op een paar dorpen
Auseinandersetzung: Gewoon 50 lc of wat bijl oid ^^ Dat ie ze zeker goed ziet
Zaletio: ok


De speler van FoD speelde het spelletje uiteraard mee zonder al te opvallend informatie prijs te geven en gaf het gesprek vervolgens aan ons door. Wij vonden het vreemd dat deze speler louter op basis van een paar slechte fakes zou concluderen dat het om een fakemassa ging, zeker gezien het aantal aanvallen dat toen reeds op het account liep en het feit dat dat ook gewoon fakes op een paar dorpen konden zijn, en dus lang niet allemaal. Nu goed, FoD speelde het spel natuurlijk mee, maar dat zou net vragen hebben moeten oproepen bij Conquerking: gaat het wel echt om een fakemassa, of trek ik de verkeerde conclusies? Het kon namelijk net zo goed zijn dat wij met opzet fail fakes stuurden, en dat FoD het spel met opzet meespeelde (wat natuurlijk het geval was). Dat conquerking daarin trapt tot daar aan toe, dat CbC, die als een van de beste spelers van w18 wordt gezien, dat risico echter zou nemen geloven wij niet in. Die zou vast en zeker verder denken dan zijn neus lang is en er vanuitgaan dat de massa echt is.

Dat blijkt nu echter niet het geval, enorm veel directe frontdorpen van Bananass staan leeg terwijl er 40 aanvallen op lopen, wetende dat Break een enorme safezone heeft en Anass het grootste aantal aanvallen kreeg (rond de 12k) naast het feit dat de spion, nu overigens reeds gekickt, telkens vele vragen kwam stellen over de massa, dit in opdracht van Break en met name Dragonsheild3, moeten wij hier helaas uit concluderen dat Break zich wederom aan spionage heeft bezondigt, helaas voor hen is karma een bitch en wordt Anass op dit moment geadelt door |P|:

Zijde 1:
Stammen: |P|
Zijde 2:
Spelers: Bananass.

Timeframe: Laatste 48 uur

Totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 67
Kant 2: 20
Verschil: 47Puntentotaal van totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 660,861
Kant 2: 195,022
Verschil: 465,839De massa op Bananas, al verkeert Break misschien nóg in de veronderstelling dat de echte aanvallen in het noorden zijn, is nu aangevangen en de eerste tientallen dorpen zijn al binnen voordat we goed en wel begonnen zijn. Het account mag overigens nog van geluk spreken dat er, hoewel door de spelers die erop zitten anders werd beweert, nog steeds zware prev stacks staan maar desalniettemin zullen er nog vele dorpen verloren gaan.Concluderend zijn EQUI en Break niet alleen zo angstvallig om elkaar nodig te hebben tegen de enige mogelijke concurrentie, de nummer drie, gebleken is ook dat Break zich na EQUI en Divine bij de laffe stammen meldt. Des te gênanter dat EQUI veeg na veeg uit de pan krijgt in het noorden terwijl Break duizenden defdorpen in Iron-Law moest proppen om de verliezen niet metéén boven de 1000 uit te laten komen.

In een wereld waar EQUI en Break het zo spelen houdt Phalanx zich op deze manier staande en dat maakt iedere speler van Phalanx trots. Wij gaan liever eervol ten onder dan dat we op deze manier zouden winnen, laat staan verliezen. Geen greintje vuil spel en dat in een stam die in een parket zit van een moeilijkheidsgraad die misschien wel geen één stam waar dan ook op .NL heeft getrotseerd.

Een baken van eer, van durf, van trots. Daarom alleen al zo veel groter dan Break en EQUI en dat zullen we altijd blijven, hoeveel accounts er ook opgeëdeld worden. |P|halanx zal overwinnen, en de overwinning zal glorieus zijn.

This is |P|halanx!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Het zijn ook wel allemaal een stelletje kippen zonder kop, leren helemaal niks van fouten die door een ander (equi en divine) tig keer zijn gemaakt.
Je valt gewoon keihard door de mand op deze wereld met vals spel. Jullie verdienen het ook niet om de wereld te winnen.
Net als dat equi en divine dat ook niet verdienen na het valse spel
 

conquerking

Guest
wat heb ik hierop te zeggen.. in ieder geval was het zo dat ik J. uit de tent probeerde te lokken door te zeggen dat we fakes kregen terwijl ik aan het twijfelen was. verder heb ik niet veel op het stukje te zeggen behalve dat het slim doordacht was

wat is nu het laffe uit break?
wat wil je bereiken met dit topic?
 

SimpelPlan

Guest
Uhh, say what? Wat is nu het laffe van Break?

Dat ondanks dat jullie samenspannen met de nummer 1 stam (op papier dan toch, hahaha :D), jullie het ook nog eens moeten hebben van spionnen. En in plaats van dat verstandig en doordacht aan te pakken, maken jullie gebruik van die tuinkabouter van een R. Opvallend en opvallend is 2, ik heb die gesprekken gelezen en djezus... Dat had zelfs een kind van 5 doorgehad dat het om een spion ging.

Wel een mooie lap tekst en echt diverterend om te lezen! Mijn complimenten aan Flos en Aus ;)! Nu maar zien of we dit tempo aan kunnen houden. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we Break serieus op haar grondvesten hebben doen trillen. En die naschokken zullen wel nog lang voelbaar zijn bij hun. Wat ééns het meest onkwetsbare account was van geheel W18 ligt nu in zak en as.

Ochja, we zullen zien wat er volgt uit deze massa. Ben benieuwd! Aan alle vv'ers van Bananass. succes gewenst! ;)
 
Nou break vertel op....
Wat zijn de redenen volgens jullie dat de doelgerichte deel van de massa niet op bananass kwam? Of hebben jullie het te druk met vvs regelen en deffen?
 
Laatst bewerkt:

.EverlastAggression

Guest
Wat een prachtige post om te lezen als je ziek bent. Ik kreeg het helemaal warm. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden :D
 

conquerking

Guest
Nou break vertel op....
Wat zijn de redenen volgens jullie dat de doelgerichte deel van de massa niet op bananass kwam? Of hebben jullie het te druk met vvs regelen en deffen?
Ik heb het een week geleden met mijn co's overlegd. en onze visie was dat jullie na het wegvallen van tendentieus en naamloos het noorden wouden afmaken. en om de os vanuit het zuiden naar bananass te trekken

ik heb nooit iets van een spion gehoord

verder heb ik al een week niet op TW ingelogd ivm drukte met andere dingen. alleen het AF volg ik nog
 

.EverlastAggression

Guest
Ik heb het een week geleden met mijn co's overlegd. en onze visie was dat jullie na het wegvallen van tendentieus en naamloos het noorden wouden afmaken. en om de os vanuit het zuiden naar bananass te trekken

ik heb nooit iets van een spion gehoord

verder heb ik al een week niet op TW ingelogd ivm drukte met andere dingen. alleen het AF volg ik nog
Ik vind het wel een prachtig plan ^^
En log dan eens snel weer in. Ga je 2x op je gezicht. Overigens, al 59 dorpjes in het voordeel van |P| laatste 48u :D
 
Prachtige post.. De 'grote helden' van Break zijn even laffe ratten als die noobs van EQUI. :D
Ik weet dat |P| veel beter is dan zelfs Break en EQUI samen, maar probeer het eerlijk te houden jongens.
 
Geweldige post complimenten aan Aus en Flos!

Ook lachwekkend dat ze nu keihard aangepakt worden door hun eigen poging tot zwak spel. Heerlijk. :D
 

conquerking

Guest
Ik snap het laffe van break hier niet in

Ik ben de laatste tijd weinig tot niet op TW aangezien van een paar vrije dagen waar ik no life heb gespeeld
Er is bij mij niks bekend dat break uberhaubt een spion in P heeft
 
Ik snap het laffe van break hier niet in

Ik ben de laatste tijd weinig tot niet op TW aangezien van een paar vrije dagen waar ik no life heb gespeeld
Er is bij mij niks bekend dat break uberhaubt een spion in P heeft
Wellicht moet je eens een keertje lezen wat er staat.
 

Constantius

Guest
Laten we tot slot ook de poging van Break om met Divine te fuseren, en zo |P| te naaien niet vergeten: Break poogde om de enige bondgenoot die Phalanx in deze oorlog had te recruiten maar toen bleek dat ook Divine -met name tribaljosh- gepoogd had zich tot het niveau van Equi te verlagen en tot immorele acties over te gaa, wou Break niet langer met hen in zee gaan. Wat deed Break echter een tijdje later? Een speler van datzelfde Divine, tevens degene die niet wilde dat het brein achter het smerige plan van Divine gestraft noch gekickt zou worden, rekruteren en nu blijkt ook dat Break dat account gebruikt om Rashani van deff te voorzien. Dit is weer een typisch voorbeeld van hoe Break steeds alle moraal opzij zet om een voordeel te krijgen, net zoals het rekruteren van Dolfke overigens, een speler die louter voor de deff werd aangenomen in Break, wederom werd dit in eerste instantie ontkend maar toen wij van een Breaker het werkelijke verhaal te horen kregen en dit postten, werd er met geen woord meer over gerept.
Sorry hoor maar in |P| zelf zitten toch echt leden uit het zelfde Divine! leukste voorbeeld is Vitalise die zelf bij Break ging 'janken' om een overstap.. Waar speelt hij nu?
Dolfke als Defaccount.. Wat was jullie achterliggende gedachte door Insane te RECRUITEN achter Break en Equi om? zeker voor de clears he:D

je eerste post is sowieso koeien reanimeren die al maanden/jaren geleden zijn verdronken in een sloot;)

opdracht van Break en met name Dragonsheild3, moeten wij hier helaas uit concluderen dat Break zich wederom aan spionage heeft bezondigt.
Bewijs? je beschuldigd hem nu?

Concluderend zijn EQUI en Break niet alleen zo angstvallig om elkaar nodig te hebben tegen de enige mogelijke concurrentie, de nummer drie.
Blijven jullie maar steeds spelers van ons recruiten:rolleyes:

Voor de rest is je post zeer magertjes met een stukje dat ik niet eens als serieus bewijs kan worden beschouwd. Overgrote deel is versierd met ouwe shit:eek:
 
Laatst bewerkt door een moderator:

conquerking

Guest
oh het ging om ds3 ?
ik weet daar niks van

verder ben ik het eens met constantius.
 

The Haunting Wolf

Guest
Ik ga hier lekker voor zitten met een bak popcorn en genieten van deze discussie!

EDIT:

Ben het verder wel eens met Conquer en Constant!
 
Laatst bewerkt door een moderator:

vinnie636

Guest
Is het dan geen bewijs dat Er amper deff staat bij Bananass op een boel gestackte dorpen na ?

Btw de gesprekken met Insane waren al lang bezig voor ze ons aanvielen + dan nog wij waren wel 100% omgeven door vijanden toen jullie nu 1 flank lol
 

joepski

Guest
Sorry hoor maar in |P| zelf zitten toch echt leden uit het zelfde Divine! leukste voorbeeld is Vitalise die zelf bij Break ging 'janken' om een overstap.. Waar speelt hij nu?
Dolfke als Defaccount.. Wat was jullie achterliggende gedachte door Insane te RECRUITEN achter Break en Equi om? zeker voor de clears he:D

je eerste post is sowieso koeien reanimeren die al maanden/jaren geleden zijn verdronken in een sloot;)


Bewijs? je beschuldigd hem nu?


Blijven jullie maar steeds spelers van ons recruiten:rolleyes:

Voor de rest is je post zeer magertjes met een stukje dat ik niet eens als serieus bewijs kan worden beschouwd. Overgrote deel is versierd met ouwe shit:eek:
door insane te recruiteren kwam er een groot extra front bij tegen break. dus zoveel def leverde dat helemaal niet op aangezien de verkregen safe zone bijna helemaal op ging aan het nieuwe front. dus het wat idd niet alleen voor def, want daar is niet zoveel extra van bijgekomen na de recruitering.